+36 34 312 419 info@rdvegtc-spf.eu

Támogatott projektek Vezető Kedvezményezett

 Kedvezményezett


Rövid cím

Projekt címe

Specifikus célkitűzés

Vezető kedvezményezett

Dokumentumok

A sport összeköt minket

PT1 - Természet és kultúra

Obec Tureň

Rövid cím Sport
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/1.1/311
Teljes projekt költségvetés 57 379,80 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 48 772,82 EUR
Projekt kezdete 2021. január 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Tureň
Jóváhagyott ERFA támogatás
25 404,84 EUR
Kedvezményezett
Öttevény Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
23 367,98 EUR
A projekt célja a határon átnyúló szlovák-magyar régió versenyképességének, vonzerejének és látogatottsági szintjének erősítése a sport és a szabadidő területén végzett fejlesztési tevékenységek révén. A projektben részt vevő partnerek ezt a célt a sportinfrastruktúra korszerűsítésén és fejlesztésén, valamint az egészséges életmód és a különféle sporttevékenységek népszerűsítését célzó rendezvények szervezésén keresztül tervezik elérni, ideértve a lakosok, közösségek közötti sportversenyt is. A szervezett rendezvények során az említett sport- és egészségügyi témák mellett partnerek bemutatják a térség rekreációs lehetőségeit is. Futópályát építenek Tureň községben, amely sportolási lehetőségeket kínál az egész közösség számára, valamint öltözők rekonstrukciójára és mini konferencia megszervezésére kerül sor Öttevényben. A projekt megvalósítása új feltételeket teremt a sporthoz és az aktív kikapcsolódáshoz, növeli a sport elérhetőségét a lakosság és a turisták számára, valamint további feltételeket teremt a sportokhoz és az önkormányzatok által szervezett különféle tematikus tevékenységekhez. Ugyanakkor a projekt végrehajtásával a partnerek hozzájárulnak a régió versenyképességének és a két település kölcsönös kohéziójának erősítéséhez, megteremtve a feltételeket a jövőben a közös sportesemények megvalósításához.

Religion

PT1 - Természet és kultúra

Sopronnémeti Község Önkormányzata

Rövid cím Religion
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/1.1/313
Teljes projekt költségvetés 58 797,00 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 977,45 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Sopronnémeti Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
17 977,50 EUR
Kedvezményezett
Obec Kalinkovo
Jóváhagyott ERFA támogatás
31 999,95 EUR
A javasolt projekt magában foglalja két önkormányzat, a szlovák Kalinkovo ​​és a magyar Sopronnémeti együttműködését. A tervezett tevékenységek részeként a partnerek arra törekszenek, hogy fejlesszék a régió versenyképességét és erősítsék helyzetét a turizmus területén, a kölcsönös együttműködés elmélyítése mellett. A projekt magában foglalja a Kalinkovo-i római katolikus templom ​​kulcsfontosságú történelmi épületének rekonstrukcióját, hozzájárulva ezzel a régió kulturális értékeinek megőrzéséhez, valamint a térségben szervezett rendezvények minőségének javításához, amelyekhez az elkészült templom teret biztosítana. Sopronnémeti településen a partnerek hasonló céllal színpadot terveznek építeni. A színpadot a közös rendezvények, valamint a meglévő rendezvények minőségének javítására és rendszeres szervezésük lehetőségének biztosítására használnák fel. Az önkormányzatok kölcsönös együttműködése keretében ekumenikus szertartással egybekötött partnerségi találkozót tartanak Románia, Magyarország és Szlovákia partneri önkormányzatok részvételével. Az eseményt számos kulturális és szórakoztató program kíséri gyermekek és felnőttek számára egyaránt, lehetőséget biztosítva a látogatóknak egy közös főzőversenyen való részvételre is. A partnerek a színpad átadási ünnepségén is részt vesznek, amelynek során bemutatják a projekt által elért eredményeket. A rendezvények és eszközök bővítésével a hozzájárulnak a látogatók számának növeléséhez a célterületen. A projekt célja elsősorban a helyi hagyományok megőrzése és a keresztény tudatosság növelése, valamint a lakosság keresztény életének erősítése, oly módon, hogy a vidék nem hívő vagy vallását nem gyakorló lakosai számára ugyanolyan szórakozást biztosítson.

Multi-kulti

PT1 - Természet és kultúra

Öttevény Község Önkormányzata

Rövid cím Multi-kulti
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/1.1/312
Teljes projekt költségvetés 57 401,10 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 48 790,93 EUR
Projekt kezdete 2021. január 1.
Projekt vége 2021. szeptember 30.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Öttevény Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
15 892,11 EUR
Kedvezményezett
Obec Nová Dedinka
Jóváhagyott ERFA támogatás
32 898,82 EUR
A projekt célja a régiók versenyképességének és vonzerejének, valamint a látogatok számának növelése a határ két oldalán fekvő önkormányzatok közötti kölcsönös, határon átnyúló együttműködés és a partnerség hosszú távú fenntartásának kihasználásával. Nová Dedinka falu hozzájárul a projekt alapvető céljainak eléréséhez egy jelenleg hiányzó színpad felépítésével, valamint alatta 2 közös helyiség, 1 tárolóhelyiség és 1 öltöző kialakításával. Az önkormányzat ezzel kíván hozzájárulni a térségben a programkínálat lehetőségeinek bővítéséhez; eddig ennek hiányában nem volt megfelelő lehetőség a közös társadalmi és kutúrális események megszervezésére. Öttevényben a projekt innovatív módon egy szabadidőpark építésének első szakaszát tűzte ki célul, az első szakaszban a kerékpárosok és más szabadidős sportolók számára népszerű pumptrack pálya kerül kialakításra. A projekt kihasználja mindkét önkormányzat azon potenciálját, hogy miközben lehetőséget teremt a további fejlődéshez, különös tekintettel a turisztikai és gazdasági fejlődésre, a partnerek közvetetten hozzájárulnának a helyi gazdasági szereplők helyzetének megerősítéséhez. A kölcsönös kapcsolatok további elmélyítése érdekében az összes érintett partner közösen vesz részt az események előkészítésében - gyereknap gasztro, gulyásfőző versennyel - valamint a két település közötti kölcsönös határokon átnyúló partnerségek egyidejű elmélyítésében. A projekt multiplikátorhatást is nyújt a projekt eredményeinek hosszú távú fenntartása és terjesztése, valamint állandó felhasználása révén, mindkét településen számos, magasabb színvonalú rendezvény szervezésével.

Határon átnyúló együttműködés az Alsó-Ipoly mentén

PT1 - Természet és kultúra

SaagScouting

Rövid cím SAAG Centrum
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/1.1/206
Teljes projekt költségvetés 57 933,93 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 243,83 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
SaagScouting
Jóváhagyott ERFA támogatás
31 304,58 EUR
Kedvezményezett
Együtt Európáért Alapítvány
Jóváhagyott ERFA támogatás
17 939,25 EUR
A projekt megvalósulásával egy kétszintes, multifunkcionális közösségi ház jöhet létre, amely az Alsó-Ipoly mentén élők számára határon átívelő együttműködés céljából kulturális és társadalmi programok gyűjtőhelyét jelentené. A felújításra szoruló, kihasználatlan épületnek a közösségünk nagy hasznát venné, mivel itt a lakosság, továbbá a határ mindkét oldaláról érkező látogatók rendszeres kulturális események során találkozni tudnának. Az Alsó-Ipoly mentén nem található ilyen típusú közösségi ház, amelynek a projektpartnerek, a SaagScouting (SK) és az Együtt Európáért Alapítvány (HU) hasznát tudja venni a kulturális értékek megőrzésére irányuló közös tevékenységek, programok megvalósítása során. A projekt átfogó célkitűzése a határterület vonzerejének fokozása, mégpedig az Alsó-Ipoly mente önálló turisztikai arculatának kialakítása által, amelyet egyrészt a megszervezett programokon keresztül a határmenti lakosság aktív összekapcsolásával szeretnénk megvalósítani, másrészt a régióba látogatók számának növelésével szeretnénk elérni. A projekt megvalósulása által nőni fog a területi és a társadalmi kohézió a kulturális tevékenységekkel kapcsolatos közös teendők útján. A kialakított közösségi hely biztosítani tudná a helyszínt a projekt alatt és után is a határ mindkét oldalán megrendezésre kerülő programok megvalósításához, ami által a lakosság is összekovácsolódhatna. Bár a határ két oldalán elterülő települések egy régió részei, nincs kohézió az Ipoly mentén élő magyar közösségek között, ennek javítására jelentenének megoldást a kulturális programok. A projekt által megvalósuló fő tevékenység a kisléptékű turizmus koncepciójának kialakítása, továbbá a határon átnyúló kulturális szolgáltatás fejlesztése, amely által lehetőséget teremtünk a határon átívelő együttműködésre.

Stops by the Danube - Duna-parti megállók

PT1 - Természet és kultúra

Lábatlan Város Önkormányzata

Rövid cím Stops by the Danube
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/1.1/211
Teljes projekt költségvetés 58 819,94 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 996,94 EUR
Projekt kezdete 2020. július 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Lábatlan Város Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
23 352,21 EUR
Kedvezményezett
Regionálne združenie Váh - Dunaj - Ipeľ
Jóváhagyott ERFA támogatás
26 644,73 EUR
A Duna Magyarország és Szlovákia közötti határrésze (NATURA2000 területe) különösen az aktív turizmus iránt érdeklődők számára népszerű célpont (túrázók és ökoturisták, kenusok, kerékpárosok, stb.). Turisztikai lehetőségek szempontjából a régió nagy lehetőséggel bír: egyértelmű szándéka a látogatók számának emelése, valamint a helyi gazdaság fejlődésének megerősítése, amelynek közvetett eredménye a népesség fenntartásának növelése ezeken a területeken. A projekt további célkitűzése a természeti értékek megóvása és a környezettudatos megközelítés fenntarthatóságának kiterjesztése. Ezen akadályok leküzdése mellett a „Stops by Duna” projekt szeretné növelni a turisták éjszakai tartózkodását a régióban, megtisztítani a Duna partját és az egyes településeket, valamint erősíteni a határokon átnyúló közösségek környezettudatosságát és elmélyíteni integrációját. Az infrastruktúra fejlesztésének megvalósításával Lábatlan településén, valamint a hulladéklerakatok eltávolításának megkezdésével a régióban növekedésnek indulna a látogatók száma, továbbá emelkedne a régió vonzereje, míg ezzel párhuzamosan csökkennének a környezeti terhek. Jelenleg Lábatlan városában nincs a látogatók számára kijelölt higiénás létesítmény, melynek hiánya jócskán veszélyezteti a partszakasz tisztaságát. A létesítmény mind a turisták, mind pedig a helyi lakosság előnyére válna. A VDI Regionális Társulás és Lábatlan Önkormányzat együttműködése elősegíti a fenntartható ökoturizmus fejlesztését, valamint a célterület természeti értékeinek, állandó állat-és növényvilágának, biodiverzitásának megőrzését. A projekt célközönségét a határ menti régió látogatói, a külföldi turisták, valamint a folyó mindkét oldalán élők alkotják. A projekt bemutatja és előmozdítja a célterület turisztikai lehetőségeit, valamint a környezetvédelem szükségességét a régió életszínvonalának javítása érdekében.

Kisalföldi tájalakítás Pannonhalma és Alsószeli testvértelepüléseken

PT1 - Természet és kultúra

Pannonhalma Város Önkormányzata

Rövid cím A mi fáink
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/1.1/217
Teljes projekt költségvetés 50 448,63 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 42 881,33 EUR
Projekt kezdete 2020. október 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Pannonhalma Város Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
19 872,66 EUR
Kedvezményezett
Obec Dolné Saliby
Jóváhagyott ERFA támogatás
23 008,67 EUR
A Duna-mente közös problémája a rendkívül alacsony, általában 10 százalék alatti erdősültség, ráadásul a meglévő erdőterületek is szinte teljes egészében gazdasági célú nyárfaültetvényekből állnak. Ezért fontos, hogy a helyi önkormányzatok igyekezzenek az őshonos síkvidéki fafajok visszatelepítésére, például a tulajdonukban álló földterületeken helyi zöld területek vagy szélfogók létesítésével. Az eddig felsoroltakon kívül ezzel hozzájárulnak a klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez is. A projekt hosszú távú célja a Kisalföld kultúrtáj kedvező alakítása honos fák és cserjék telepítésével és megismertetésükkel a fiatalok nevelése a helyi természet szeretetére és védelmére. A projekt rövid távú céljai: – helyi fafajták és cserjék telepítésével növelni a partnerközségek erdősültségét – a helyi természetet bemutató helyek létesítése – a partnertelepülések fiataljainak közös nevelése a természet szeretetére és védelmére

Eko-turis(z)tika

PT1 - Természet és kultúra

Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és hasznosító Nonprofit Kft.

Rövid cím Eko-turis(z)tika
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/1.1/134
Teljes projekt költségvetés 58 786,40 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 968,43 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és hasznosító Nonprofit Kft.
Jóváhagyott ERFA támogatás
15 856,15 EUR
Kedvezményezett
Obec Martovce
Jóváhagyott ERFA támogatás
34 112,28 EUR
A projekt stratégiai célja a társadalmi, gazdasági és területi kohézió fokozása természeti és történelmi emlékművek védelmére és bemutatására irányuló közös tevékenységek által Martos (SK) és Komárom (HU), Dunamente festői településein. A projekt specifikus célja a HUSK határ menti térségének ezen része vonzóbbá tétele a határokon átnyúló ökoturizmus-infrastruktúra fejlesztése - a martosi tó körüli területén egy csónakház és pergola kialakítás által, valamint a tó fölé fahíd építése által, egy erdei tanösvény ill. egy vízi tanösvény (mólóval) kialakítása által, ill. közös környezetvédelmi eseményekről és a helyi environmentális adottságokról kiadott kiadvány és a Monostori természetvédelmi ösvény kialakításán belüli tervezett tevékenységek (melyek célja a környezeti építészet elemeinek elhelyezése) által, hozzájárulva ezzel az önkormányzatok és környékeik intelligens, fenntartható és inkluzív fejlődéséhez. A projekt hozzájárul a ""Természet és kultúra"" prioritási tengelyhez, valamint a programterület kivételes turisztikai és kulturális helyszíneinek kiegészítő infrastruktúrájának kiépítéséhez. A projekt tervezett tevékenységeit a partnerek annak érdekében, hogy figyelmet fordítsanak a természeti és kulturális értékekre, környezetbarát módon hajtják végre. A projekt a partnerek hosszú távú erőfeszítéseinek része a szoros stratégiai együttműködés érdekében a természeti és kulturális örökség védelme érdekében.

Felbári kulturális fejlesztés

PT1 - Természet és kultúra

Obec Horný Bar

Rövid cím Kultúrbár
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/1.1/108
Teljes projekt költségvetés 43 924,60 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 37 335,90 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Horný Bar
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 539,24 EUR
Kedvezményezett
ARRABONA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Jóváhagyott ERFA támogatás
12 796,66 EUR
A fejlesztés eredményeképpen a felvidéki Felbár községben kialakításra kerül egy kültéri színpad, valamint a hozzá tartozó rendezvénytechnikai elemek (sátrak, asztalok, padok) beszerzése valósul meg, a projektparner pedig biztosítja a magyarországi fellépőket a település rendezvényeire, a projekt futamideje alatt. Ez összesen 5 rendezvényt jelent. Felbár község aktív kulturális életet folytat a hozzá tartozó Süly községgel együtt, viszont a település nem rendelkezik olyan szabadtéri színpaddal, amely megfelelő teret biztosít a falu rendezvényeihez. A projektpartner feladata, hogy a megépülő színpadot a projekt hátralévő futamideje alatt megtöltse élettel, magyarországi fellepő szervezetekkel. Ezzel is hozzájárul a határon átnyúló, a hazai kapcsolatok erősítéséhez. Elsősorban a civil szervezeteket, egyesületeket részesíti előnyben, hogy a hazai hagyományőrző és kulturális értékeket a határ túloldalára is közvetítse. Ugyancsak a pályázat keretében valósítunk majd meg egy egynapos nagyrendezvényt az EGTC tagtelepülései részére Határon Átnyúló Partnerkereső Fórum néven, amely kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a tagtelepülések ne csak a közgyűlések és hivatalos rendezvények alkalmával találkozzanak, hanem ily módon is lehetőségük legyen a kapcsolattartásra és a határtérség fejlesztésének alakítására.(pályázatok, fejlesztési lehetőségek, kapcsolatépítés, projektpartner keresés). A projekt keretében megvalósul továbbá: eszközvásárlás (laptop+a hozzá tartozó periféria+softver), ami a projektmenedzsment, kommunikáció,ill. rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szükségeltetik, továbbá egy kiadvány készítése, melyben a határtérség jelentősebb fejlesztései kerülnek bemutatásra, valamint három tanulmányút, amelynek feladata a Szigetköz-Csallóközi fejlesztések bemutatása, szinergiák keresése, közös témák, fejlesztések, kulturális-természeti termékfejlesztési workshopok tartása.

Ősök-Predkovia

PT1 - Természet és kultúra

Obec Ivanka pri Nitre

Rövid cím Ősök-Predkovia
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/1.1/132
Teljes projekt költségvetés 45 953,60 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 39 060,56 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Ivanka pri Nitre
Jóváhagyott ERFA támogatás
27 101,06 EUR
Kedvezményezett
Tatabánya Megyei Jogú Város Városi Levéltára
Jóváhagyott ERFA támogatás
11 959,50 EUR
A projekt specifikus célja a határon átnyúló együttműködés megerősítése, valamint a határ menti terület vonzóbbá tétele. A kitűzött célok között szerepel a partnerek közötti tapasztalatcsere, valamint a partnerség és a határokon átnyúló együttműködés bővítése. A hosszú távú célok magukban foglalják a kapcsolatok fenntartását, különös tekintettel a turizmus támogatására, amelynek célja a régiók hagyományainak, kultúrájának megismerése, az ősökkel kapcsolatos információk keresése külföldi látogatók által, amelyek az Ivanka pri Nitre Állami Levéltárban találhatóak. A projekt stratégiai célja a kulturális hagyományok és a helyi, turizmus szempontjából is érdekes történelmi emlékek megőrzése. A projekt végterméke az Ivanka pri Dunaji községében felújított Tóth Vilmos sírhelye és számos közös, határokon átnyúló a régiók történetének és hagyományainak megismerését szolgáló esemény (konferencia, tanulmányi út, képzés, adatgyűjtés sírkövekről; sírkövekről készült fényképek gyűjtése és adatbázisok létrehozása). A projekt eredménye a nemzeti tudatosság erősítése, a helyi emberek összekapcsolása, a határokon átnyúló turisztikai szolgáltatások vonzóbbá tétele és a határokon átnyúló együttműködés fokozása. A projekt közvetlen hatása a régió látogatóinak számának növekedése helyi és külföldi turisták által, akik azért érkeznek a térségbe hogy felfedezzék a helyi hagyományokat, történelmet és kultúrát, valamint azok a turisták által, akik Ivanka pri Dunaji községbe őseiket kutatva érkeznek. Közös rendezvények megvalósítása által a projekt közvetlenül hozzájárul a helyi vállalkozók tevékenységeinek támogatásához és a helyi gazdaság fejlődéséhez, ill. javítja a helyi kulturális emlékek és adottságok ismertségét, és következésképpen növeli a régió látogatottsági arányát. Közösen tervezett, végrehajtott és fenntartott tevékenységek végrehajtása által határokon átnyúló szinten a projektpartnerek egyidejűleg hozzájárulnak a régiók kiegyensúlyozott fejlődéséhez a határ mindkét oldalán.

Sportoljunk együtt - Összefogásban Ete és Nagykeszi

PT1 - Természet és kultúra

Obec Veľké Kosihy

Rövid cím Sport
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/1.1/119
Teljes projekt költségvetés 58 035,36 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 330,04 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Veľké Kosihy
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 665,02 EUR
Kedvezményezett
Ete Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 665,02 EUR
Ete község 2009 - ben vált Nagykeszi község testvértelepülésévé, de közel 20 éve közös határon átnyúló kapcsolat van a két település között. Közös kulturális rendezvényeket, hagyományőrző bemutatókat rendeznek, melyek hasznos információkkal szolgálnak az iskolások részére. A programok segítségével betekintést nyerhetnek a diákok az "ősi szakmák" pillanatképeibe illetve a hagyományőrző népi és kulturális életbe. Ete és Nagykeszi részt vettek a Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében a " Takarítsuk ki a Duna mentét!" elnevezésű projektben (HUSK/1101/2.2.1/0059). Nagykeszi 2014-ben az Europe for Citizens program támogatásával egy nagyszabású 3 napos rendezvényt szervezett, ahol a fellépők jelentős része Ete községből származott. Jelen projekt fő célja a határon átnyúló együttműködés megtartása és erősítése. A projekt segítségével egy olyan többfunkciós játszóteret ill. sportparkot szeretnének kialakítani mindkét községben, ahol a sportolni vágyók elvégezhetik heti edzéstervük alapján a megfelelő tornagyakorlatokat valamint a kisgyermekes anyukák szabadon engedhetik gyermekeiket. Az anyukák egy kicsit felszabadulhatnak, míg gyermekeik biztonságosan eljátszadoznak a különböző sporteszközön. Terveik közt szerepel évente megrendezni közös, egészségmegőrző előadásokat, ahol az odalátogatók elsajátíthatják az egészséges életmóddal és táplálkozással kapcsolatos hasznos tanácsokat egy gyakorlott oktató segítségével. Az érdeklődők ezeken a napokon lehetőséget kapnak az egészségi állapotuk általános felmérésére, úgymint vérnyomás- és cukorszintmérés. A projektben szereplő játszóterek kialakításával a két település hozzájárul a határmenti régiók vonzerejének fokozásához.

Vizi turizmus

PT1 - Természet és kultúra

Obec Tomášov

Rövid cím Vizi turizmus
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/1.1/113
Teljes projekt költségvetés 54 162,75 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 46 038,33 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Tomášov
Jóváhagyott ERFA támogatás
27 444,37 EUR
Kedvezményezett
Halászi Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
18 593,96 EUR
Fél Község területén a Kis Duna nyújtotta lehetőségek odavonzzák a turistákat a közeli területekről, hogy kipróbálhassák a vizi turizmus szépségeit. Számos turista a vizi közlekedés szerelmese, így rengeteg látogató keresi fel Fél községet, mint kikapcsolódásuk helyszínét. Fél község a turizmus növelése érdekében szeretne e projekt segítségével a Kis-Duna fölé stabil pontont ill. a Kis-Dunára egy úszó pontont építeni horgonyzással és tartozékokkal együtt, valamint a mólókhoz vezető utat rendbe tenni, járhatóvá alakítani, fokozva ezzel is a terület vonzerejét. Halászi Mosonmagyaróvártól 4 km-re fekszik a Mosoni-Duna partján, a Szigetközben. Méltón mondhatjuk a Szigetköz kapujának, hiszen a Mosonmagyaróvárt Győrrel összekötő út forgalma itt lép át a Dunán, mint ősidők óta fontos átkelőhelyen. A község szintén nevezetes a vizi turizmusáról. A községen átfolyó Mosoni-Dunán rengeteg turista megfordul akár a vizi közlekedésnek köszönhetően, akár pedig a községben megrendezett események vizi látványosságai miatt. Halászi község szeretne egy motorcsónakot vásárolni jelen projekt segítségével. A két település rendszeresen részt vesz egymás eseményein, úgy mint Gyermeknap, Tűzoltók napja, Bábfesztivál, Szigetközi Hal és Vadfőzőverseny és Falunap, Szigetköz Lovastalálkozó, Bertóké Napok, Márton-napi búcsú, Adventi hangverseny és más különböző alkalmakból megrendezett fesztiválokon. A két település az együttműködésüknek köszönhetően nagyobb célközönséget tud megszólítani és így hozzájárul a határmenti régiók együttműködésének fennmaradásához.

Kulturális örökség megőrzése - Szlovák Alkotóház és Babamúzeum, valamint templom rekonstrukció

PT1 - Természet és kultúra

Dabas Város Önkormányzata

Rövid cím Múzeum-templom
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/1.1/103
Teljes projekt költségvetés 56 857,54 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 48 328,90 EUR
Projekt kezdete 2020. július 1.
Projekt vége 2021. szeptember 30.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Dabas Város Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
20 197,90 EUR
Kedvezményezett
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kostolné Kračany
Jóváhagyott ERFA támogatás
28 131,00 EUR
DABAS VÁROS (VP) 17 ezer lakosú város, a magyarországi szlovákság jelentős központja, az országot átszelő népszerű Magyar Zarándokút fontos állomása, míg RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ, EGYHÁZKARCSAI EGYHÁZKÖZSÉGE (P2) a szlovákiai magyarság két települését, Egyházkarcsát és Királyfiakarcsát látja el egyházi szolgáltatásokkal, s meghatározó szereppel van a helyi közösségi életben, akárcsak a királyfiakarcsai székhellyel rendelkező Petőfi Baráti Társaságnak (P3), amely egyesület a település kultúrkincseinek megőrzésével foglalkozik. A pályázatot a több évtizedes együttműködés mellet az generálta, hogy mindkét település hasonló turisztikai erőforrással rendelkezik (amiben meghatározó a nemzeti kisebbségek hatása a helyi kultúrkincsre, valamint a vallási turizmus szerepe – Dabas népszerű zarándokhely, míg Egyházkarcsa és Királyfiakarcsa több zarándokút árnyékéban fekszenek [a Királyfiakarcsán található Szent Mária szobor is zarándokhely]), ugyanakkor ezen kultúrkincs nincs megfelelően bemutatva és megóvva. A projekt átfogó célja számba venni a Dabas, Egyházkarcsa és Királyfiakarcsa etnikai kincstárait amelyek generálhatnak magasabb turisztikai látogatottságot, ezen kulturális értéktárat bemutatni a nagyközönségnek (konferenciákon, kiállításon, publikációban), valamint elvégezni 1-1 jelentősebb építkezési munkát (Dabason a 2022-ig létrehozandó Szlovák Alkotóház és Babamúzeumon állagmegóvó munkálatokat [Bontás, építőanyagok újrahasznosítása; Zsaluzás és állványozás; Földmunka; Síkalapozás; Helyszíni beton és vasbeton munkák; Falazás és egyéb kőműves munkák; Ácsmunka; Tetőfedés; Bádogozás], míg Egyházkarcsán egy nemzeti kulturális örökségnek minősített katolikus templomon tornyának felső része lesz felújítva [vakolat tisztítása és javítása, díszítőelem és bádogozás rekonstrukciója, festés]. A határon átívelő együttműködés során megismerik a programterületen élők a kisebbségi lét és szakrális kincsek okozta kulturális gazdaságot, a régió turisztikai attraktivitása növekszik.

Hagyományőrzés és kultúra az Ipoly és a Duna mentén

PT1 - Természet és kultúra

Obec Mužla

Rövid cím IPOLYDUNAKULT
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/1.1/032
Teljes projekt költségvetés 58 691,20 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 887,51 EUR
Projekt kezdete 2019. július 1.
Projekt vége 2020. szeptember 30.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Mužla
Jóváhagyott ERFA támogatás
30 876,33 EUR
Kedvezményezett
Ipolydamásd Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
19 011,18 EUR
Muzsla község és Ipolydamásd község közös pályázat benyújtásával szeretné emelni az Ipoly mente és a Duna mente látogatottságát.A pályázat célcsoportja a határ menti régió lakossága, az ide látogató turisták,akik részt vesznek a két község kulturális rendezvényein,és azok a helyi lakosok,ellátogatnak a határon túli község rendezvényeire. Muzsla községben a projekt keretében szeretnék befejezni a szabadtéri színpadot, amely a község központjában helyezkedik el és évente több kulturális és hagyományőrző rendezvény helyszínéül szolgál. A 110 m2 alapterületű színpad és az előtte térkővel kirakott előtér jelenleg félig kész állapotban van. Mivel a 2019 évi nyári rendezvényekhez szükséges a szabadtéri színpad, így a kivitelezés azonnali megvalósítása szükséges. A pályázat keretében valósul meg az energia és költséghatékony, hajlított gerendákból készülő födémszerkezet felhelyezése és a villanyszerelési munkák elvégzése. A színpad átadása közös, regionális hagyományőrző kulturális rendezvény keretében történik meg, 2019 augusztus hónap végén. Ipolydamásd község a régió látogatottságának emelése céljából szeretné felújítani, komfortosabbá tenni és bővíteni a szabadtéri színpad, közösségi játszótér szomszédságában elhelyezkedő, a sportpályához tartozó vizesblokkot. Ezek a munkálatok jelentik az épületgépészeti – víz és elektromos vezetékek - felújítását, az illemhely kapacitásának bővítését. A rekonstrukciót a kulturális és sportrendezvények növekvő száma és a résztvevők növekvő száma is indokolja. A felújított épület átadása a 2020 júniusában az Európa nap keretében valósul meg, ahol a projektpartner Muzsla község lakosságán kívül részt vesznek nemzetközi hagyományőrző szervezetek is.Az építmény a már nyertes, Ipolydamásdon megvalósuló IPOLYFEST SK-HU pályázat megvalósítását is segíti majd. A projektről sajtótájékoztatón ismertetik a médiát, a közös kulturális rendezvényekről összefoglaló film készül.A pályázati együttműködést pedig brossúrában mutatja be a két község.

Zarándokélmények a határtérségben

PT1 - Természet és kultúra

Mária Út Közhasznú Egyesület

Rövid cím Zarándokélmények
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/1.1/029
Teljes projekt költségvetés 58 232,15 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 497,32 EUR
Projekt kezdete 2020. május 1.
Projekt vége 2020. október 31.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Mária Út Közhasznú Egyesület
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 781,02 EUR
Kedvezményezett
Obec Plášťovce
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 716,30 EUR
A Mária Út Egyesület, valamint Palást Község hosszú évekre visszamenően igyekszik megfelelő feltételeket teremteni annak érdekében, hogy a kitűnő környezeti adottságokkal (Börzsöny és Ipoly-térség), kulturális és vallási örökségekkel (épített örökség, kegyhelyek, jeles események) rendelkező térségben növekedjen a látogatók száma, kihasználva az említett vonzerőkben rejlő potenciált és tényleges turisztikai attrakcióvá válhasson a térség zarándokturisztikai kínálata. A megvalósítani kívánt projekt célja a térségben megjelenő igényekre reagálva zarándokok, aktív turisták számára útvonalajánlatok, turisztikai csomagok összeállítása, rendezvények szervezése, megvalósítása. A fejlesztések révén valós turisztikai kínálat jön létre a már meglévő szolgáltatások bázisán, az összeállított csomagajánlatok promóciójával, megfelelő marketingeszközök használatával emelkedni fog a térségbe látogatók száma, a szolgáltatásokra jelentkező növekvő kereslet révén pedig a helyi gazdaságra is jótékony hatással lesz a fejlesztés. A projekt számszerűsíthető eredményei között említendő az ajánlott útvonalak felmérése és rögzítése, szolgáltatói kataszter, adatbázis összeállítása, a promóciós tevékenységek során összeállított túraajánlatok, a projekt keretében megszervezett rendezvények. Ezen produktumok mind a térségbe érkező, mind a látogatást tervező zarándokok számára nyújtanak információkat és élményeket, a térség turisztikai potenciáljának növelését szolgálják. A térség települései, valamint a Mária Út Egyesület partneri viszonyt ápolva tűzték ki célul a zarándokutak fejlesztését, amely kizárólag határon átnyúló együttműködésben valósulhat meg, hiszen közös környezeti adottságokon, kulturális és vallási hagyományokon, örökségeken alapul.

Vallásturisztikai értékek a Szent Márton zarándokút árnyékában

PT1 - Természet és kultúra

Halászi Község Önkormányzata

Rövid cím Dunai zarándoklat
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/1.1/002
Teljes projekt költségvetés 54 460,81 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 46 291,68 EUR
Projekt kezdete 2020. július 1.
Projekt vége 2021. július 31.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Halászi Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
19 785,06 EUR
Kedvezményezett
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jelka
Jóváhagyott ERFA támogatás
26 506,62 EUR
A régióban növekszik a vallási turizmus, zarándoklatok jelentősége. Az indítékok között a hit keresése, a hit megélése, a vallásos emberek közti találkozás igénye áll az első helyen (ugyanis a zarándoklat egyik fontos kulcsszava a találkozás). A búcsújáró helyek felélesztik a hagyományokat, zarándokutak szerveződnek. SK-HU határtérség nyugati szakaszán az egyik legismertebb zarándokút a Szent Márton-út ( http://www.viasanctimartini.eu/en ). 2005-ben az Európa Tanács a Szombathelytől (HU) a Tours-ig (FR) vezető utat Szent Márton Európai Kulturális Útvonallá nyilvánította. Az útvonal áthalad Halászi községen, onnan folytatódik Pozsonyon keresztül CZ-be, elhaladva Jóka közelében. Ugyanakkor ezen projekt tevékenységeinek teret adó 2 községben nincsenek meg a szükséges, méltó istentiszteleti terek. A projekt keretében többek közt Halásziban (HU) a római katolikus vallással kapcsolatos 5 kisemlékfelújítás (3 kiskápolna, 2 kőkereszt) valósul meg, míg Jókán (SK) 2 liturgikus tárgy (oltárasztal, szószék [ambó]) beszerzésére kerül sor a Keresztelő Szent János Születése plébániatemplomba, mely Csallóköz egyik legrégibb egyházi műemléke (egy része még 1250-ben épült lombardiai téglából, román stílusban, majd 1756-ban egy jelentős át- és hozzáépítés valósult meg, mely az eredeti román stílusú rész felhasználásával egy 30 m hosszú, 8 m széles egyhajós barokk templommá változtatta az épületet). A pályázat segíteni fogja a határmenti térségben a vallási helyek megőrzését és megújítását, amelyek az itt élő szlovákok, magyarok és egyéb nemzetiségek vallási és kulturális örökségének részét képezik. A felújításra kerülő szakrális kisemlékek és a beszerzendő 2 liturgikus tárgy megfelelő teret, lehetőséget adnak a találkozásra a zarándoktársakkal a hit megélésére, keresztény szertartásokra, hagyományaink és kulturális örökségünk megőrzésére. A két község turizmusában meghatározó folyóvízi elem mellett a szakrális elem is növeli majd a látogatók számát (kiadvány,workshop, konferencia).

A Dunamente térség határon átnyúló kilátópont hálózata

PT1 - Természet és kultúra

Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft.

Rövid cím Kilátás
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/1.1/005
Teljes projekt költségvetés 57 965,80 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 270,92 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. szeptember 30.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft.
Jóváhagyott ERFA támogatás
33 990,05 EUR
Kedvezményezett
Oblastná organizácia cestovného ruchu Podunajsko
Jóváhagyott ERFA támogatás
15 280,87 EUR
Az Összefogás a Dunamente turisztikai térség fejlesztéséért konzorcium 2019 áprilisában jött létre. A Komárom és Esztergom közötti határszakasz területén működő turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezetek a hatékony piacra lépésük érdekében összefogtak és egy alapdokumentum mentén megkezdték a határon átnyúló közös munkát. Az együttműködés következő pillére a térség természeti örökségének népszerűsítésére és a látogatói infrastruktúra fejlesztésére irányul. Cél az értékek propagálása az ökoturizmus, ökoszemlélet erősítésével, természetközeli élmények ígéretével, a kirándulás és természetjárás előtérbe helyezésével. A projekt megvalósítása során fejlesztésre kerül néhány kilátópont, valamint a teljes hálózat marketingkommunikációja is megkezdődik. Mobilapplikáció, kalandjáték és térképes kiadvány segítségével játszva ismerhető meg a Dunamente turisztikai térség természeti kínálata. Az átfogó program támogatja a helyi lakosság és a térségbe érkező turisták hasznos szabadidő eltöltését, valamint környezeti elhivatottságát. A fejlesztések lehetőséget nyújtanak a határtérségben élő emberek számára, hogy megismerjék egymás kincseit. A projekt hozzájárul a természeti értékek hatékonyabb kihasználásához, hosszú távú fenntarthatóságához, valamint a tömegturizmus elkerülésével a látogatók számának növekedéséhez a programterületen.

Dél-Hont turisztikai fejlesztése

PT1 - Természet és kultúra

Letkés Községi Önkormányzat

Rövid cím TDS-Hont
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/1.1/006
Teljes projekt költségvetés 58 819,05 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 996,18 EUR
Projekt kezdete 2020. június 1.
Projekt vége 2021. május 31.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Letkés Községi Önkormányzat
Jóváhagyott ERFA támogatás
25 178,31 EUR
Kedvezményezett
Obec Bajtava
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 817,87 EUR
Az Ipoly torkolata közelében a frekventált Dunakanyar szomszédságában elhelyezkedő Dél-Hont figyelemre méltó természeti és kulturális értékekkel rendelkezik. Emellett komoly helyi humán erőforrás áll rendelkezésre a folyó szlovák és magyar oldalán. A területen tevékenykedő kulturális és turisztikai szakemberek és szervezetek összefogásával a meglévő értékek feltárása, összegyűjtése, turisztikai céllal történő bemutatása és három turisztikai attrakció kialakítása történik meg. Utóbbiak Dél-Hont egyetlen közúti Ipoly-hídjának két oldalán jönnek létre. A kialakítandó bajtai tájház nemcsak egy néprajzi kiállításnak ad otthont, hanem turisztikai képzési központ is lesz, ahol a környék lakói számos új információt nyernek a vidék értékeiről, a terület kulturális és természeti örökségéről, ezek védelméről, a falusi vendéglátásról, az ökoturizmusról, a pályázatírásról. A 200 éve lebontott letkési középkori templom feltárása után itt emlékhelyet alakítunk ki, mely a vallási turizmus egyik új célpontja is lesz. Az ásatás eredményei, valamint a korábbi dél-honti feltárások alapján a 1201. számú út mellett Letkés központjában egy kivételesen innovatív kiállítás jöhet létre, mely a legújabb geofizikai, antropológiai, genetikai és más természettudományos módszerek segítségével a határ két oldalán élők közös múltját is bemutatja. A projektzáró előtti konferencián számos, a területet múltjához kapcsolódó előadás hangzik majd el. A környéket gépkocsival, illetve kajakkal meglátogatók számára információs táblák készülnek, Bajtán pedig kerékpárkölcsönző jön létre. A bajtai tájház és a letkési kiállítás kialakításakor a fogyatékkal élőkre is tekintettel leszünk, a képzéseinkben részt vevők pedig számos, a környezet védelmét segítő tanácsot is kapnak majd. http://letkes.hu/turisztikai-fejlesztes-es-regeszeti-feltaras-szlovak-magyar-egyuttmukodessel/

Ismerd meg, szeresd, védd a Duna két partján fekvő Komárom természeti környezetét!

PT1 - Természet és kultúra

Komárom Város Önkormányzata

Rövid cím Szeresd és védd a Duna két partját!
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/1.1/026
Teljes projekt költségvetés 57 499,02 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 48 874,17 EUR
Projekt kezdete 2020. augusztus 1.
Projekt vége 2021. július 31.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Komárom Város Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
29 324,21 EUR
Kedvezményezett
Mesto Komárno
Jóváhagyott ERFA támogatás
19 549,96 EUR
A két Komárom önkormányzata mindig is felelősséget érzett a természetvédelem ügye iránt. Dél-Komárom költségvetésében évek óta szerepel környezetvédelmi alap. A projekt olyan új lehetőséget biztosít a két város számára, mely eddig nem állt rendelkezésre, hiszen most olyan természetes területek kerülnek kialakításra Észak- és Dél-Komáromban, amelyek bemutatják a helyi környezet értékeit, növény- és állatvilágát, valamint felhívják a figyelmet a természet és annak védelme fontosságára. Jelenleg nincsenek környezettudatosságot építő természetes területek, továbbá hiányzik annak a lehetősége, hogy a 3-18 éves korosztály számára kültéri, közvetlen fizikai megtapasztalással egybekötött természeti és természetvédelmi oktatás történjen. A projekt megvalósulásával Észak- és Dél-Komáromban is egy-egy új helyszín jön létre. (Észak-Komárom: természet a város szívében – játszótér és történelmi park részeként, Dél-Komárom: természet a kertvárosban – rekultivációs terület és ipari terület mentén.) Kidolgozunk a 3-18 éves korosztály számára egy olyan egyedülálló oktatási programot, amely alkalmas kültéri környezetismereti órák megtartására. A két kijelölt helyszín egymás kiegészítéseként szolgál, ezért is fontos az oktatási program határon átívelő szemléletben való kidolgozása és megvalósítása. A tájékoztató táblákkal és növényzettel ellátott színhelyek rekreációs színtérként is szolgálnak majd a teljes lakosság számára, és természeti látványosságot is nyújtanak az idelátogató turistáknak. A projekt főbb kimenetei és produktumai: a megújult, kibővült természeti helyek, a 3-18 éves korú gyermekek és fiatalok számára kidolgozott oktatási anyag, valamint az ismertető kiadvány a helyi természeti értékekről négy nyelven.

Nyárad és Tápióbicske községek aktív pihenési és turisztikai feltételeinek javítása

PT1 - Természet és kultúra

Obec Ňárad

Rövid cím Aktív pihenés a vidéken
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/1.1/031
Teljes projekt költségvetés 49 681,85 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 42 229,57 EUR
Projekt kezdete 2020. augusztus 1.
Projekt vége 2021. július 31.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Ňárad
Jóváhagyott ERFA támogatás
29 559,47 EUR
Kedvezményezett
Tápióbicske Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
12 670,10 EUR
Tápióbicske és Nyárad községek kapcsolata 22 ével ezelőtt kezdődött. Az eltelt évek alatt sokoldalú együttműködés alakult ki a két önkormányzat között, valamint a kultúra, a sport és a szociális élet területén. Rendszeres látogatói és aktív résztvevői egymás rendezvényeinek. Sikeres közös projektet valósítottak meg a BGA „Testvértelepülési program“ keretén belül. Mindkét önkormányzat külön-külön is több sikeres pályázatot valósított meg. A pályázat kidolgozásához, megvalósításához, értékeléséhez rendelkezik kellő tudású szakemberrel és tárgyi eszközzel. A községek igényeit és lehetőségeit figyelembe véve kapcsolódnak be a Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 1. számú prioritási tengelyébe. A támogatható tevékenységek közül a sport témakört választották, melynek keretén belül kisebb beruházásokat (többfunkciós játszóteret), valamint két közös rendezvényt szeretnének megvalósítani. A projektben vezető partner Nyárad község. A menedzsmentcsoport 5 tagból áll. A vezető partnert 3 tag képviseli, a projekt partnert 2 tag. A közös munkafolyamat megvalósításáért felelős a két polgármester. A pályázat céljának meghatározásánál a partnerek a határterület vonzerejének fokozására a sport tevékenységek fejlesztését választották, mégpedig a többfunkciós játszóterek építését, versenyek rendezését regionális szinten, mely növeli az idelátogatók számát. A határon átnyúló együttműködés szintje a pályázat megvalósulásával javul, magasabb szintet ér el. Az önkormányzatok számára a pályázat realizálása még mélyebb együttműködést kíván és eredményez. A pályázati időszak hossza 12 hónap, célcsoportjai a községek lakosai, a rendezvényekre, a községekbe látogatók. A tervezett beruházások a községek természeti és kulturális lehetőségeinek hatékonyabb kihasználására fókuszálnak. Lehetőséget adnak különféle sport és természetvédelmi tevékenységek megvalósítása által a területi kohézió emeléséhez, a látogatók számának gyarapodásához a programterületen.

