Zoznam schválených projektov a zaradených do rezervného zoznamu SKHU/WETA/1901 v rámci 4. hodnotiaceho kola sa menil.

1 projekt z rezervného zoznamu v rámci prioritnej osi 4 bol schválený.

Zoznam schválených projektov je možné stiahnuť tu: