Názov podujatia: Futbalový turnaj v Trhovej Hradskej

Popis podujatia a udalostí: Futbalový turnaj za účasti 4 družstiev (Bőny – HU,  Trhová Hradská, Medveďov, Michal na Ostrove)

Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/042

Názov projektu / Acronym: Od rozprávky k stretnutiu / Mese/Rozprávka

Webstránka projektu: http://trhovahradska.sk/

Dátum: 20/06/2021

Miesto: Trhová Hrdaská, futballpálya/futbalové ihrisko

GPS súradnice: 47.991868, 17.746339

Typ podujatia: Stretnutie

Organizátor podujatia: Obec Trhová Hradská/Vásárút Község

Kontaktná osoba: Lajos Tuba

Kontakt: +421 905 233 989

Kontakt: tuba@foruminst.sk 

Jazyk podujatia: HU

Tlmočenie, preklad je poskytnutý: Áno

Registrácia je potrebná: Nie