Názov podujatia:

Vyčistime breh rieky!

Popis podujatia a udalostí: 

Podujatie prebiehajúce na oboch stranách Dunaja zahŕňa odstraňovanie odpadu a skládok menšieho rozsahu v znečistených prihraničných oblastiach v pásme vymedzenom v rozsahu troch km od rieky Dunaj, za pomoci dobrovoľníkov z cieľovej oblasti (maximálne 6-členné individuálne tímy). V rámci podujatia budú prenajaté kontajnery a prebiehať bude aj súťaž– „Kto vyčistí viac ton odpadu?“. Cieľom je vzbudenie environmentálnej uvedomelosti obyvateľstva a iniciácia činností smerujúcich k ochrane ŽP. V rámci podujatia bude podľa cieľov partnerov vyčistená plocha s rozsahom 3 000 hektárov.

Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/1.1/211

Názov projektu / Acronym: Stops by the Danube – Duna-parti megállók / Stops by the Danube

Dátum: 24/04/2021

Miesto: Lábatlan (HU), Trávnik, Kližská Nemá, Veľké Kosihy, Zlatná na Ostrove, Komárno, Iža, Patince, Radvaň nad Dunajom, Moča, Kravany nad Dunajom, Mužla, Obid, Štúrovo, Chľaba

GPS súradnice: 47.750348, 18.2235858 (Iža) 

Typ podujatia: Spoločné vonkajšie podujatie zamerané na zber odpadu

Organizátor podujatia: Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ

Kontaktná osoba: Ing. István Domin, predseda

Kontakt: +421 918 466 833

Kontakt:  euroregion.vdi@gmail.com

Jazyk podujatia: HU, SK

Tlmočenie, preklad je poskytnutý: Nie

Registrácia je potrebná: Áno