Vážená pani, vážený pán,
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným si Vás dovoľuje pozvať na


INFORMAČNÝ DEŇ

k 1. pilotnej Výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty, ktorý sa uskutoční dňa

28. septembra 2018 v Dunajskej Strede, v priestoroch Mestského úradu


(Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda)


PROGRAM


9:30 – 10:00
Registrácia a káva

10:00 –
Príhovor
Zoltán Hájas, primátor mesta Dunajská Streda

Prezentácia strešného projektu „Interreg SKHU Fond malých projektov v západnom pohraničnom regióne“
József Berényi, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja

Prezentácia 1. pilotnej Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/WETA/1801
Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV


Účasť je bezplatná, avšak s povinnosťou registrácie. Žiadame, aby ste svoj záujem o účasť potvrdili do 24. septembra 2018 vyplnením registračného formulára cez tento link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCcvz3WGyuaZ5Jl0J6tNGn7VJwlkHCHLHLxI0yx0Cq1I-KYg/viewform?usp=sf_link
Nakoľko je kapacita miestnosti obmedzená, organizátor si vyhradzuje právo odmietnutia ďalších záujemcov po jej naplnení.

Tešíme sa na Vašu účasť. Budujme spoločne partnerstvá!

S pozdravom

Ing. Ema Vasiová
riaditeľka EZÚS RDV
Tatabánya, 10.9.2018


Podujatie je realizované ako aktivita v rámci projektov „Fond malých projektov pre západnú programovú oblasť – Prioritná os 1” (SPF WETA 1, kód: SKHU/1701/1.1/002) a „Fond malých projektov pre západnú programovú oblasť – Prioritná os 4” (SPF WETA 4, kód: SKHU/1701/4.1/004). Tieto projekty podporuje Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, ktorý je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. (Bližšie informácie o podpore na www.skhu.eu). Obsah pozvánky a  informácie prezentované na podujatí nemusia nevyhnutne prezentovať oficiálne stanovisko Európskej únie.