Vážení žiadatelia,

vzhľadom na skutočnosť, že v dôsledku pandémie COVID-19 poštové služby medzi dvoma krajinami môžu byť obmedzené do 30.04.2020, EZÚS RDV umožní predkladanie projektovej dokumentácie okrem jej kancelárii v Tatabányi aj v kancelárii v Dunajskej Strede. 

Ďalej Vám oznamujeme, že sa rozšíril zoznam právnych foriem oprávnených žiadateľov so sídlom v Maďarsku o právnu formu 599.

Zoznam modifikovaných dokumentov nájdete tu: