Názov podujatia:

Online konferencia kúpeľných miest

Popis podujatia a udalostí: 

Konferencia sa uskutoční za účasti vedúcich a aktérov kultúrneho života v Budapešti a Párkánoch, ako aj v kúpeľných centrách pôsobiacich v týchto dvoch mestách a okolo nich. Bude sa v nej skúmať otázka spolupráce, ako plánovať a vytvárať krížové cesty. – hraničné projekty. Konferencia sa tiež zameria na štúdium účinkov epidémie koronavírusov, jej poučení a nových výziev kultúrneho a turistického života.

Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/119

Názov projektu / Acronym: Živé mestá, rozvíjajúce sa spoločenstvá / Živé Mestá

Webstránka projektu: www.bmknet.hu/elovarosok

Dátum: 15/04/2021

Miesto: online 

Typ podujatia: konferencia

Organizátor podujatia: Budapesti Művelődési Központ

Kontaktná osoba: Daniel Mahr; Krisztian Bako

Kontakt: + 36 30 437 4429; + 36 30 556 3403

Kontakt: mahr.daniel@bmknet.hubako.krisztian@bmknet.hu

Jazyk podujatia: HU

Tlmočenie, preklad je poskytnutý: Nie

Registrácia je potrebná: Áno https://forms.gle/iwZcTmayNTL6ueZq7