Názov podujatia:

Otváracia tlačová konferencia

Popis podujatia a udalostí:

Zachovanie kultúrneho dedičstva – Slovenský tvorivý dom a Múzeum bábik i rekonštrukcia kostola – tlačová konferencia

Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/1.1/103

Názov projektu: Zachovanie kultúrneho dedičstva – Slovenský tvorivý dom a Múzeum bábik i rekonštrukcia kostola

Acronym:  Múzeum – kostol   

Webstránka projektu: www.dabas.hu

Dátum: 29/09/2020

Miesto: Sári Zarándokház, 2370 Dabas, Mánteleki út 8., Maďarsko

GPS súradnice: 47.211215, 19.271707

Typ podujatia: otváracie podujatie (v SK, HU jazyku)

Organizátor podujatia: Dabas Város Önkormányzata, Rímskokatolická cirkev, farnosť Kostolné Kračany, Združenie Priateľov Petőfiho

Kontaktná osoba: Feldman László 

Kontakt: +36 70 4593186, feldman.laszlo@dabas.hu

Jazyk podujatia: SK, HU

Tlmočenie, preklad je poskytnutý: Áno

Registrácia je potrebná: Nie