Všeobecný popis pracovnej činnosti: 

Medzi úlohy projektového manažéra spadá pripravovanie výziev na predkladanie projektových návrhov, hodnotenie predložených projektových návrhov, vypracovávanie hodnotiacich správ o realizácii podporených projektov, udržiavanie kontaktov s potenciálnymi dodávateľmi, poradenstvo týkajúce sa administratívnych a obsahových požiadaviek kladených voči projektom Fondu malých projektov. 

Uzávierka zasielania prihlášok o zaradenie do výberového konania: 15.10.2019.

Podrobnejšie informácie v súvislosti s výberovým konaním projektového manažéra si môžete stiahnuť: