Praktický workshop  (návšteva výrobného závodu AEH, spol. s r.o,)

Uskutoční sa v rámci Územného akčného plánu pre zamestnanosť s názvom ”Food Industry“ a súvisiacich projektov (SKHU/1802/3.1/022, SKHU/1802/3.1/023, SKHU/1901/3.1/003).

Program:

8:00 –  9:00 Registrácia

9:00 – 9:15    Tlačová konferencia, prestrihnutie stuhy
                          Príhovor  –  PhDr. Alžbeta Ožvaldová, podpredsedníčka                                                      Bratislavského  samosprávneho kraja

9:30 – 12:30    Predstavenie AEH, spol. s r.o.
                           Ladislav Hajko, AEH, spol. s r.o

                            Model komplexného využitia hrozna pre potravinárske účely
                            Prednášajúci: doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

12:30 – 13:00 Obed 

13:00 Diskusia k prezentáciám, otázky a odpovede, záverečné poznámky.

Adresa: Kostolná 5 (budova Biocentrum), Modra,

Účasť je bezplatná, avšak s povinnosťou registrácie. Odkaz na registračný formulár  je súčasťou zaslanej pozvánky.  Nakoľko je kapacita miestnosti obmedzená, organizátor si vyhradzuje právo odmietnutia ďalších záujemcov po jej naplnení.