Názov podujatia: Stretnutie „Náš Malý Dunaj“

Popis podujatia a udalostí: Prezentácia možností vodnej turistiky na území Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda (vodná túra Tomášikovo-Jahodná, komunitná pec Dolné Saliby, termálne kúpalisko Horné Saliby)

Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/006

Webstránka projektu: www.mas-scv.sk

Názov projektu / Acronym: Región vôd / Vizek régiója

Dátum: 25/06/2021

Miesto: Tomášikovo vodný mlyn, Dolné Saliby kultúrny dom, Termálne kúpalisko Horné Saliby

GPS súradnice: Tomášikovo 48.0887117,17.6641166, Dolné Saliby 48.10812,17.7830642, Termálne kúpalisko Horné Saliby 48.133881,17.7806808

Typ podujatia: Stretnutie

Organizátor podujatia: Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

Kontaktná osoba: Lajos Tuba

Kontakt: +421 905 233 989

Kontakt: tuba@foruminst.sk 

Jazyk podujatia: HU

Tlmočenie, preklad je poskytnutý: Áno

Registrácia je potrebná: Áno. Prihlásiť sa môžu obyvatelia obcí územia Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna do 11.6.2021