Az Esterházyak nyomában, Galántáról Oroszlányba

PT1 - Természet és kultúra

Oroszlány Város Önkormányzata

Rövid cím EsterhazyWay
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/1.1/036
Teljes projekt költségvetés 49 636,74 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 42 191,22 EUR
Projekt kezdete 2020. június 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Oroszlány Város Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
21 561,13 EUR
Kedvezményezett
Mesto Galanta
Jóváhagyott ERFA támogatás
20 630,09 EUR
Projektünk célja a programterület látogatóinak számának növelése a régiók kulturális és történelmi potenciáljának kihasználásával. Városaink története szorosan kapcsolódik az Esterházy nemesi család életéhez. Galántán az Esterházy család a 17. század elején tevékenykedett és jelentősen befolyásolta a város fejlődését. Ebből az időből két kastély maradt meg. A kisebb reneszánsz kastély ma a város kulturális állomásává vált. A városi parkban emelkedik a "fiatalabb", Neogótikus kastély, amelynek tornya a város címerét díszíti. Ma galéria, emlékszobák és tematikus kávézó található itt, a kastély udvara a legtöbb kulturális esemény hátterét képezi. A Galántai Esterházy család leszármazottai később Oroszlányban is tevékenykedtek, amikor a közeli Majk birtoka 1727-ben gróf Esterházy József tulajdonába került, ahova kamalduli szerzeteseket telepített. A rend feloszlatása után a birtok visszakerült az Esterházy család tulajdonába, 1860 körül vadászkastéllyá átalakíttatta. Ma múzeumként működik, konferenciákat helyszíne. Az uradalom területén 1780-ban megkezdődött a bányaművelés. Az Oroszlányi Bányászati Múzeum egy volt bánya területén került kialakításra. A projekt révén szeretnénk közelebb hozni a két város fiataljait egymáshoz, amelyben 8 utazást szerveznénk az általános iskolai tanulók részére, akik megismerhetik az Eszterházyak történetét, a hozzájuk kapcsolódó fejlődést. Ezt segítendőn idegenforgalmi csomagokat készítünk a látogatóknak két nyelven, illetve az ismeretek átadását vetélkedővel erősítjük. A szórólapok a városok turisztikai pontjain lesznek elérhetőek, illetve letölthetők a települések honlapjairól, így az ismeretek szélesebb körben érhetők el. A városlátogatások mellett két kiegészítő infrastruktúra fejlesztést szeretnénk megvalósítatni. Galántán a neogótikus kastély mellett kültéri érintőképernyős információs pult telepítését, Oroszlányon a Bányászati Múzeumban egy kültéri bányász tematikus élménypark létrehozását tervezzük gyermekek részére.

A kultúra összeköt minket

PT1 - Természet és kultúra

Obec Žirany

Rövid cím Kultúra
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/1.1/037
Teljes projekt költségvetés 55 431,59 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 47 116,84 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. szeptember 30.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Žirany
Jóváhagyott ERFA támogatás
32 523,93 EUR
Kedvezményezett
Dorog Város Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
14 592,91 EUR
„A kultúra összeköt minket” c. projekt célja a kultúra támogatása és a kulturális örökség megőrzése két régióban - Zoboralján és Esztergom környékén. Ugyanakkor a határ menti, nemzetiségileg vegyes terület lakóinak összekapcsolását is megcélozza. Így teljesül a projekt fő célja: a határ menti régiók kultúrájának bemutatása a nagyközönség számára és a kisebbségi kultúra megőrzése a vegyes lakosságú területeken a jövő generációi számára. Ez a cél a kultúra modern elemekkel történő bemutatásához kapcsolódik. Abból indulunk ki, hogy a hagyományos kultúrának és a kultúrának általában nincs helye a fiatalok életében. Érdeklődésük általában a modern pop zenére összpontosul. A fiatalság figyelmének megragadása végett a projektpartnerek egy sor olyan tevékenységgel készültek, amelyek növelik e korosztály – a jövő nemzedékének kulturális tudatosságát mindkét nép esetében. Ebben a tekintetben a projekt infrastrukturális hátteret hoz létre a kultúra műveléséhez, felújítja a városi zenekar tevékenységét, amely korszerű módon fogja bemutatni a hagyományos kultúrát fesztiválok szervezésével, a hangsúlyt a hagyományos kultúrára és multikulturalizmusra fektetve. A projekt best practice cseréjét is biztosítja, ill. a kulturális örökség népszerűsítését. Ezáltal a projekt nemcsak a fiatalokat szólítja meg, hanem a határrégió egész lakosságát, és hozzájárul a kulturális turizmus fejlesztéséhez a határ menti régióban. A projekt a hosszú távú partneri együttműködésre és közös múltra épül. Ez 1947-re datálható, amikor zoboralji magyarok lettek kitelepítve Dorogra és viszont, Dorogról szlovákok érkeztek Žiranyba (Zsérébe).

A Duna-szigetek turisztikai határokon átnyúló célállomásának fejlesztése

PT1 - Természet és kultúra

Slovenský dom Centrope

Rövid cím Danube Islands
A felhívás kódja SKHU/WETA/1801
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1801/1.1/016
Teljes projekt költségvetés 50 492,73 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 42 918,82 EUR
Projekt kezdete 2019. április 15.
Projekt vége 2020. március 15.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Slovenský dom Centrope

Jóváhagyott ERFA támogatás
26 190,82 EUR
Kedvezményezett

Szigetköz Turizmusáért Egyesület


Jóváhagyott ERFA támogatás
16 728,00 EUR
A „A Duna-szigetek turisztikai határokon átnyúló célállomásának fejlesztése” projekt (a továbbiakban: Danube Islands projekt) közvetlenül kapcsolódik és tovább fejleszti a DANUBE BIKE&BOAT fő projekt eredményeit, amelyek közé tartozik Danube Islands új határon átnyúló idegenforgalmi célpont létrehozása.
A projekt célja a határon átnyúló idegenforgalmi célpont 5 megye területén (Pozsony, Nagyszombat, Nyitra, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom Megye) megtalálható gazdag természeti és kulturális örökségének idegenforgalmi szempontból történő felhasználása és fenntartható fejlesztése. Az egyedi és versenyképes Danube Islands európai idegenforgalmi célpont fejlesztése hozzájárul a Duna-menti terület határon átnyúló régiója vonzerejének és látogatottságának növeléséhez.
A projekttevékenységek megvalósításával a projekt partnerei jelentős mértékben hozzájárulnak az újító jellegű idegenforgalmi szolgáltatások és termékek fejlesztéséhez a Kis-Duna és a Mosoni-Duna mentén. A projekt keretén belül kidolgozásra kerül egy tematikus út (tanösvény) megvalósítási koncepciója is közvetlenül a Kis-Dunán, digitális sztoritérképek lesznek létrehozva a vízi. illetve kerékpáros turisták számára, beleértve a kísérleti turista csomagok terveinek kidolgozását, amelyek később idegenforgalmi termékként fognak szerepelni. A projekt új látogatókat is fog vonzani ebbe a célpontba különböző sport- és turisztikai események megszervezésének köszönhetően, amelyek tovább népszerűsítik az élmény-alapú és fenntartható közlekedési formákat (vízi és kerékpáros közlekedés), továbbá az idegenforgalmi célpont népszerűsítésével idegenforgalmi nagyvásárokon és promóciós füzetek és szalaghirdetések létrehozásával, amelyek célja az idegenforgalmi célpont attrakcióinak bemutatása.

I-4 Ipolyvölgye fesztivál

PT1 - Természet és kultúra

Dunakanyar-Ipoly-Börzsöny Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid cím I-4-FEST
A felhívás kódja SKHU/WETA/1801
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1801/1.1/010
Teljes projekt költségvetés 58 068,30 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 358,06 EUR
Projekt kezdete 2020. február 1.
Projekt vége 2021. július 31.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett

Dunakanyar-Ipoly-Börzsöny Területfejlesztési Nonprofit Kft.


Jóváhagyott ERFA támogatás
34 198,31 EUR
Kedvezményezett

RRA Južný región


Jóváhagyott ERFA támogatás
15 159,75 EUR
Pályázatunk célja az Alsó Ipoly-menti települések határ menti turizmusának növelése, kultúrájának és hagyományainak megőrzése, amelyet különböző tematikájú fesztiválok, önkormányzatok és civil szervezetek közti közös megszervezésével szeretnénk megvalósítani. A fesztiválsorozatnak az "I-4 - Ipolyvölgye Fesztivál" nevet adtuk. A 2020-ban megvalósuló négy fesztivál helyszíne Ipolydamásd, Helemba, Szalka és Letkés települések lesznek, a határ két oldalán.
A fesztiválok célja a határ menti települések közt kialakult sokéves nemzetközi együttműködés folytatása  és megerősítése, a régió széleskörű propagációja a kultúra és a turizmus terén, a határ mentén élő polgárok minden korosztályának bevonása a kulturális programokban való aktív részvételre. Fontos összekötő pontja a fesztiváloknak a két Ipoly-híd lesz, mivel addigra várhatóan elkészül a határ menti pályázatból finanszírozott, Ipolydamásdot Helembával összekötő híd is.
A fesztiválok témája különböző, helyszínenként változó. Tartalmazzák az Európai Unióról, annak jövőjéről és történelméről szóló vitafórumokat, színes kulturális rendezvényeket, hagyományőrző rendezvényeket, különféle sport és családi programokat, tematikus kiállításokat, irodalmi és zenei programokat, turisztikai és természetvédelmi témájú előadásokat, elsősorban a határ menti lakosság és egyben a rendezvények résztvevői számára. Fontosnak tartjuk a rendezvények széleskörű propagálását a minél nagyobb látogatottság elérése céljából, valamint a rendezvények magas színvonalát, és azok folytatását a következő években is, ezzel emelve a határ menti régió látogatottságának fokozatos növekedését.

