Záverečná konferencia Fondu malých projektov

Miesto konania :  v priestoroch X-BIONIC SPHERE , (adresa: Dubová ulica 33/A, 931 01 Šamorín)

9:00 – 10:00 Tlačová konferencia

9:00 -14:00 Výstava výstupov malých projektov (publikácie, brožúry, videá, vybavenie, scenérie)

9:30 -10:00 Registrácia pre pozvaných hostí

10:00 -10:40 Slávnostné zahájenie a príhovor

Kiss-Parciu Péter, Ministerstvo zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska, zástupca štátneho tajomníka pre regionálny a cezhraničný hospodársky rozvoj

Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja, predseda EZÚS RDV

Lea Malá, generálna riaditeľka sekcie programov cezhraničnej spolupráce, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Veres Csilla, vedúca Spoločného technického sekretariátu Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

10:40 -11:20 Vyhodnotenie Fondu malých projektov (2016-2023), dosiahnuté výsledkyEma Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV

Stručné (3-4 minutové) prezentácie realizovaných malých projektov:

  „Baskin”, Kiss Lenke Kosárlabda Suli

 „GASTROKULTURA”, Nemzetstratégiai Kutatóintézet & Sacher o.z.

 „HIT a Vöröskereszttel!”, Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda

„EsterhazyWay“, Mesto Galanta & Oroszlány Város Önkormányzata

„CultacrossM+”,  ARRABONA EGTC

„Danube Islands Coordination”, Slovenský dom Centrope

„Hagyományok”, Kemence Egyesület

„Kajak & kanoe”, Kajak & kanoe klub Komárno, o.z.

„Kemencék”, Obec Dolné Saliby

„KIDSAFEDU”, FutuReg o.z.

„MOSONHERB”, Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület

„Pohraničná spolupráca pre budovanie gastroturistiky“, O.Z. OÁZA

„Rim-Rom”, Almásfüzitő Község Önkormányzata

„SafeCycling”, Mesto Šaľa & Oroszlány Város Önkormányzata

„SocIn”, Fórum inštitút pre výskum menšín & Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

„Starajme sa spoločne“, Egyesített Egészségügyi a Szociális Intézmény Győr

„Výmena skúsenosti v súvislosti s rehabilitačnou liečbou”, VITALITA n.o.

12:40 – 13:00  Budúcnosť: Fond malých projektov (2023-2027)

Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV

14:30 Malý projekt v praxi: Nahliadnutie do podcastového štúdia Fórum inštitútu pre výskum menšín (adresa: Parková ulica č. 4, Šamorín)

Účasť je bezplatná, avšak s povinnosťou registrácie.  Podujatie bude prebiehať v slovenskom a  maďarskom jazyku, tlmočenie zabezpečíme. Svoj záujem o účasť a prípadné tlmočenie prosím avizujte najneskôr do 9. júna 2023 vyplnením Nakoľko je kapacita miestnosti obmedzená, organizátor si vyhradzuje právo odmietnutia ďalších záujemcov po jej naplnení.