Názov podujatia: Podunajský festival

Popis podujatia a udalostí: Obec Gönyű a Klížska Nemá organizujú dvojdňový festival v rámci novej aktivity. Podujatie vychádza z miestnych tradícií s cieľom predstaviť miestne hodnoty pozdĺž Dunaja za účasti čo najväčšieho počtu miestnych občianskych združení. Sprievodné programy sú orientované na miestne tradície, lodnícke tradície, remeselné trhy, programy zamerané aj na mladú generáciu.

Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/126

Názov projektu/Acronym: Spoločný život Gönyű a Kolozsnéma / Gönyű-Kolozsnéma

Webová stránka projektu: www.gonyu.hu, www.klizskanema.sk

Dátum: 14-15.08.2021

Miesto: 

14.08.2021: 946 20 Klížska Nemá Kultúrny dom (SK)

15.08.2021: 9071, Gönyű, Kossuth L. u. 93. Polgármesteri hivatal udvara (HU)

Typ podujatia: Záverečné podujatie

Organizátor podujatia: Obec Gönyű a Obec Klížska Nemá

Kontaktná osoba: Tóth-Lencse Andrea

Kontakt: 0036 20 40 71721, palyazatok@gonyu.hu

Jazyk podujatia: HU, SK

Tlmočenie, preklad je poskytnutý: Nie

Registrácia je potrebná: Nie