Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzeným Rába-Dunaj-Váh (EZÚS RDV) si Vás dovoľuje pozvať na

 

INFORMAČNÝ DEŇ

k Výzve na predkladanie žiadostí SKHU/WETA/2101,

ktorý sa uskutoční v dňoch

 

  1. novembra 2021 (utorok) o 9:00 hod. v maďarčine,
  2. novembra 2021 (utorok) o 13:00 hod. v slovenčine,
  3. novembra 2021 (streda) o 9:00 hod. v slovenčine,
  4. novembra 2021 (streda) o 13:00 hod. v maďarčine,

 

online formou.  

 

PROGRAM

8:45-

Registrácia

9:00-11:00

Príhovor

Német Zoltán, predseda župy Győr-Moson-Sopron

 

Prezentácia Výzvy na predkladanie žiadostí (SKHU/WETA/2101)

(všeobecný prehľad, oboznámenie sa s formulárom žiadosti, atď.)

Ing. Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV

 

Otázky a odpovede

 

Účasť je bezplatná, avšak s povinnosťou registrácie. Žiadame, aby ste svoj záujem o účasť, ako aj zvolený termín účasti potvrdili do 8. novembra 2021 vyplnením registračného formulára dostupného na nasledovnom odkaze: https://forms.gle/QkBixPjEKimSQKjk9

Kapacita virtuálnej miestnosti je obmedzená, organizátor si vyhradzuje právo odmietnutia ďalších záujemcov po jej naplnení.

 

Tešíme sa na Vašu účasť. Budujme spoločne partnerstvá!