INFORMAČNÉ DNI
19. októbra 2023
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným si Vás dovoľuje srdečne pozvať na INFORMAČNÉ DNI k prvej výzve na predkladanie žiadostí Fondu malých…
Európska komisia schválila nový program Interreg medzi Maďarskom a Slovenskou republikou na obdobie 2021-2027.  Z Európskej únie je na to vyčlenená podpora…
5. Dunajská konferencia
14. októbra 2022
5. Dunajská konferencia - Slávnostné jubilejné podujatie oslavujúce 10. výročie EZÚS Rába-Dunaj-Váh  Dátum konania: 21. októbra 2022 Miesto konania: Hviezdicová pevnosť (Csillagerőd),…
Vážení prijímatelia, Nasledovné dokumenty súvisiace s Výzvami SKHU/WETA/1801 a SKHU/WETA/1901 boli doplnené: v nadväznosti na výzvu SKHU/WETA/1801 Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre prijímateľov malých projektov…
Školenie
24. januára 2022
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (EZÚS RDV)     si Vás dovoľuje pozvať na seminár k   I M P L E M E…
V dňoch 9. a 10. novembra 2021 Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh v rámci Informačného dňa predstavilo novú výzvu (SKHU/WETA/2101), zameranú na Prioritnú…
Vážení prijímatelia, oznamujeme Vám, že boli doplnené nasledovné dokumenty súvisiace s Výzvou SKHU/WETA/1901: Príloha s názvom „1 Finančná správa na úrovni prijímateľa malého…
Informačné dni
3. novembra 2021
Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzeným Rába-Dunaj-Váh (EZÚS RDV) si Vás dovoľuje pozvať na   INFORMAČNÝ DEŇ k Výzve na predkladanie žiadostí…
Výberové konanie
20. mája 2021
VÝBEROVÉ KONANIE Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába - Dunaj - Váh so sídlom v Tatabányi vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 2 pracovných…
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (EZÚS RDV) si Vás dovoľuje pozvať na školenie k implementácii malých projektov schválených v rámci výzvy…
Vážení prijímatelia, v dôsledku pandémie Covid-19 a pretrvávajúcich obmedzení bola implementácia niekoľkých malých projektov ohrozená, zároveň v dôsledku platných nariadení vzišla potreba určitých…
Výberové konanie
26. septembra 2020
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným sídliace v Tatabányi týmto vyhlasuje výberové konanie.    Pozícia:  projektový manažér Fondu malých projektov…
Vážení žiadatelia, vzhľadom na skutočnosť, že v dôsledku pandémie COVID-19 poštové služby medzi dvoma krajinami môžu byť obmedzené do 30.04.2020, EZÚS RDV umožní predkladanie…
Oznámenie
18. marca 2020
Vážená pani / Vážený pán, vzhľadom na prijaté epidemiologické opatrenia bude EZÚS RDV vykonávať svoje pracovné úlohy v oboch krajinách od 16.…
Vážení žiadatelia, informujeme Vás, že výzva SKHU/WETA/1901 na predkladanie žiadostí bola doplnená  4. hodnotiacim kolom, ktoré skončí 30.04.2020. V zmysle vyššie uvedenej zmeny…
Informačné dni
29. januára 2020
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným si Vás dovoľuje pozvať na   INFORMAČNÝ DEŇ k 2. Výzve na predkladanie žiadostí, ktorý…
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (EZÚS RDV) vyhlásilo dňa 1. apríla 2019 druhú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku…
Informačné dni
1. apríla 2019
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným si Vás dovoľuje pozvať na   INFORMAČNÝ DEŇ k 2. Výzve na predkladanie žiadostí, ktorý…
Výberové konanie
27. novembra 2018
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába - Dunaj - Váh so sídlom v Tatabányi vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest Pracovné pozície:…
Informačné dni
24. septembra 2018
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným si Vás dovoľuje pozvať na Informačné dni k 1. pilotnej Výzve na predkladanie žiadostí o…