Boli doplnené dokumenty súvisiace s implementáciou úspešných projektov Výzvy SKHU/WETA/1801.

Modifikácia sa týka výlučne tých projektov, ktorých začiatok implementácie (bod 2.1 Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku) padá na obdobie po 12.09.2019.

V prípade projektov začatých pred zverejnením tohoto oznámenia NIE JE ZMENA, na ich vykonanie sú smerodajné pôvodné dokumenty.

Zoznam modifikovaných dokumentov a modifikované dokumenty si môžete stiahnuť zo stránky NA STIAHNUTIE.

Na stiahnutie