Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (EZÚS RDV) vyhlásilo dňa 1. apríla 2019 druhú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci Fondu malých projektov. Podmienkou predloženia žiadosti je vytvorenie partnerstva. V prípade, ak nedisponujete cezhraničným partnerom, kliknutím na nasledovný odkaz ( https://forms.gle/x7Nijms5z88JjJxu9  ) sa Vám naskytne možnosť vyplniť partnerský registračný formulár, vďaka ktorému budete následne zaradený do našej databázy. V prípade, ak v nej na základe údajov uvedených vo formulári nájdeme vhodného partnera, budete na tento fakt upozornený.

Prajeme Vám veľa úspechov.