+36 34 312 419 info@rdvegtc-spf.eu

Najnovšie Aktuality >>

Výberové konanie
27. november. 2018

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába - Dunaj - Váh so sídlom v Tatabányi vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest Pracovné pozície: • projektový manažér / projektová manažérka Fondu malých…

Čítajte viac >>

Prvá Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty (ŽoFP) v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko bola časovo ohraničená pilotná výzva. Žiadatelia mali možnosť podávať žiadosti o finančný príspevok (ŽoFP)…

Čítajte viac >>