Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre prijímateľov malých projektov WETA 1901, WETA 2101, WETA 2201 v západnom pohraničnom regióne boli  3. novembra 2022 zmenené.

Zmena – link na výmenný kurz EUR, aplikovateľný v aktuálnom mesiaci príslušnej správy je v dokumente označený červenou farbou.

 Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre prijímateľov WETA1901 malých projektov  zo Slovenskej republiky v západnom pohraničnom regióne

 Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre prijímateľov WETA2101 malých projektov zo Slovenskej republiky v západnom pohraničnom regióne

 Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre prijímateľov WETA2201 malých projektov zo Slovenskej republiky v západnom pohraničnom regióne