Názov podujatia: Bojová ukážka z r. 1848/49

Popis podujatia a udalostí: Počas celodenného podujatia sa na pamiatku revolučných udalostí r. 1814/49  uskutoční historická bojová ukážka, gastronomické prezentácie, ukážky delostrelectva a jazdectva, programy pre deti.

Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/320

Názov projektu / Acronym:  Komárňanské vojenské hostiny – prezentácie bojovej techniky a gastronómie z obdobia 1848/49 / Vojenské hostiny

Webstránka projektu: www.erod.hu

Dátum: 02-04./07/2021

Miesto: Monostori Erőd, Komárom, Duna-part 1., Magyarország (Monoštorská pevnosť,, Komárom,  Duna-part 1., Maďarsko)

GPS súradnice: 47° 45’02”N, 18° 05’ 38”E

Typ podujatia: Verejné kultúrne, vojensko-historické podujatie

Organizátor podujatia: Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és – hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt felelősségű társaság

Kontaktná osoba: Somogyiné Szili Nóra

Kontakt: 0634/ 540-582, 0620/ 3135559,  szili.nora@erod.hu

Jazyk podujatia: HU

Tlmočenie, preklad je poskytnutý: Nie

Registrácia je potrebná: Nie