+36 34 312 419 info@rdvegtc-spf.eu

Podporené projekty Vedúci prijímateľ

 Prijímateľ


Krátky názov

Názov projektu

Špecifický ciel

Vedúci prijímateľ

Dokumenty

Határon átnyúló hagyományőrzés

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Sopronkövesd Községi Önkormányzat

Inovatívne vzdelávanie bez hraníc

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Inštitút pre inováciu vzdelávania n.o.

Zachovanie a rozvoj pridunajských živých hodnôt

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat

Príprava stratégie aktívneho cestovného ruchu Ister-Granum

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Stretnutie kamenného divadla s alternatívnym divadlom

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Artis Jókai o.z.

Spoločná minulosť, spoločné dedičstvo - dva národy: opevnené miesta v okresoch Bratislava, Trnava a Nitra

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Via Nova

Na krídlach hudby

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho

Kultúrna spolupráca medzi mestom Veľký Meder a obcou Dunaszentpál

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Mesto Veľký Meder

Pádlujme pre budúcnosť

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Kajak & kanoe klub Komárno, o.z.

Spolupráca medzi Szigetköz a Mátyusföld

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Tešedíkovo

Cezhraničný rozvoj v spolupráci obcí Győrasszonyfa a Horný Bar

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Győrasszonyfa Község Önkormányzata

Podcast o sociálnych inováciách a sociálnom podnikaní

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Fórum inštitút pre výskum menšín

Zosúladenie starostlivosti o seniorov na oboch stranách hranice

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr

Zachovanie jedinečných folklór a ľudových tradícií

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Keť

Budovanie partnerstva v znamení tradícii

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Győrladamér Község Önkormányzata

Daj sa do pohybu

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Malé Dvorníky

Šport nás spája

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Tureň

Religion

PO1 - Príroda a kultúra

Sopronnémeti Község Önkormányzata

Multi-kulti

PO1 - Príroda a kultúra

Öttevény Község Önkormányzata

Cezhraničná spolupráca v Dolnom Poiplií

PO1 - Príroda a kultúra

SaagScouting

Stops by the Danube - Zastávky pri Dunaji

PO1 - Príroda a kultúra

Lábatlan Város Önkormányzata

Tvorba podunajskej krajiny v družobných obciach Pannonhalma a Dolné Saliby

PO1 - Príroda a kultúra

Pannonhalma Város Önkormányzata

Eko-turis(z)tika

PO1 - Príroda a kultúra

Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és hasznosító Nonprofit Kft.

Rozvoj kultúry v Hornom Bare

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Horný Bar

Ősök-Predkovia

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Ivanka pri Nitre

Športujme spolu - v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Veľké Kosihy

Vodná turistika

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Tomášov

Zachovanie kultúrneho dedičstva - Slovenský tvorivý dom a Múzeum bábik i rekonštrukcia kostola

PO1 - Príroda a kultúra

Dabas Város Önkormányzata

Zachovanie tradícií a kultúry pri rieke Ipeľ a Dunaj

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Mužla

Pútnické zážitky v pohraničnom regióne

PO1 - Príroda a kultúra

Mária Út Közhasznú Egyesület

Poklady náboženského turizmu v tieni pútnickej cesty svätého Martina

PO1 - Príroda a kultúra

Halászi Község Önkormányzata

Sieť vyhliadkových bodov v cezhraničnej Podunajskej oblasti

PO1 - Príroda a kultúra

Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft.

Rozvoj turistickej infraštruktúry južnej oblasti hontianskeho regiónu

PO1 - Príroda a kultúra

Letkés Községi Önkormányzat

Spoznaj, miluj a chráň prírodu na oboch brehoch Komáromu!

PO1 - Príroda a kultúra

Komárom Város Önkormányzata

Zlepšenie podmienok pre aktívny oddych a turizmus v obciach Ňárad a Tápióbicske

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Ňárad

Po stopách Esterházyovcov, z Galanty do Oroszlányu

PO1 - Príroda a kultúra

Oroszlány Város Önkormányzata

Kultúra nás spája

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Žirany

Rozvoj turistickej cezhraničnej destinácie Danube Islands

PO1 - Príroda a kultúra

Slovenský dom Centrope

I-4 Ipolyvölgye Festival

PO1 - Príroda a kultúra

Dunakanyar-Ipoly-Börzsöny Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Pece bez hraníc pre zachovanie kultúrneho dedičstva

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Dolné Saliby

Zvyšovanie atraktivity našich družobných obcí

PO1 - Príroda a kultúra

Szob Város Önkormányzata

Stodola a vidiecky dom pre zachovanie tradícií

PO1 - Príroda a kultúra

Kemence Hagyományőrző Gasztro-kulturális és Közösségfejlesztő Egyesület

Pokračovanie dedičstva Antala Putza propagáciou kultúrneho života v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Baloň

Pádlujme pre spoločný cieľ

PO1 - Príroda a kultúra

Kajak & Kanoe klub Komárno, o.z.

