UZAVRETÁ!! Výzva pre externých hodnotiteľov

Trvanie výzvy: od 16. júla 2019 do 26. júla 2019

EZÚS Rába-Dunaj-Váh v rámci Fondu malých projektov realizovaného pod Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko v spolupráci so Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. a Trnavským samosprávnym krajom vyhlasuje Výzvu pre externých hodnotiteľov malých projektov.

Výzva pre externých hodnotiteľov je vyhlásená za účelom výberu kvalifikovaných a skúsených odborníkov na vykonávanie kvalitatívneho hodnotenia predložených žiadostí o poskytnutie finančného príspevku.

Podrobné informácie o výzve, ako aj podmienky a spôsob podania žiadostí sú uvedené v nižšie zverejnenej Výzve pre hodnotiteľov.

Ďakujeme za Váš záujem a prajeme Vám veľa úspechov pri predkladaní Vašich žiadostí.

Priložené dokumenty:

Viac info >>

UZAVRETÁ! Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty v západnom pohraničnom regióne

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (ďalej len „EZÚS Rába-Dunaj-Váh“) v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok (ďalej výzva) v rámci Fondu malých projektov, ako súčasť Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Viac info >>

UZAVRETÁ! Výzva pre externých hodnotiteľov v rámci Fondu malých projektov

EZÚS Rába-Dunaj-Váh v rámci Fondu malých projektov realizovaného pod Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (ďalej len „program“) v spolupráci so Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. a Trnavským samosprávnym krajom vyhlasuje Výzvu pre externých hodnotiteľov malých projektov. Výzva pre externých hodnotiteľov je
vyhlásená za účelom výberu kvalifikovaných a skúsených odborníkov na vykonávanie kvalitatívneho hodnotenia predložených žiadostí o poskytnutie finančného príspevku.

Viac info >>

UZAVRETÁ! Výzva pre externých hodnotiteľov

Trvanie výzvy: od 3. septembra 2018 do 24. septembra 2018

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, ako aj so Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.  vyhlasuje Výzvu pre externých hodnotiteľov malých projektov v rámci strešných projektov „The Small Project Fund for the Western Programming Area – Priority axis 1” (SPF WETA1, kód: SKHU/1701/1.1/001) a „The Small Project Fund for the Western Programming Area – Priority axis 4” (SPF WETA4, kód: SKHU/1701/4.1/004), podporovaných Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, realizovaných s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoj

Viac info >>

UZAVRETÁ! Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/WETA/1801

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty (ďalej len výzva) v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (ďalej len Program).

Viac info >>