Vážení prijímatelia,

oznamujeme Vám, že boli doplnené nasledovné dokumenty súvisiace s Výzvou SKHU/WETA/1901:

  • Príloha s názvom „1 Finančná správa na úrovni prijímateľa malého projektu“ k dokumentu Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre prijímateľov malého projektu z Maďarska v západnom pohraničnom regióne;
  • Príloha s názvom „1A Finančná správa na úrovni prijímateľa malého projektu z Maďarska“ k dokumentu Príručka pre prijímateľov malých projektov v západnom pohraničnom regióne;
  • Príloha s názvom „1B Finančná správa na úrovni prijímateľa malého projektu zo Slovenska“ k dokumentu Príručka pre prijímateľov malých projektov v západnom pohraničnom regióne;
  • Príloha s názvom „Príloha „C“ Vyhlásenia o oprávnenosti výdavkov“ k dokumentu Príručka pre prijímateľov malých projektov v západnom pohraničnom regióne.