5. Dunajská konferencia – Slávnostné jubilejné podujatie oslavujúce 10. výročie EZÚS Rába-Dunaj-Váh 

Dátum konania: 21. októbra 2022
Miesto konania: Hviezdicová pevnosť (Csillagerőd), 2900 Komárom  Účasť je bezplatná, avšak s povinnosťou registrácie. 

Program
09:00 Registrácia

10:00 Slávnostné zahájenie a príhovor
Kiss-Parciu Péter, Ministerstvo zahraničného obchodu a
zahraničných vecí Maďarska, zástupca štátneho tajomníka pre
regionálny a cezhraničný hospodársky rozvoj
Czunyiné dr. Bertalan Judit vládna komisárka zodpovedná za
komplexný rozvoj Zóny hospodárskeho rozvoja severozápadného
Maďarska

10:30 Uplynulých 10 rokov EZÚS RDV
József Berényi, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja,
predseda Odbornej komisie EZÚS RDV

10:45 Predstavenie Zóny hospodárskeho rozvoja severozápadného
Maďarska
Czunyiné dr. Bertalan Judit vládna komisárka zodpovedná za
komplexný rozvoj Zóny hospodárskeho rozvoja severozápadného
Maďarska

11:15 Príležitosti do budúcnosti obsiahnuté v pohraničnom regióne
(územné aspekty, orientácie plánovania, potenciálne zdroje)
Mátyás Jaschitz, riaditeľ, Stredoeurópske služby pre cezhraničné
iniciatívy (CESCI)
András Stefanik, programový manažér, Ministerstvo zahraničného
obchodu a zahraničných vecí Maďarska
Csilla Veres, vedúca sekretariátu, Spoločný technický sekretariát
Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

12:30 Predstavenie programu Interreg DANUBE REGION
Béla Hegyesi, DUNAJ, Central Europe, kontaktná osoba Interreg
Europe, Ministerstvo financií Maďarska
RESTART_4Danube – Podpora rehabilitácie miest
prostredníctvom rozmachu kreatívnych priemyselných
odvetví Dr. Péter Balázsy, prednosta, Úrad župnej samosprávy Vas

14:00 Diskusia pri okrúhlom stole

15:00 Záverečné slovo
Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV

15:05 Obhliadka hviezdnej pevnosti so sprievodcom

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.
Účasť je bezplatná, avšak s povinnosťou registrácie. Nakoľko je kapacita miestnosti
obmedzená, organizátor si vyhradzuje právo odmietnutia ďalších záujemcov po jej
naplnení. Konferencia je organizovaná Európskym zoskupením územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh, s podporou Ministerstva zahraničných vecí Maďarska.