Monitorovací výbor pre Fond malých projektov EZÚS RDV spustil dňa 22. júla 2022 písomné hlasovanie prebiehajúce do 1. augusta 2022.

Primárny cieľ  hlasovania spočíval v sumarizácii a schválení zoznamu projektových žiadostí  predložených v rámci výzvy SKHU/WETA/2201 (od 24.05.2022 do  24.06.2022).

V rámci prioritnej osi PO 4 bolo podporených 9 projektov, finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERFA) predstavuje 377.759,58  EUR, v zmysle tabuľky č. 1.

Zoznam schválených projektov je možné stiahnuť tu:

Ďalšie informácie o Fonde malých projektov EZÚS RDV sú dostupné na http://rdvegtc-spf.eu/