Határtalan kemencék a kulturális örökségünk megőrzésére

PT1 - Természet és kultúra

Obec Dolné Saliby

Rövid cím Kemencék
A felhívás kódja SKHU/WETA/1801
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1801/1.1/011
Teljes projekt költségvetés 58 742,34 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 930,99 EUR
Projekt kezdete 2019. július 1.
Projekt vége 2020. szeptember 30.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett

Obec Dolné Saliby


Jóváhagyott ERFA támogatás
29 879,34 EUR
Kedvezményezett

Pannonhalma Város Önkormányzata


Jóváhagyott ERFA támogatás
20 051,64 EUR
A Kisalföldön régen a kemencék fontos közösségi funkcióval bírtak, mivel ezekben a nagycsaládok, szomszédok, barátok közösen sütötték meg a kenyereiket és egyéb ételeiket. A két partnertelepülés, Alsószeli és Pannonhalma az elmúlt évek során rendezvényeik, fesztiváljaik során meggyőződtek arról, hogy a kemencék továbbra is nagy vonzerőt jelentenek a helyiek és a látogatók számára egyaránt. Ezért szeretnének egy-egy közösségi kemencét létesíteni és ezeket hasznosítva egy-egy fesztivált szervezni a térségbe látogatók számára, illetve tanfolyamokat a helyiek számára, amelyen újra megtanulhatnák a kemencékhez kötődő hagyományos lepénykészítést és réteshúzást. Ezek lehetőséget adnak a testvértelepülések saját gasztro- és folklórhagyományának kölcsönös bemutatására is. 

Testvértelepüléseink attraktivitásának növelése

PT1 - Természet és kultúra

Szob Város Önkormányzata

Rövid cím Testvértelepüléseink attraktivitásának növelése
A felhívás kódja SKHU/WETA/1801
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1801/1.1/009
Teljes projekt költségvetés 42 300,00 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 35 955,00 EUR
Projekt kezdete 2019. április 1.
Projekt vége 2019. szeptember 30.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett

Szob Város Önkormányzata


Jóváhagyott ERFA támogatás
17 977,50 EUR
Kedvezményezett

Obec Sikenička


Jóváhagyott ERFA támogatás
17 977,50 EUR
Projektünk célja a két határmenti település – Szob város és Kisgyarmat község – kapcsolatainak további elmélyítése és a települések attraktivitásának növelése. Szob és Kisgyarmat 2013. július 6-án írta alá az együttműködési megállapodását. Az együttműködés főbb területei: kultúra, oktatás, művelődés, szociális szolgáltatások, gazdasági élet fejlődése, vidékfejlesztés, turisztika és környezetvédelem. Az együttműködési tervezet kimondja, hogy a települések igyekeznek a feljebb felsorolt területek mentén közös fejlesztéseket végrehajtani. Az eddigi együttműködések főleg a kultúra és művelődés területén valósultak meg.
Jelen projekt fő célja a két településen újabb attrakciók létrehozása és a már létező kapcsolatok további elmélyítése. Jelen projekt keretében főleg a gyermekek és a gyermekes családok közötti kapcsolatok elmélyítésére helyezzük a hangsúlyt, elsősorban az egymás rendezvényein való aktív részvétellel.
Szob városában minden év májusának utolsó hétvégéjén szervezik a gyermeknapot, amely a gyermekes családok számára nyújt elsősorban kikapcsolódást. Szob városában a 2019-es gyermeknap részeként, az EUROVELO 6-os kerékpárút mellett valósul meg a már kialakított szabadidős park bővítése többfunkciós játszótéri elemek kihelyezésével.
Kisgyarmat immár 14-ik alkalommal szervezi meg a Szikince Fesztivált a szomszédos két településsel – Garampáld és Zalaba – karöltve. A 2019-ben megrendezésre kerülő fesztivál fő témája a gyermekes családok számára kikapcsolódási és szórakozási lehetőség biztosítása. Kisgyarmaton a már szintén más projektekből és a település saját forrásaiból kialakított szabadidős park mellett kap majd helyet egy impozáns kilátó – amelyet a 14. Szikince Fesztiválon terveznek átadni.

Pajtával és tájházzal a hagyományok megőrzéséért

PT1 - Természet és kultúra

Kemence Hagyományőrző Gasztro-kulturális és Közösségfejlesztő Egyesület

Rövid cím Hagyományok
A felhívás kódja SKHU/WETA/1801
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1801/1.1/004
Teljes projekt költségvetés 50 564,26 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 42 979,62 EUR
Projekt kezdete 2020. május 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett

Kemence Hagyományőrző Gasztro-kulturális és Közösségfejlesztő Egyesület


Jóváhagyott ERFA támogatás
30 089,76 EUR
Kedvezményezett

Pro Futuro Villa Kezw


Jóváhagyott ERFA támogatás
12 889,87 EUR
Jelen projekt tárgyát ingatlanberuházások képezik. A komáromi székhelyű Kemence Hagyományőrző Gasztro-kulturális és Közösségfejlesztő Egyesület fő céljai közé tartozik, hogy segítsen összességében látni azt a kultúrvilágot, amely egy-egy étel vagy ital mögött jelen van, hordozva az adott tájegység jellemzőit, környezeti adottságait, történelmét, hagyományait; továbbá helyi és tájjellegű élelmiszerek, kézműves termékek hagyományainak felkutatása, éltetése és népszerűsítése, a népi hagyományok megőrzésének segítése, termelői piac szervezése és működtetése. Éppen ezért a Kisprojekt Alap keretein belül közösségi tér kialakítására törekszik; egy 88 m2-es pajtát szeretne felépíteni. Ez szolgálna otthonául olyan különböző rendezvényeknek, mint például vacsorával egybekötött pajtaszínház; helyi kézművesek bemutatkozója (sajtok, lekvárok, húskészítmények, stb.); egyéb, gasztronómiai - kulturálsi rendezvények népszerűsítésére irányuló programok (tanfolyamok, előadások). A pajtához vizes blokk és teakonyha is tartozna. Ugyancsak e projekt keretén belül kerülne sor a Bátorkeszin tevékenykedő Pro Futuro Villa Kezw tulajdonában lévő tájház felújítására, modernizálására. Mivel az épület csak nemrég került hozzánk, igencsak elhanyagolt állapotban, jócskán ráférne a renoválás, kifestés, különböző kőműves munkálatok. Polgári társulásunk eme projektjének célja ugyanis a Bátorkeszi történelmével, hagyományaival kapcsolatos anyagok gyűjtése, feldolgozása és prezentálása a tájház által, amely terveink szerint az adott témában állandó kiállítás színhelyévé válna. 

Putz Antal örökségének a folytatása a kulturális élet fellendítésével a szlovák-magyar határmenti régióban

PT1 - Természet és kultúra

Obec Baloň

Rövid cím Putz Antal
A felhívás kódja SKHU/WETA/1801
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1801/1.1/013
Teljes projekt költségvetés 58 720,20 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 912,17 EUR
Projekt kezdete 2019. március 1.
Projekt vége 2019. szeptember 30.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett

Obec Baloň


Jóváhagyott ERFA támogatás
30 152,22 EUR
Kedvezményezett

Nagybajcs Község


Jóváhagyott ERFA támogatás
19 759,95 EUR
A projekt fő célja a kulturális örökség megőrzése, bemutatása, és népszerűsítése  Balony és Nagybajcs falvakban, valamint  a környező határon átnyúló régióban. A projektpartnerek gazdag potenciállal és kulturális örökséggel rendelkeznek, ennek az örökségnek a lehetőségeit nem használják ki, az itt élők nem ismerik saját  kincseiket, a határon  túli régiójét  pedig egyáltalán nem.Ez a projekt szeretné elősegíteni ennek az örökségnek a felfedezését,megismertetését, valamint propagációját és intenzívebb kihasználását. A szabadidős tevékenységek valamit az ún soft. tevékenységek infrastruktúrájának megteremtésével növeljük a határterület vonzerejét, növeljük a látogatók számát, és folytatjuk a települések hosszú távú stratégiai együttműködését a kulturális örökség védelme terén. A projekt fő célját a  beruházások, és a soft. tevékenységek ötvözésével fogjuk elérni. Balony községben egy  fedett pódium megépítését tervezzük,  ahol határokon átnyúló eseményeket ( fellépések, szinházi előadások, koncertek stb.) kerülnek megrendezésre a  kulturális örökség megőrzése érdekében. A projekt megvalósulása alatt, és  befejezése után is rendezvényeket szervezünk majd, minden korosztály számára. Az adatbázis létrehozásával, amely feltérképezi a helyi és a határ túloldalán megtalálható  kulturális örökséget, kulturális szereplőket, valamint egy aktuális eseménynaptárt is tartalmaz majd, melynek tartalmi elemeit a partnerek alkalmazottjai gyűjtik össze és aktualizálják folyamatosan,  növelni fogjuk a szomszédos országok látogatóinak számát. Nagybajcs községben egy kis amfiteátrum megépítésével teremtünk lehetőséget arra, hogy a kulturális élet szereplői a határ túloldalán is be tudjanak mutatkozni,  hozzájárulva ezzel a települések hosszú távú stratégiai együttműködésének elmélyítéséhez.

Evezzünk a közös célért

PT1 - Természet és kultúra

Kajak & Kanoe klub Komárno, o.z.

Rövid cím Kajak & kanoe
A felhívás kódja SKHU/WETA/1801
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1801/1.1/003
Teljes projekt költségvetés 50 531,58 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 42 951,84 EUR
Projekt kezdete 2019. szeptember 1.
Projekt vége 2020. október 31.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett

Kajak & Kanoe klub Komárno, o.z.


Jóváhagyott ERFA támogatás
30 022,425 EUR
Kedvezményezett

Tatai Hódy Sportegyesület


Jóváhagyott ERFA támogatás
12 929,418 EUR
A projekt a régió endogén természeti lehetőségeinek kihasználására épül, mely elsősorban az érintett településeken lévő vízfelületek jelenlétéből ered; a régió vízi- és sportturizmusának növelésének érdekében. A Kajak & Kenu Klub és a Tatai Hódy Sportegyesület közötti hosszú távú együttműködés megerősítésével lehetőség nyílik az aktív pihenésre és különböző sporttevékenységekre, a látogatottság növekvése pozitívan hat a régió gazdaságára és a helyi vállalkozók profitálására. Ezekhez az eredményekhez szükséges eszközök közé tartozik többek között a turistáknak való sportprogramok szervezése – konkrétan kajak és kenu túrák, valamint sárkányhajózás Tata környékén. Ugyanakkor a Vág folyó komáromi szakaszán fekvő kulcsszerepű Manta megnevezésű szerkezet is felújításra kerül környezetkímélő és innovatív módon, mely biztosítja a hajó fenntartható használatát és megőrzését a jövő generációk számára. Ez jelentős szerepet játszik a rendszeresen szervezett versenyeken, amelyek távoli országokból érkező turistákat is vonzanak, továbbá egyéb célokra is használják (pl. klubházként, csónakok parkolóhelyeként, kikapcsolódáshoz, stb.). Mivel hatalmas potenciállal rendelkező területekről van szó, a fejlesztésbe való befektetés hozzájárul a célterület iránti érdeklődés növekedéséhez és a helyi vállalatok által nyújtott szolgálatok gyakoribb igényléséhez.

