Dňa 1. februára 2019 sa v priestoroch Úradu samosprávy Peštianskej župy (Pest Megyei Önkormányzati Hivatal) konalo 2. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov.

Zasadnutie prebiehalo pod vedením riaditeľky EZÚS RDV, Emy Vasiovej, ktorá zároveň zastáva pozíciu predsedníčky Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov. Zasadnutia sa zúčastnili predstavitelia Riadiaceho orgánu a Národného orgánu Programu spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko, zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja, Nitrianského samosprávneho kraja, Bratislavského samosprávneho kraja, župy Komárom-Esztergom, župy Győr-Moson-Sopron, župy Pest, a hlavného mesta Budapešť. Ďalej boli prítomní vo funkcii pozorovateľov predstavitelia Spoločného technického sekretariátu.

Hlavným bodom programu 2. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre FMP bolo schválenie Žiadostí o finančný príspevok podaných v rámci 1. „Pilotnej“ výzvy pre malé projekty. Ďalej členovia rokovali o finalizácii dokumentov pre implementáciu malých projektov, formulári a prílohách novej výzvy SKHU/WETA/1901.

V rámci zasadnutia riaditeľka EZÚS RDV informovala prítomných o priebehu Pilotnej výzvy, vrátane štatistických údajov vzťahujúcich sa na prijaté Žiadosti o finančný príspevok, priebehu hodnotenia projektov a  prítomných oboznámila taktiež aj s pozitívnymi a negatívnymi skúsenosťami vyplývajúcimi z výzvy.

Členovia a pozorovatelia Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov prerokovali všetky body programu zasadnutia. Zoznam projektov schválených počas zasadnutia bol následne zverejnený.