Trvanie výzvy: od 16. júla 2019 do 26. júla 2019

EZÚS Rába-Dunaj-Váh v rámci Fondu malých projektov realizovaného pod Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko v spolupráci so Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. a Trnavským samosprávnym krajom vyhlasuje Výzvu pre externých hodnotiteľov malých projektov.

Výzva pre externých hodnotiteľov je vyhlásená za účelom výberu kvalifikovaných a skúsených odborníkov na vykonávanie kvalitatívneho hodnotenia predložených žiadostí o poskytnutie finančného príspevku.


Podrobné informácie o výzve, ako aj podmienky a spôsob podania žiadostí sú uvedené v nižšie zverejnenej Výzve pre hodnotiteľov.


Ďakujeme za Váš záujem a prajeme Vám veľa úspechov pri predkladaní Vašich žiadostí.

Priložené dokumenty: