Názov podujatia: Tlačová konferencia v Tomášikove

Popis podujatia a udalostí: Prezentácia plánovaných podujatí malého projektu MAS Stará Čierna voda  a Pannónia Kincse Leader Egyesület (HU)

Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/006

Webstránka projektu: www.mas-scv.sk

Názov projektu / Acronym: Región vôd / Vizek régiója

Dátum: 25.06.2021

Miesto: Tomášikovo – vodný mlyn

GPS súradnice: 48.0887117,17.6641166

Typ podujatia: Tlačová konferencia

Organizátor podujatia: Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

Kontaktná osoba: Lajos Tuba

Kontakt: +421 905 233 989

Kontakt: tuba@foruminst.sk 

Jazyk podujatia: HU

Tlmočenie, preklad je poskytnutý: Áno

Registrácia je potrebná: Nie