VÝBEROVÉ KONANIE

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh so sídlom v Tatabányi vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 2 pracovných miest.

Pracovné pozície:

  • 1x projektový manažér / projektová manažérka Fondu malých projektov pre západnú časť programového územia
  • 1x tajomník / tajomníčka

 

Uchádzač predloží písomnú prihlášku o zaradenie do výberového konania spolu s týmito prílohami:

  • motivačný list v anglickom a slovenskom alebo maďarskom jazyku;
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte Europass s fotografiou v slovenskom a/alebo maďarskom jazyku;
  • kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne profesionálnej praxi, resp. skúsenostiach a jazykovej znalosti;
  • písomný súhlas uchádzača na použitie a archiváciu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona o ochrane osobných údajov.

 

Pracovné podmienky: Jedná sa o prácu na plný pracovný úväzok na základe maďarskej legislatívy na dobu určitú, a to najneskôr do 12/2022.

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: okamžite, resp. podľa dohody

Mzda: 660.000 Ft brutto

Miesto výkonu práce: Tatabánya, Maďarsko

Uzávierka zasielania prihlášok o zaradenie do výberového: 31.5.2021 do 23:59 hod.

 

Prihlášky o zaradenie do výberového konania spolu s prílohami zasielajte na adresu:

Rába – Duna – Vág ETT

2800 Tatabánya

Fő tér 4

Hungary

 

Obálku označte: „Výberové konanie –  NEOTVÁRAŤ!“

Záujemcovia musia tiež zaslať pred záverečným termínom elektronickú verziu prihlášky o zaradenie do výberového konania spolu s prílohami na e-mailovú adresu: director@rdvegtc.eu

Bližšie informácie o činnosti EZÚS, projektoch, resp. podmienkach sú zverejnené na webovej stránke: www.rdvegtc-spf.eu ; http://tape-foodindustry.eu/ ; www.rdvegtc.eu