Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným sídliace v Tatabányi týmto vyhlasuje výberové konanie. 

 

Pozícia: 

  • projektový manažér Fondu malých projektov pre západnú programovú oblasť 

 

Všeobecný popis pracovnej činnosti: 

 

Medzi úlohy projektového manažéra spadá pripravovanie výziev na predkladanie projektových návrhov, hodnotenie predložených projektových návrhov, vypracovávanie hodnotiacich správ o realizácii podporených projektov, udržiavanie kontaktov s potenciálnymi dodávateľmi, poradenstvo týkajúce sa administratívnych a obsahových požiadaviek kladených voči projektom Fondu malých projektov. 

 

Podrobnejšie informácie v súvislosti s výberovým konaním projektového manažéra nájdete v priloženom dokumente.