Vážení prijímatelia,

v dôsledku pandémie Covid-19 a pretrvávajúcich obmedzení bola implementácia niekoľkých malých projektov ohrozená, zároveň v dôsledku platných nariadení vzišla potreba určitých modifikácií. Z tohto dôvodu došlo k rozšíreniu nasledovných dokumentov súvisiacich s výzvami SKHU/WETA/1801 a SKHU/WETA/1901:

v nadväznosti na výzvu SKHU/WETA/1801

  • Príručka pre žiadateľa;

 

v nadväznosti na výzvu SKHU/WETA/1901

  • Príručka pre žiadateľov z Fondu malých projektov v západnom pohraničnom regióne;

 

v nadväznosti na výzvy SKHU/WETA/1801 a SKHU/WETA/1901

  • Príručka pre prijímateľov malých projektov v západnom pohraničnom regióne v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko;
  • Príručka viditeľnosti malých projektov v západnom pohraničnom regióne v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, a to s cieľom poskytnúť jasné pokyny pre implementáciu projektov.

 

Zmeny sú v jednotlivých dokumentoch vyznačené červenou farbou (okrem Príručky viditeľnosti malých projektov v západnom pohraničnom regióne v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko).

 

Zoznam modifikovaných dokumentov nájdete tu: