Monitorovací výbor pre Fond malých projektov EZÚS RDV spustil dňa 4. decembra 2020 písomné hlasovanie prebiehajúce do 14. decembra 2020. 

Primárnym cieľ hlasovania spočíval v sumarizácii a schválení zoznamu projektových žiadostí predložených v rámci 4. hodnotiaceho kola (01.03.2020-30.04.2020) výzvy na prekladanie malých projektov SKHU/WETA/1901. 

Per rollam bolo schválených 36 projektových žiadostí, z toho 3 žiadosti v rámci prioritnej osi 1 s príspevkom z EFRR vo výške 147 541,20 € v zmysle tabuľky č. 1., a 33 žiadostí v rámci prioritnej osi 4 s príspevkom z EFRR vo výške 1 480 686,02 € v zmysle tabuľky č. 2.

Na rezervný zoznam sú zaradené 4 projekty, z toho 3 žiadosti v rámci prioritnej osi 1 s príspevkom z EFRR vo výške 149 266,54 € v zmysle tabuľky č. 1.a., a 1 žiadosť v rámci prioritnej osi 4 s príspevkom z EFRR vo výške 37 744,90 € v zmysle tabuľky č. 2.a.

Ďalšie informácie o Fonde malých projektov EZÚS RDV sú dostupné na:  http://rdvegtc-spf.eu/?lang=sk

Zoznam schválených projektov je možné stiahnuť tu: weboldalra SKHU TABLAZAT