Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (EZÚS RDV) si Vás dovoľuje pozvať na školenie k implementácii malých projektov schválených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí SKHU/WETA/1901.

 Termín konania: 29. apríla 2021 (štvrtok) a/alebo 4. mája 2021 (utorok)

Miesto konania: on-line

 PROGRAM

08:30 – 09:00              Registrácia

09:00 – 09:05             Príhovor

09:05 – 11:00              Školenie v maďarskom jazyku: implementácia projektu, viditeľnosť, pravidlá oprávnenosti výdavkov

Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV

Virágh Péter, vedúci oddelenia (Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály)

11:00 –   11:30             Otázky a odpovede

 

12:00 – 12:30             Registrácia

12:30 – 12:35             Príhovor

12:35 – 14:30             Školenie v slovenskom jazyku: implementácia projektu, viditeľnosť, pravidlá oprávnenosti výdavkov

                                    Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV

                                    Martina Bíliková, vedúca oddelenia (Trnavský samosprávny kraj, Oddelenie kontroly Fondu malých projektov)

14:30 – 15:00             Otázky a odpovede

 

 

Účasť je bezplatná, avšak s povinnosťou registrácie. Žiadame, aby ste svoj záujem o účasť potvrdili do 26. apríla 2021 vyplnením registračného formulára dostupného na nasledovnom odkaze: https://tinyurl.hu/Za4W/.

Tešíme sa na Vašu účasť. Budujme spoločne partnerstvá!