Vážená pani redaktorka, vážený pán redaktor,
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. si Vás dovoľujú pozvať na


tlačovú konferenciu,

ktorá sa uskutoční dňa 20. septembra 2018 (štvrtok) od 14:00 hod.

v priestoroch Hotela Legend***

(Gabčíkovská cesta 5676/50, 929 01 Dunajská Streda)


PROGRAM


13:45 – 14:00
Príchod, registrácia

14:00
Príhovor
Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja a predseda EZÚS RDV

Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Prezentácia projektu „Interreg SKHU Fond malých projektov v západnom pohraničnom regióne“ a 1. Pilotnej Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok
Ema Vasiová
, riaditeľka EZÚS RDVPodujatie bude prebiehať v slovenskom a maďarskom jazyku. Žiadame, aby ste svoj záujem o účasť a prípadné tlmočenie potvrdili do 17. septembra 2018 na e-mailovej adrese:
director@rdvegtc.eu.

Tešíme sa na Vašu účasť. Budujme spoločne partnerstvá!

S pozdravom

Ing. Ema Vasiová
riaditeľka EZÚS RDV
Tatabánya, 14.9.2018


Podujatie je realizované ako aktivita v rámci projektov „Fond malých projektov pre západnú programovú oblasť – Prioritná os 1” (SPF WETA 1, kód: SKHU/1701/1.1/002) a „Fond malých projektov pre západnú programovú oblasť – Prioritná os 4” (SPF WETA 4, kód: SKHU/1701/4.1/004). Tieto projekty podporuje Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, ktorý je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. (Bližšie informácie o podpore na www.skhu.eu). Obsah pozvánky a  informácie prezentované na podujatí nemusia nevyhnutne prezentovať oficiálne stanovisko Európskej únie.