Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (EZÚS RDV)     si Vás dovoľuje pozvať na seminár k   I M P L E M E N T Á C I I   malých projektov schválených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí SKHU/WETA/2101, ktorý sa uskutoční v dňoch

  1. januára 2022 (streda) od 9:30 hod.
  2. januára 2022 (piatok) od 13:00 hod.

pre prijímateľov z Maďarska v maďarskom jazyku,

resp.

 

  1. januára 2022 (streda) od 13:00 hod.
  2. januára 2022 (štvrtok) od 9:30 hod.

pre prijímateľov zo Slovenska v slovenskom jazyku,

 

online formou. 

 

PROGRAM

 

  • Registrácia (cca.15 minút pred začiatkom)
  • Prezentácia implementácie malých projektov schválených v rámci Výzvy SKHU/WETA/2101

(implementácia projektu, viditeľnosť, pravidlá oprávnenosti výdavkov atď.)

Lendvai Gyöngyi, EZÚS RDV, projektová manažérka Fondu malých projektov

Anna Molnárová, EZÚS RDV, projektová manažérka Fondu malých projektov

Virágh Péter, vedúci oddelenia (Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály)

Bognár Eszter, vedúci kontrolór (Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., Nyugat magyarországi Ellenőrzési Osztály)

Martina Bíliková, vedúca oddelenia (Trnavský samosprávny kraj, Oddelenie kontroly Fondu malých projektov)

Mária Bestvinová (Trnavský samosprávny kraj, Oddelenie kontroly Fondu malých

projektov)

  • Otázky a odpovede

 

 

Dokumentáciu k implementácii si môžete stiahnuť na:

https://rdvegtc-spf.eu/wp-content/uploads/2021/11/SKHUWETA2101-megvalositas-csomag.zip

https://rdvegtc-spf.eu/wp-content/uploads/2021/11/SKHUWETA2101-balik-implementacia.zip

https://rdvegtc-spf.eu/wp-content/uploads/2021/05/02_Guide-on-Slovak-public-procurement-process.zip

 

 

 

Účasť je bezplatná, avšak s povinnosťou registrácie. Žiadame, aby ste svoj záujem o účasť potvrdili do 25. januára 2022 vyplnením registračného formulára: https://forms.gle/gejcfKGzDbxNHYqWA

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť. Budujme spoločne partnerstvá!