A kulturális esélyteremtés

PT1 - Természet és kultúra

Obec Kamenica nad Hronom

Rövid cím A kultúra
A felhívás kódja SKHU/WETA/1801
Prioritási tengely 1. Természet és kultúra
Specifikus célkitűzés 1.1 A határterület vonzerejének fokozása
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1801/1.1/015
Teljes projekt költségvetés 37 901,72 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 32 216,46 EUR
Projekt kezdete 2019. július 1.
Projekt vége 2020. szeptember 30.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett

Obec Kamenica nad Hronom


Jóváhagyott ERFA támogatás
22 551,52 EUR
Kedvezményezett

Pilismarót Község Önkormányzata


Jóváhagyott ERFA támogatás
9 664,94 EUR
A projekt elsődleges célja, hogy vonzóbbá tegye és javítsa a programterületek kultúrájának növelését a határmenti térségekben. Garamkövesd meglévő amifteátrum környezetének átépítése a program területen belül, amely évente több látogatót vonz, növelni fogja az események színvonalának növekedését és növelni fogja a látogatók számára az új lehetőségeket a szabadidő eltöltésére. Az amfiteátrum környezetének átépítése az alábbi eredményekkel fog szolgálni a projekt keretén belül. A projekt céljai:
• A régióba látogatók számának növelése
• A határterület vonzerejének fokozása
• A városba látogató vendégek számának és vendégéjszakák számainak növelése
• A kulturális eseményekhez és természeti helyszínekhez és látnivalókhoz érkező látogatók számának növelése
• Több fajta kulturális program kivitelezésének lehetősége
• Az amfiteátrumon megrendező kulturális programok időjárási viszontagságainak kiküszöbölése
Várható eredmények:
• Garamkövesd és Pilismarót község turisztikai vonzerejének és ismeretségének erősödése
• Garamkövesd és Pilismarót községbe látogató vendégek és vendégéjszakák számainak növekedése
• A régióba látogatók számának növelése
• A határterület vonzerejének fokozása
• A kulturális eseményekhez és természeti örökségi helyszínekhez és látnivalókhoz érkező látogatók számának növelése
• A megrendezésre kerülő események alkalmat biztosíttanak a résztvevőknek, hogy megosszák egymással tapasztalataikat és gondolataikat a helyi kultúra népszerűsítésével kapcsolatban.
A projekt eredményei elérhetőek lesznek a nyilvánosság (a program terület lakosai, az idelátogatók, környező települések és falvak lakói részére. Ennek tudatában elmondható, hogy a projekt pozitív hatással  lesz szinte minden gazdasági ágazatra a program területén belül.

A szomszédság határokon átnyúló támogatása

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata

Rövid cím HELP
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/327
Teljes projekt költségvetés 44 405,78 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 37 744,90 EUR
Projekt kezdete 2021. március 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
18 554,52 EUR
Kedvezményezett
Mesto Nesvady
Jóváhagyott ERFA támogatás
19 190,38 EUR
A projekt célja a két partner-önkormányzat közötti határokon átnyúló együttműködés megerősítése az önkéntes tűzvédelem területén. Mindkét település rendelkezik önkéntes tűzvédelmi testülettel (önkéntes tűzoltóság), amely a polgárok köréből kikerült önkéntesekből áll. Feladatuk a megelőzés területén fontos, de nélkülözhetetlen a hivatásos mentőszolgálatok tagjainak nyújtott segítség vészhelyzet - tűz, árvíz, egyéb természeti katasztrófa- esetén is. Az önkéntes tűzoltók szerepe pótolhatatlan mindkét önkormányzat életében. Szervezetileg az önkormányzatok alá tartoznak, és a nemzeti tűzvédelem részét képezik. A paradoxon az, hogy noha a határ két oldalán működő önkéntes tűzoltóságok hasonló jellegűek és hasonló szerepet játszanak, jogi háttérük eltérő mindkét szomszédos országban. A projekt tehát a határokon átnyúló önkéntes tűzvédelmet hozza létre. Egy olyan hálózat jön létre, melynek keretén belül az önkormányzatok képviselői és az önkéntes tűzoltók tapasztalatcserét folytatnak, bevonják a fiatalokat az önkéntes mentési tevékenységekbe, közös gyakorlatokat végeznek és ismeretterjesztést végeznek a határ menti régió lakossága körében. Ez közelebb hozza egymáshoz a két önkormányzatot, az önkéntes mentési szektort, hogy megfelelő feltételeket teremtsen a határokon átnyúló együttműködés és segítségnyújtás jobb koordinációja számára váratlan események esetén. Ugyanakkor a helyi önkormányzatok tisztában vannak azzal, hogy az önkéntes tűzoltó testületek tevékenységének szintjét a műszaki feltételek és technikai felszereltségük korlátozzák. Ezért a tapasztalatcsere mellett Nagyigmánd község és Naszvad város tűzoltóságának felszerelése javításával, szükséges eszközökkel való ellátásával is foglalkozni kívánnak. Mindez növelni fogja operatív képességeiket a határ mentén.

Fussunk közösen

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Občianske združenie Šport a zdravie

Rövid cím Fussunk közösen
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/334
Teljes projekt költségvetés 58 742,20 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 930,87 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. szeptember 30.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Občianske združenie Šport a zdravie
Jóváhagyott ERFA támogatás
26 709,55 EUR
Kedvezményezett
Komáromi Sporthagyományokat Őrző Kerekasztal
Jóváhagyott ERFA támogatás
23 221,32 EUR
A Sport- és Egészség PT és a Komáromi Sporthagyományokat Őrző Kerekasztal pozitív kapcsolatot tart fenn egymással. Az évről évre zajló sportesemények lehetővé teszik a CBC együttműködés fenntartását. A partnerek közös célja ugyanekkor, hogy minél több embert ""mozgassanak"" meg, és hosszú távú sportprojekteket hozzanak létre, melyeken minél több azonos hobbival rendelkező ember találkozhat majd. A projekt további célja a határterület vonzerejének fokozása, melyet a sportrendezvényre látogató magyar és szlovák csapatok és kísérőik megszólításával fognak elérni, ill. a pályazat célja a meglévő rendezvények fenntartása és fejlesztése, ugyanakkor olyan új rendezvények létrehozása, amelyek a már meglévő projektek összhangban vannak, ill. kiegészitik őket. A főpályázó SK partner a pályazat segítségével négy eseményt tervez megrendezni: Ružinovi körhinta, Vrakúni futás, Vrakúnyi futás téli/éjszakai változata, Beer run (sör futás). A Ružinovi körhinta egy 24 órás futás, különböző korú és nemű futókból álló váltós csapatokkal. A közönség számára zenei előadások ill. a gyerekek számára ugráló várok és szórakoztató ill. sport programok kerülnek megrendezésre. A Vrakuni futás hosszú hagyományokkal bír. A Vrakuni futás téli/éjszakai változata egy olyan futás, amely ugyanazon az útvonalon zajlik, mint a Vrakuni futás, hozzáadott értékét viszont az évszak és a sötétség jelenti. A Beer run egy sörfesztiválhoz kapcsolódik és a Vrakuni erdő gyönyörű környezetében kerül megrendezésre. A komáromi SE egy egész napos sporteseményt szervez, melynek során sportokat mutatnak be minden korosztály számára. A projekt részeként az egyesület részt vesz egy konferencia szervezésében is, amely előadásokat tartalmaz a doppingról, a táplálkozásról, a fizikai és mentális regenerációról. Rendezvények szervezésén keresztül a partnerek hozzájárulnak a határok mindkét oldalán élő közösségek és fiatalok közötti kapcsolatok és együttműködés elmélyítéséhez, és segítik egymást a CBC régió fejlesztésében.

Innovatív zarándokút járhatósági és tájékozódási közösségi adatbank és adatgyűjtési platform

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft.

Rövid cím Zarándok adatbank
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/304
Teljes projekt költségvetés 41 682,30 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 35 429,95 EUR
Projekt kezdete 2020. december 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft.
Jóváhagyott ERFA támogatás
19 633,47 EUR
Kedvezményezett
Permeo, oz
Jóváhagyott ERFA támogatás
15 796,48 EUR
A Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft.,valamint a Permeo Polgári Társulás évekre visszamenően igyekszik olyan eseményeket,programokat és lehetőségeket szervezni,aminek a célja az ifjúság felkarolása,az egészséges aktív életmód védelme,szabadidő tevékenységek megteremtése,a zarándoklatok és zarándokutak fenntartása,népszerűsítése.A megvalósítani kívánt projekt célja az együttműködés megerősítése a két partnerország között,új nemzetközi kapcsolatok létrehozása oly módon,hogy olyan fejlesztést hozzon lére, amely más partnereket is együttműködésre ösztönöz,valamint a zarándokok és turisták is bevonásra kerülnek általa.A fejlesztés révén létrejön egy járhatósági és tájékozódási közösségi adatbank és adatgyűjtési platform.Az elmúlt időszakban a kormány a szakmai szervekkel együtt igen sokat tett az alacsony környezetszennyezéssel járó szabadidős és egészségmegőrző rekreációs lehetőségek fejlesztéséért az érintett szakmai szervezetekkel együttműködésben.A lakosság egyre növekvő számba veszi igénybe ezeket családi,hobby sport, turisztikai célból.A használat során a látogatók találkoznak a kialakított útvonallal kapcsolatos problémákkal,így a túrázó és zarándok közösségek összességében naprakész információkkal rendelkeznek a turista és zarándokutakkal kapcsolatos információkról.A fejlesztés célja,hogy a partnerek olyan díjmentes igénybe vehető és beágyazható internetes és mobile telefonos felületet alakítsanak ki,mely segítésével a zarándokút járhatósági és tájékozódási adatok és kiemelten a problémák naprakészen gyűjthetők.A fejlesztés rámutat a probléma típusára,forrására,megoldást kínálva rá,valamint a közösséget is megerősíti.(A felületen lehetőség lesz képek feltöltésére, és a többiek által való megerősítésre, visszaigazolásra)A projekt további eredményei:a promóciós tevékenységek,a projekt keretében megszervezett rendezvények.Jelen fejlesztés kizárólag határon átnyúló együttműködésben valósulhat meg,hiszen közös célunk a meglévő értékek fenntartása,karbantartása.