Vytváranie kultúrnych príležitostí

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Kamenica nad Hronom

Susedská cezhraničná pomoc

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata

Rozbehaj sa

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Občianske združenie Šport a zdravie

Orientačná komunitná databáza a platforma zberu údajov pre účely vytvorenia inovatívnej pútnickej cesty

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft.

Spomienky našej minulosti

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Halászi Hagyományőrző Egyesület

Spoločný kultúrny život a zachovanie tradícií v spolupráci medzi Csemadok Ov Nitra a obec Őrbottyán

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Csemadok OV Nitra - Csemadok Nyitrai Területi Választmánya

Sociálna ekonomika

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Združenie maďarských ekonómov na Slovensku - Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság

Sport

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Komáromi Sporthagyományokat Őrző Kerekasztal

Baskin: šport pre každého bez hraníc svojim

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Kiss Lenke Kosárlabda Suli

Oživenie kultúrneho hospodárstva

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Kaptár Egyesület

Spojme sa

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság

"IPOLYFESZT" - Festival v obciach Dolného Poiplia

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Dunakanyari Védegylet Alapítvány

Zviditeľnenie regiónu

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és hasznosító Nonprofit Kft.

Rozvoj spolupráce podunajských vinárov v slovensko-maďarskom pohraničnom regióne

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Quo vadis?

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Magyarock Dalszínház Színházi Egyesület

Po stopách Rimanov

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Almásfüzitő Község Önkormányzata

IDENTITA je kľúčom rozvoja

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Dolné Obdokovce

Športujme spolu pre inkluzívnu spoločnosť!

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Szany Nagyközség Önkormányzata

Rozvoj mediálnych kompetencií v rámci spolupráce medzi Rádiom Mária v Maďarsku a na Slovensku

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Mária Rádió Közhasznú Egyesület

Komárňanské vojenské hostiny - prezentácie bojovej techniky a gastronómie z obdobia 1848/49

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Pro Castello Comaromiensi n.o.

Historické cestovanie v čase na oboch stranách Dunaja

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Občianske združenie - GarlicArt - Polgári Társulás

Inkluzívny rozvoj komunít - výskum a výmena poznatkov

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

"punkt"

Odborná spolupráca medzi inštitúciami v turistickom regióne Malý Žitný ostrov – Žitný ostrov

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov - Csallóköz

Pohraničný folklór

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Trstice

Tradičná zabíjačka

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Ivanka pri Nitre

Mikroregionálna spolupráca na Pohroní a na pohorí Gerecse

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Čata

Návraty - kultúrne dedičstvo minorít

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Jánossomorja Város Önkormányzata

Naturpark

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Memoro, o.z.

Festivaly v znamení tradícií a priateľstva

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Jahodná

Inovatívne riešenia podpory knižníc ako kreatívnych priestorov pre vzdelávanie

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

TANDEM LEVICE- ÉRD

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Mesto Levice

Modernita podľa hodnôt

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Topoľníky

KidSAFEdu- online bezpečnosť pre deti v cezhraničnej oblasti

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg

Dunajské partnerské obce

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Vojka nad Dunajom

Bohu na chválu, blížnemu na pomoc

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Vozokany

Cezhraničná spolupráca Červeného kríža

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Magyar Vöröskereszt-Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete

Korene - tradície a kultúra, odkaz našich predkov

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Jelka

Hídverő napok / Dni Mostu priateľstva

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Neszmély Község Önkormányzata

Spolupráca medzi obcami Kóspallag a Ipeľský Sokolec

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Kóspallag Község Önkormányzata

Zelený inovatívny chytrák - Spoločné prírodné hodnoty

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Mária Út Közhasznú Egyesület

Kultúra, turistika a zdravie - spolupráca medzi obcami Mosonszolnok a Zemné

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Mosonszolnok Község Önkormányzata

