Názov podujatia: Deň zdravia v strednej odbornej škole

Popis podujatia a udalostí: V kolárovskej Súkromnej strednej odbornej škole sa v organizácii Občianskeho združenia OÁZA Komoča a odbornej školy koná Deň zdravia, ktorého účastníkmi sú žiaci školy, mládež a členovia samosprávy prichádzajúci z obce Halászi, ako aj odborní prednášajúci, vedenie školy, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci a členovia Občianskeho združenia – OÁZA Komoča. Cieľom podujatia je výchova k zdravému životnému štýlu a nulovému odpadu v kruhu mladých, ako aj ohľaduplné spávanie sa voči životnému prostrediu v kuchyni. Počas Dňa zdravia odborníci z rôznych oblastí oslovia mladých a pokúsia sa ich naviesť na zdravý životný štýl v každodennom živote, ukázať im, ako sa môžu zdravšie stravovať, akými praktickými záležitosťami v kuchyni dokážu dbať o ochranu životného prostredia. Podujatie popularizuje aj miestne suroviny, a to ukážkou jedál pripravených z čerstvých surovín, ktoré žiaci predstavia prostredníctvom tradičnej aj reformovanej gastronómie. Hotové jedlá sa aj ochutnajú v rámci švédskeho stola. Švédsky stôl prezentuje ochutnávku jedál viacerých miestnych pestovateľov a remeselníkov.

Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/114

Názov projektu / Acronym:  Pohraničná spolupráca na budovanie gastroturistiky/ GASTROCOOP

Webstránka projektu: https://www.facebook.com/ozoazakomocapt

Dátum: 24/06/2021

Miesto: 946 03 Kolárovo, Slovenská ulica 52.

GPS súradnice: 47°54’27.6″N 17°59’38.0″E

Typ podujatia: Školské podujatie a odborný deň v škole

Organizátor podujatia: Občianske združenie – OÁZA Komoča

Kontaktná osoba: Kondé Nagy Mónika 

Kontakt: +421 917 379 211, gastrocoop.oaza@gmail.com

Jazyk podujatia: SK, HU

Tlmočenie, preklad je poskytnutý: Áno

Registrácia je potrebná: Áno