+36 34 312 419 info@rdvegtc-spf.eu

Najnovšie Aktuality >>

V dňoch 9. a 10. novembra 2021 Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh v rámci Informačného dňa predstavilo novú výzvu (SKHU/WETA/2101), zameranú na Prioritnú os 4, t. j. na podporu cezhraničnej spolupráce…

Čítajte viac >>

Vážení prijímatelia, oznamujeme Vám, že boli doplnené nasledovné dokumenty súvisiace s Výzvou SKHU/WETA/1901: Príloha s názvom „1 Finančná správa na úrovni prijímateľa malého projektu“ k dokumentu Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre prijímateľov malého…

Čítajte viac >>