+36 34 312 419 info@rdvegtc-spf.eu

Najnovšie Aktuality >>

Pod záštitou Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (ďalej EZÚS RDV) sa dňa 23. mája 2019 konalo na Mestskom úrade v Dunajskej Strede slávnostné odovzdávanie Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku…

Čítajte viac >>

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (EZÚS RDV) vyhlásilo dňa 1. apríla 2019 druhú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci Fondu malých projektov. Podmienkou predloženia žiadosti je…

Čítajte viac >>