Záprahové preteky bez hraníc

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Idős Jámbor Vilmos Lovas Sportegyesület

Odborná a kultúrna spolupráca pre rozvoj cezhraničného cestovného ruchu

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Strekov

Príprava koncepcie cestovného ruchu rieky Ipeľ, zavedenie spoločného a regulačného systému

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Ipolydamásd Község Önkormányzata

Slávnosti pri príležitosti 200. výročia narodenia generála Klapka György

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Mesto Komárno

Budúcnosť vidieka je naša spoločná budúcnosť

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Márianosztra Község Önkormányzata

Bicyklujme sa spoločne bezpečne

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Mesto Šaľa

Gastro-kultúrne pamiatky v cieľových oblastiach NSKI a SACHER PT

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Danube Islands Coordination

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Slovenský dom Centrope

Jazdecký šport v duchu národnej spolupatričnosti

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Jazdecký Klub Czajlik Ranch

Kadernícka súťaž: Zlaté nožnice

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

CUI BONO OZ

Cezhraničné gastrokultúrne programy v regióne Podunajsko

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Oblastná Organizácia Cestovného Ruchu Podunajsko

Séria spoločných podujatí obcí Okoličná na Ostrove a Tárkány

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Okoličná na Ostrove

Výmena skúseností bez hraníc

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Rohovce

Informačný a komunikačný rozvoj produktu zameraného na kultúru a aktívnu turistiku

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

ARRABONA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Spoločný život Gönyű a Kolozsnéma

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Gönyű Község Önkormányzata

Festival Ácskapocs a Modranský vínny festival

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Ács Város Önkormányzata

Festival priateľstva

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Bodza

Organizácia podujatia vo volejbale za účelom rozvoja komunity

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Volejbalový klub Spartak Univerzita J. Selyeho Komárno

Organizovanie spoločných festivalov v Modranoch a Kocsi

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Modrany

Pohraničná spolupráca na budovanie gastroturistiky

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Občianske združenie-OÁZA Komoča

Živé mestá, rozvíjajúce sa spoločenstvá

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Budapesti Művelődési Központ

Litomericzky Ars Architektúra - História hudobného divadla Magyarock

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Palatinus

Propagovanie kultúrneho života Žitného ostrova a Szigetköz

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Halászi Község Önkormányzata

Výmena skúsenosti a zavedenie nových metód pri liečbe pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

VITALITA n.o. LEHNICE

Priateľstvo na dvoch kolesách - medzi Tata a Svodín

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Svodín

Spolupráca samospráv v údolí rieky Ipeľ

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Malé Ludince

Prvé bylinkové komunitné záhrady v Szigetköze a na Žitnom ostrove

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület

Spolupráca medzi generáciami

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Kráľov Brod

Cezhraničná spolupráca na podporu spoločnej histórie vedy

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Szent Mór Bencés Perjelség

Región vôd

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Pannónia Kincse Leader Egyesület

Srdce Žitného ostrova - Pannontáj

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Mesto Dunajská Streda

Hodnoty kraja v službe zdravia

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Fertő-kör Turisztikai Egyesület

Inovatívne ekologické myslenie vo vzdelávaní

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Ecocenter Alapítvány

Viacúrovňová inštitucionálna spolupráca medzi obcami Tvrdošovce a Környe

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Tvrdošovce

Profesionalista, kultúra, šport - spolupráca medzi obcami Zemné a Mosonszolnok

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Zemné

Bez hraníc

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Veľké Ludince

Tréning bezpečnej jazdy pre mládež lektorovaný automobilovými pretekármi-cezhraničná spolupráca

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

TB AUTOKROS RACING TEAM

Komárno-Vác - učitelia budúcnosti

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Univerzita J. Selyeho

Cezhraničné rozvíjanie schopnosti a zručnosti

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Marthos o.z.

Zachovanie jedinečných folklór a ľudových tradícií

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Keť

Kultúrne aspekty v cezhraničnej spolupráci

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Mesto Nesvady

Od rozprávky k stretnutiu

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Trhová Hradská

Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne - Cezhraničná spolupráca miestnych samospráv a základných škôl

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Cross-border Youth Campus for better cooperation and better capacities

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Cirkulárne zužitkovanie biomasy v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne: výskum a vzdelávanie

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinarskej technológie

Spolu v jednom člne

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület

Vybudovanie spolupráce medzi obcami Bábolna a Mostová

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Bábolna Város Önkormányzata