+36 34 312 419 info@rdvegtc-spf.eu

Najnovšie Aktuality >>

Informačné dni
24. september. 2018

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným si Vás dovoľuje pozvať na Informačné dni k 1. pilotnej Výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty, ktorý sa uskutoční…

Čítajte viac >>

Dňa 27. júla 2018 sa uskutočnilo 1. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov, v priestoroch Úradu samosprávy Peštianskej župy. Členov (zástupcov Riadiaceho orgánu – Úradu vlády Maďarska, Národného orgánu…

Čítajte viac >>