+36 34 312 419 info@rdvegtc-spf.eu

Najnovšie Aktuality >>

Školenie
24. januára. 2022

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (EZÚS RDV)     si Vás dovoľuje pozvať na seminár k   I M P L E M E N T Á C I I   malých projektov schválených…

Čítajte viac >>

Monitorovací výbor pre Fond malých projektov EZÚS RDV spustil dňa 11.1.2022 písomné hlasovanie prebiehajúce do 21.1.2022.  Primárny cieľ hlasovania spočíval v sumarizácii a schválení zoznamu projektových žiadostí predložených v rámci výzvy (3.11.2021-3.12.2021)…

Čítajte viac >>