Názov podujatia: Festival na Pohroní 

Popis podujatia a udalostí: Festival hudobno-kultúrneho charakteru organizovaný v obci Čata, za účasti predstaviteľov HU partnera – obce Tokod. Na cezhraničnom festivale vystúpia umelci ako napríklad Levente Szörényi, For You Acapella, Feri Kaczor, hudobná skupina Miskolci Illés EmlékZenekar či hudobná skupina M-Vocal. Mimo toho si pripravili tradičný kultúrny program aj partnerské obce (napr. kultúrny program obce Tokod a obce Csabacsűd alebo Pohronská folklórna tanečná skupina z Levíc). Podujatie dáva obyvateľom partnerských obcí príležitosť budovania vzájomných vzťahov medzi skupinami obývajúcimi tieto obce.

Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/344

Názov projektu/Acronym: Mikroregionálna spolupráca na Pohroní a na pohorí Gerecse / Spolupráca

Webová stránka projektu: http://www.obeccata.sk/

Dátum: 31.07.2021

Miesto: Kultúrny park pri kultúrnom dome, Školská 1, 935 63 Čata

GPS súradnice: 47.95697929757616, 18.651462654301

Typ podujatia: Festival

Organizátor podujatia: Obec Čata

Kontaktná osoba: Marian Csákvári

Kontakt: +421 917 484 917,  obeccata@gmail.com

Jazyk podujatia: SK, HU

Tlmočenie, preklad je poskytnutý: Nie

Registrácia je potrebná: Nie