Názov podujatia: Letná škola kultúry a komunikácie

Popis podujatia a udalostí: V rámci tábora sa organizujú rôzne programy pre deti z Nagyigmándu a partnera projektu deti z mesta Nesvady. Program sa zameriava na rozvoj rôznych remeselných zručností zážitkovou formou s podporou tvorivého myslenia detí pomocou tradičných materiálov, ako sú hlina, farby, korálky, plastelína, bavlna a iné materiály. Celodenné aktivity vedú skúsení inštruktori pod pedagogickým dohľadom. V rámci tábora sa budú konať aj exkurzie v okolí, ktoré majú predstaviť krásy našej krajiny a pamiatky nášho osídlenia.

Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/040

Názov projektu / Acronym:  Kultúrne aspekty v cezhraničnej spolupráci / KACS

Dátum: 26-30/07/2021

Miesto: Nagyigmánd (HU)

GPS súradnice: 47.63462859120961, 18.079359363138284

Typ podujatia: Tábor

Organizátor podujatia: Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata

Kontaktná osoba: Varga-Tóth Nikolett

Kontakt: +36 620 596 0770, nagyigmand.gyjsz@gmail.com

Jazyk podujatia: HU

Tlmočenie, preklad je poskytnutý: Nie

Registrácia je potrebná: Nie