+36 34 312 419 info@rdvegtc-spf.eu

Najnovšie Aktuality >>

Všeobecný popis pracovnej činnosti:  Medzi úlohy projektového manažéra spadá pripravovanie výziev na predkladanie projektových návrhov, hodnotenie predložených projektových návrhov, vypracovávanie hodnotiacich správ o realizácii podporených projektov, udržiavanie kontaktov s potenciálnymi…

Čítajte viac >>

Boli doplnené dokumenty súvisiace s implementáciou úspešných projektov Výzvy SKHU/WETA/1801. Modifikácia sa týka výlučne tých projektov, ktorých začiatok implementácie (bod 2.1 Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku) padá na obdobie po 12.09.2019. V prípade…

Čítajte viac >>