+36 34 312 419 info@rdvegtc-spf.eu

Autorské právaPôvodná štruktúra stránky, jej vzhľad a obsah je duševným vlastníctvom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh a toto vlastníctvo je chránené autorským právom. Audiovizuálny obsah stránky s uvedením zdroja je možné ľubovoľne použiť, citovať a kopírovať s výnimkou obchodného a komerčného použitia. Ďalšie použitie je možné jedine v súlade s právnymi predpismi (Zákon o slobode prejavu a o základných pravidlách mediálnych obsahov (2010. évi CIV. tv.), Trestný zákonník (2012.évi C. tv.), Občiansky zákonník (2013. évi V. tv.), Zákon o autorských právach (1999. évi LXXVI. tv.)).

Informácie

Obsahy umiestnené na stránke slúžia informovaniu verejnosti a žiadnym spôsobom nezaväzujú Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh. Žiaden zverejnený obsah nemožno považovať za zmluvnú ponuku alebo za prijatie zmluvnej ponuky.

Redaktori stránky budú mať v snahe zverejniť presné, aktuálne a úplné informácie, ale nenesú žiadnu zodpovednosť za škody vyplývajúce z použitia týchto informácií. Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh si vyhradzuje právo na zmenu čiastočného alebo celkového obsahu webovej stránky.

Odkazy

Za obsah odkazov umiestnených na stránke Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh nenesie žiadnu zodpovednosť.

Odkazy (linky) tejto www služby je možné použiť aj na iných on-line stránkach. Pre viac informácií o použití materiálov z tejto web stránky kontaktujte Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh cez uvedené kontakty.

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh si vyhradzuje právo namietať voči odkazu umiestnenému v nevhodnom prostredí a môže požiadať o jeho odstránenie. O umiestnení odkazu informujte prostredníctvom emailu na adresu info@rdvegtc-spf.eu, v ktorom uveďte okrem svojho mena aj spôsob umiestnenia odkazu.