Názov podujatia:

Tlačová konferencia

Popis podujatia a udalostí: Prezentácia projektu GASTROKULTURA

Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/205

Názov projektu / Acronym: Gastro-kultúrne pamiatky v cieľových oblastiach NSKI a SACHER PT / GASTROKULTURA

Dátum: 12/03/2021

Miesto: online

Typ podujatia: otváracie podujatie, tlačová konferencia

Organizátor podujatia: Sacher Polgári Társulás (Občianske Združenie Sacher)

Kontaktná osoba: Csonka Ákos 

Kontakt: 00421/917390806

Kontakt: akos.csonka@gmail.com

Jazyk podujatia: HU

Tlmočenie, preklad je poskytnutý: Nie

Registrácia je potrebná: Nie