Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným si Vás dovoľuje pozvať na

 

INFORMAČNÝ DEŇ

k 2. Výzve na predkladanie žiadostí, ktorý sa uskutoční dňa

4. februára 2020 v Budapešti

(Úrad župnej samosprávy Pest, Városház u. 7., Budapest).

6. februára 2020 v Bratislave

(Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16., Bratislava).

 

PROGRAM

09.30-10:00

Registrácia a káva

10:00-13:00

Príhovor

 

Prezentácia 2. Výzvy na predkladanie žiadostí (SKHU/WETA/1901)

(všeobecný prehľad, oboznámenie sa s formulárom žiadosti, atď.)

 

Otázky a odpovede

 

Občerstvenie

 

Fórum vyhľadávania potenciálnych partnerov (možnosť nadväzovania kontaktov)

 

Účasť je bezplatná, avšak s povinnosťou registrácie. Žiadame, aby ste svoj záujem o účasť potvrdili vyplnením registračného formulára cez tento link. Nakoľko je kapacita miestnosti obmedzená, organizátor si vyhradzuje právo odmietnutia ďalších záujemcov po jej naplnení.

Tešíme sa na Vašu účasť. Budujme spoločne partnerstvá!