Názov podujatia:

Projekt Cezhraničná spolupráca Červeným krížom, „Prax odozvy 48 hodín” v Gabčíkove (Slovenská republika)

Popis podujatia a udalostí:

48 hodinové cvičenie prvej pomoci pri prírodných katastrofách

Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/335

Názov projektu/Acronym: Cezhraničná spolupráca Červeného kríža / HIT a Vöröskereszttel!

Dátum: 30.06.2021 – 02.07.2021

Miesto: Pension Hostad, Hlavná 843, 930 05 Gabčíkovo

GPS súradnice: 47.8863864, 17.5820998

Typ podujatia: Cvičenie

Organizátor podujatia: Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda

Kontaktná osoba: PhDr. Dagmar Nagyová

Kontakt: +421903558908, dunajskastreda@redcross.sk

Jazyk podujatia: HU, SK

Tlmočenie, preklad je poskytnutý: Áno

Registrácia je potrebná: Áno