Výzva na predkladanie projektových žiadostí Fondu malých projektov – HUSK/SPF/2301

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným  vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových žiadostí Fondu malých projektov (FMP) v rámci programu Interreg VI-A Maďarsko – Slovensko.

Predmet/prioritná os výzvy na predkladanie žiadosti:

  • Prioritná os: PO 3 – Inštitucionálne spolupráce
  • Špecifický cieľ: ISO1 – SO(c) Budovanie vzájomnej dôvery, najmä podporou činností, ktoré posilňujú medziľudské vzťahy.

Dátum vyhlásenia:               16.10.2023

Termín uzávierky:                15.11.2023, 15:00

Výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  vyčlenených na výzvu: 1 450 000 EUR

Podrobné pravidlá výzvy, kritériá oprávnenosti, podmienky predkladania žiadostí o finančný príspevok, ako aj informácie o výberovom procese a anglická verzia užívateľskej príručky Interreg+ sú súčasťou balíku dokumentov pre žiadateľa.

Slovenská verzia užívateľskej príručky Interreg+návrh Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku budú publikované neskôr.

Výzva a všetky súvisiace dokumenty sú dostupné na stiahnutie ako súbor „Balik dokumentov.zip“, prípadne jednotlivo.

Počas trvania výzvy sa uskutočnia informačné dni pre žiadateľov na Slovensku aj v Maďarsku. Podrobnosti týkajúce sa týchto podujatí budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke Programu (www.skhu.eu) a  Fondu malých projektov (www.rdvegtc-spf.eu ).

Prajeme Vám veľa úspechov!

Priložené dokumenty:

Viac info >>

UZAVRETÁ!! Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty v západnom pohraničnom regióne

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (ďalej len „EZÚS Rába-Dunaj-Váh“) v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok (ďalej výzva) v rámci Fondu malých projektov, ako súčasť Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Predmet/prioritná os Výzvy na predkladanie žiadosti:

PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

  • Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Typ výzvy:                                                    časovo ohraničená výzva

Dátum vyhlásenia:                                       24.05.2022

Termín uzávierky                                         24.06.2022

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vyčlenených na výzvu pre:

  • PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti: 328.618,38 EUR

Podrobné informácie o výzve vrátane identifikácie územia oprávneného na podporu, pravidiel oprávnenosti a podmienok predkladania žiadostí o finančný príspevok, ako aj informácie o výberovom procese sú uvedené v balíku dokumentov pre žiadateľa. Výzvu a všetky súvisiace dokumenty si môžete stiahnuť kliknutím na nižšie uvedené odkazy ako „SKHU/WETA/2201 balik dokumentov výzvy.zip“ súbor, prípadne jednotlivo.

Podrobné pravidlá implementácie projektu, pravidlá  viditeľnosti a vyúčtovania úspešných projektov, ako aj pravidlá týkajúce sa povinnosti podávania správ a formulárov pre úspešné projekty sú dosiahnuteľné so stiahnutím súboru „SKHU/WETA/2201 balík implementácie“  

Počas trvania výzvy budú pre žiadateľov organizované informačné dni na Slovensku a v Maďarsku, ohľadom ktorých budú informácie zverejnené v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke Programu (www.skhu.eu) a  Fondu malých projektov (www.rdvegtc-spf.eu).

Prajeme Vám veľa úspechov!

Priložené dokumenty:

Viac info >>

UZAVRETÁ!! Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty v západnom pohraničnom regióne

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (ďalej len „EZÚS Rába-Dunaj-Váh“) v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok (ďalej výzva) v rámci Fondu malých projektov, ako súčasť Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Predmet/prioritná os Výzvy na predkladanie žiadosti:

PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

  • Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Typ výzvy:                                                    časovo ohraničená výzva

Dátum vyhlásenia:                                       03.11.2021

Termín uzávierky                                         03.12.2021

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vyčlenených na výzvu pre:

  • PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti: 618.176,52 EUR

Podrobné informácie o výzve vrátane identifikácie územia oprávneného na podporu, pravidiel oprávnenosti a podmienok predkladania žiadostí o finančný príspevok, ako aj informácie o výberovom procese sú uvedené v balíku dokumentov pre žiadateľa. Výzvu a všetky súvisiace dokumenty si môžete stiahnuť kliknutím na nižšie uvedené odkazy ako „Balik dokumentov.zip“ súbor, prípadne jednotlivo.

Podrobné pravidlá implementácie projektu, pravidlá  viditeľnosti a vyúčtovania úspešných projektov, ako aj pravidlá týkajúce sa povinnosti podávania správ a formulárov pre úspešné projekty sú dosiahnuteľné so stiahnutím súboru „SKHU/WETA/2101 balík implementácie“  

Počas trvania výzvy budú pre žiadateľov organizované informačné dni na Slovensku a v Maďarsku, ohľadom ktorých budú informácie zverejnené v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke Programu (www.skhu.eu) a  Fondu malých projektov (www.rdvegtc-spf.eu).

Prajeme Vám veľa úspechov!

Priložené dokumenty:

Viac info >>

UZAVRETÁ!! Výzva pre externých hodnotiteľov

Trvanie výzvy: od 16. júla 2019 do 26. júla 2019

EZÚS Rába-Dunaj-Váh v rámci Fondu malých projektov realizovaného pod Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko v spolupráci so Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. a Trnavským samosprávnym krajom vyhlasuje Výzvu pre externých hodnotiteľov malých projektov.

Výzva pre externých hodnotiteľov je vyhlásená za účelom výberu kvalifikovaných a skúsených odborníkov na vykonávanie kvalitatívneho hodnotenia predložených žiadostí o poskytnutie finančného príspevku.

Podrobné informácie o výzve, ako aj podmienky a spôsob podania žiadostí sú uvedené v nižšie zverejnenej Výzve pre hodnotiteľov.

Ďakujeme za Váš záujem a prajeme Vám veľa úspechov pri predkladaní Vašich žiadostí.

Priložené dokumenty:

Viac info >>

UZAVRETÁ! Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty v západnom pohraničnom regióne

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (ďalej len „EZÚS Rába-Dunaj-Váh“) v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok (ďalej výzva) v rámci Fondu malých projektov, ako súčasť Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Viac info >>

UZAVRETÁ! Výzva pre externých hodnotiteľov v rámci Fondu malých projektov

EZÚS Rába-Dunaj-Váh v rámci Fondu malých projektov realizovaného pod Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (ďalej len „program“) v spolupráci so Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. a Trnavským samosprávnym krajom vyhlasuje Výzvu pre externých hodnotiteľov malých projektov. Výzva pre externých hodnotiteľov je
vyhlásená za účelom výberu kvalifikovaných a skúsených odborníkov na vykonávanie kvalitatívneho hodnotenia predložených žiadostí o poskytnutie finančného príspevku.

Viac info >>

UZAVRETÁ! Výzva pre externých hodnotiteľov

Trvanie výzvy: od 3. septembra 2018 do 24. septembra 2018

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, ako aj so Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.  vyhlasuje Výzvu pre externých hodnotiteľov malých projektov v rámci strešných projektov „The Small Project Fund for the Western Programming Area – Priority axis 1” (SPF WETA1, kód: SKHU/1701/1.1/001) a „The Small Project Fund for the Western Programming Area – Priority axis 4” (SPF WETA4, kód: SKHU/1701/4.1/004), podporovaných Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, realizovaných s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoj

Viac info >>

UZAVRETÁ! Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/WETA/1801

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty (ďalej len výzva) v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (ďalej len Program).

Viac info >>