Názov podujatia: XIV. Dni Pála Patóa

Popis podujatia a udalostí: Obec Svodín organizuje 2 dňový festival v rámci projektu číslo SKHU/WETA/1901/4.1/117, s názvom „CYCLOCOOP“ – Priateľstvo na dvoch kolesách – medzi Tata a Svodín.
Rozhodujúcim podujatím kultúrneho života v obci sú každoročne usporadúvané Dni Pála Patóa, kde kultúrny program európskych partnerov ešte viac utužuje cezhraničné priateľstvo s partnerskými mestami: Tata (HU), Pińczów (PL), Bystřice (CZ), Bajót (HU). Dvojdňové kultúrne a gastronomické podujatie predstavuje kultúru, tradície a tradičné jedlá dediny. Športové programy a folklórne programy dodávajú podujatiu farbu.

Plagát obsahuje zoznam programov dvojdňového festivalu XIV. Dni Pála Patóa, ktorá je zverejnená na webstránke obce: www.svodin.sk.

Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/117

Názov projektu / Acronym: Priateľstvo na dvoch kolesách – medzi Tata a Svodín / CYCLOCOOP

Webstránka projektu: http://www.svodin.sk/hu/sprava-a-rozvoj-obce/projekty/cyclocoop/

Dátum: 09-10./07/2021

Miesto: Svodín, Kultúrny dom, Hlavné námestie

GPS súradnice: Kultúrny dom, Hlavné námestie 47.910984, 18.498587

Typ podujatia: Festivalové podujatie

Organizátor podujatia: Obec Svodín

Kontaktná osoba: Mgr. Méri Szabolcs

Kontakt: +421 907 711 546, starosta@svodin.sk

Jazyk podujatia: HU

Tlmočenie, preklad je poskytnutý: Áno

Registrácia je potrebná: Nie