Európska komisia schválila nový program Interreg medzi Maďarskom a Slovenskou republikou na obdobie 2021-2027. 

Z Európskej únie je na to vyčlenená podpora vo výške 129.000.000 EUR. Dopĺňa to 32.250.000 EUR národného spolufinancovania z maďarskej a slovenskej strany. V súčte je to spolu 161.250.000 EUR na ďalšie programové obdobie na rozvoj prihraničného regiónu.

Pirnášame náhľad do tém, v uvedených oblastiach  očakávame v budúcnosti projektové návrhy.

Čoskoro Vás budeme informovať o harmonograme výzvy na predkladanie projektov.

Budujme partnerstvo aj v rokoch 2021-2027!

Náhľad tém: Támogatási területek (SK)