+36 34 312 419 info@rdvegtc-spf.eu

Najnovšie Aktuality >>

Výberové konanie
20. mája. 2021

VÝBEROVÉ KONANIE Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába - Dunaj - Váh so sídlom v Tatabányi vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 2 pracovných miest. Pracovné pozície: 1x projektový manažér / projektová…

Čítajte viac >>

Zoznam schválených projektov a zaradených do rezervného zoznamu SKHU/WETA/1901 v rámci 4. hodnotiaceho kola sa menil. 1 projekt z rezervného zoznamu v rámci prioritnej osi 4 bol schválený. Zoznam schválených…

Čítajte viac >>