Múltunk emlékei

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Halászi Hagyományőrző Egyesület

Rövid cím Memories
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/341
Teljes projekt költségvetés 45 747,35 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 38 885,24 EUR
Projekt kezdete 2021. február 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Halászi Hagyományőrző Egyesület
Jóváhagyott ERFA támogatás
20 096,93 EUR
Kedvezményezett
TUSK O.Z.
Jóváhagyott ERFA támogatás
18 788,31 EUR
A két társulást magában foglaló projekt célja, a helyi regionális hagyományok, a történelem és a kulturális örökség megőrzésének, védelmének és fejlesztésének támogatása, a határ mindkét oldalán élő közösségek, intézmények és polgárok közötti kölcsönös együttműködés elősegításe által. Ennek keretében kiadásra kerül a helyi történelemről és gasztronómiáról szóló két könyv, amkelyek tartalmazzák a partnerek által több év alatt összegyűjtött anyagokat. Betekintést nyújtanak a régió történelmi embereinek mindennapi életébe, a régió hagyományos ízeibe és a regionális termékekbe. Gazdag történelme ellenére a határ menti régió még nem készített olyan átfogó kiadványokat, amelyek összefoglalják a helytörténetet, az érintett egyesületek és önkormányzatok történetét, illetve a helyi gasztronómiai hagyományokat, kulináris specialitásokat és regionális termékeket. A tervezett projekttevékenységek során a partnerek arra is törekednek, hogy növeljék a régió turisztikai vonzerejét, kiadványaikkal szélesebb célközönséget kívánnak megcélozni. A könyvek bemutatójára a Halásziban tervezett műhelymunka során, valamint Podunajské Biskupice faluban, a Csunatok Egyesület 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi rendezvényen kerül sor. A rendezvény ideje alatt az érdeklődők a legfontosabb helyi szereplők kíséretében részt vehetnek gasztronómiai programokban (hagyományos ételek kóstolása) vagy egy gálavacsorán és az azt követő esti programokon. A projekt egy közös utazással zárul a budapesti (Madách) Színházba, lehetőséget teremtve ezzel a projekt résztvevői közötti kapcsolatok elmélyítésére. Ezek az objektív eredmények hozzájárulnak a prioritási tengely konkrét célkitűzésének teljesítéséhez, valamint a régió nagyközönség általi látogatottságának növeléséhez, miközben támogatják a helytörténet és a hagyományok ápolását, és végül, de nem utolsó sorban, a határokon átnyúló együttműködés megerősítését.

Közös kulturális élet és hagyományőrzés Csemadok Ov Nitra és Őrbottyán község együttműködésében

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Csemadok OV Nitra - Csemadok Nyitrai Területi Választmánya

Rövid cím Csemadok-Őrbottyán
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/345
Teljes projekt költségvetés 58 658,95 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 860,10 EUR
Projekt kezdete 2021. január 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Csemadok OV Nitra - Csemadok Nyitrai Területi Választmánya
Jóváhagyott ERFA támogatás
30 276,44 EUR
Kedvezményezett
Őrbottyán Város Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
19 583,66 EUR
A Csemadok Nyitrai Területi Választmánya és Őrbottyán város hosszú évek óta jó kapcsolatot ápol egymással. Rendezvényeiket közösen szervezik és valósítják meg és részt vesznek egymás eseményein. A Csemadok szeretné a projekt segítségével a tavasztól nyárig tartó rendezvénysorozat alapjául szolgáló eszközöket valamint szolgáltatásokat biztosítani úgy mint hangosítás, fénytechnika, a csoportok honoráriuma, táncház zenészeinek honoráriuma, fellépők utazási költségei, étkeztetés, a kézműves foglalkozásokra alapanyag és a kinti színpad bérlése stb. A Csemadok szervezésében a rendezvénysorozat közé tartozik: 1. Májusban Gyermeklánc Alsóbodokon, hagyományőrző gyermekfesztivál, a régióból az összes gyermek és ifjúsági hagyományőrző csoport fel szokott lépni de vendégfellépőként szerepelnek az őrbottyáni diákok és gyerekek is. 2. Júniusisuban Civil szervezetek szakmai műhelye Nyitracsehin, 3. Júliusban- Közös Csemadok nap Kalász községben az Őrbottyáni hagyományőrzők fellépése. 4. Augusztusban István napi rendezvény -hagyományőrzők találkozója. 5.Szeptemberben Civil szervezetek találkozója, a Nyitrai járás összes, magyar civil szervezete meghívást kap. Őrbottyán város szeretné a Harangok Napja nevű rendezvényt megszervezni illetve a projekt igénybe vételével a rendezvény akadálymentes lebonyolításához szükséges eszközöket és szolgáltatásokat finanszírozni, mint pl. - Reklám, propaganda (újsághirdetés, plakát, meghívó, molinó, órásplakát), Szolgáltatások díja (mentő szolgálat, biztonsági őr szolgálat, villanyszerelő, hangosítás, videó készítés stb.), Bérleti és lízing díj (szórakoztató eszközök, mobil WC, színpad, Retro busz stb.), Reprezentáció (étel, ital a kalászi vendégeknek és a fellépőknek, szállás a kalászi vendégeknek, ajándék a vendégeknek és a kitüntető címek díjazottjainak stb.), Közreműködők és fellépők tiszteletdíja (fellépők, hagyományőrző szakmák bemutatóinak, kézműves foglalkozásoknak díjai). A projekt célja a határon átnyúló együttműködések javítása.

Szociális gazdaság

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Združenie maďarských ekonómov na Slovensku - Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság

Rövid cím Economy
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/336
Teljes projekt költségvetés 51 119,75 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 43 451,78 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Združenie maďarských ekonómov na Slovensku - Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság
Jóváhagyott ERFA támogatás
25 512,53 EUR
Kedvezményezett
Arrabonus Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Egyesület
Jóváhagyott ERFA támogatás
17 939,25 EUR
Projektünk célja, hogy hozzájáruljon a határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének emeléséhez egy fejlődő gazdasági ágazaton belül: a szociális gazdaságban. Napjainkban kétmillió szociális vállalkozás működik Európában, ami az összes üzlet 10%-a. Ez a forma 11 millió embernek ad munkát (6%). Motiváció: a magánvállalkozások és az állami vagy kormányzati szektor közötti rés kitöltése, kihasználása oly módon, hogy inkább az alkalmazottak, az emberek érdekeit tartják szem előtt a tulajdonosokéval, befektetőkével szemben. Az ágazatnak egyre növekvő jelentősége ellenére sem pontos meghatározása nincs, sem a mindennapi működést segítő információk, szolgáltatások nem állnak rendelkezésére. A HU/SK programterület hasonló gazdasági környezetet jelent, illetve hasonló szociális kihívásokkal küzd mindkét országban. A területen együttműködés és szolgáltatások nélkül. Közvetlen célok: a releváns intézmények bevonása, a támogató dokumentumok (segédanyagok) kidolgozása kétnyelvű, szociális gazdaságra összpontosító kézikönyvek formájában, önkormányzatok és nonprofit szervezetek üzleti mintaterveinek elkészítése, valamint kétnyelvű tematikus oktatási konferenciák szervezése a terület szakértőivel. Közvetett eredmény az erősebb határon átnyúló együttműködés és e stratégiai szektor fejlődése. A célcsoportok szervezetek, melyek küldetése, hogy valamely releváns társadalmi problémát kezeljenek, úgy, hogy piaci tevékenységüket ennek alárendelik; nyereségüket e szerepvállalás érdekében visszaforgatják; szakértők, akik az új szolgáltatások fenntartásáért lesznek felelősek; illetve fenntartók, üzemeltetők is. Az alkalmazottak közvetett kedvezményezettek. További eredmények: gyakorlati útmutató dokumentumok; rendezvények: (1) jogszabályi háttér (létrehozás, működés); (2) üzleti terv, szolgáltatás, márka,marketing; (3) HR, képzés, hátrányos helyzetűek integrációja; (4) finanszírozás, pályázatok, partnerség; (5)infrastruktúra, IT; (6) záró rendezvény.

Sport

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Komáromi Sporthagyományokat Őrző Kerekasztal

Rövid cím Sport
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/343
Teljes projekt költségvetés 58 742,20 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 930,86 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Komáromi Sporthagyományokat Őrző Kerekasztal
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 915,62 EUR
Kedvezményezett
Bratislavský zväz malého futbalu, o.z.
Jóváhagyott ERFA támogatás
25 015,24 EUR
A projekt részeként szeptemberben közös labdarúgó-bajnokságot rendeznek egy szlovákiai speciális sportstadionban. A tervezett résztvevő gyermekek száma 300 (10 gyermek x 20 csapat Szlovákiából és 10 gyermek x 10 csapat Magyarországról). A mérkőzéseken a gyermekek szülei és a nagyközönség is részt vehetnek. A Komáromi Sporthagyományokat Őrző Kerekasztal labdarúgó-találkozót tervez Czibor Zoltán születésének évfordulója alkalmából, melyen minden korosztály vesz részt, a fiataloktól az idősebb felnőttekig. A projekt során megvelósításra kerül egy konferencia a doppingról, a táplálkozásról, a fizikai és szellemi regenerációról, valamint az egészséges életmódról, ezen felül az érdeklődőknek lehetősége nyílik sportesemény-kvízben való részvételre is, 40–40 magyar és szlovákiai gyermekpedig részt vesz egy focimeccsen. Budapesten, a 2021-es Európa-bajnokság vagy az FC DAC meccs részeként Dunaszerdahelyen, és így betekintést nyerhetnek a hivatásos sportolók világába. A rendezvényen való részvétel tökéletes lehetőséget biztosít a határ két oldalán élő gyeremekeknek a találkozásra, egymás megismerésére.A projekt által megvalósított rendezvények lehetővé teszik a még szorosabb határ menti együttműködést a régióban, elmélyítve ezzel a nemzeti összetartozás érzetét a két partner között.

Baskin: sport mindenkinek határok nélkül

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Kiss Lenke Kosárlabda Suli

Rövid cím Baskin
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/346
Teljes projekt költségvetés 58 617,80 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 825,12 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Kiss Lenke Kosárlabda Suli
Jóváhagyott ERFA támogatás
34 844,94 EUR
Kedvezményezett
Základná škola Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským
Jóváhagyott ERFA támogatás
14 980,18 EUR
A projekt fő célja egy új, rendhagyó sportág bemutatása, mely határon átnyúló közös sportrendezvények lebonyolításán keresztül realizálódva, új típusú együttműködést tesz lehetővé a határ mindkét oldalán élő ép és egészségileg fogyatékos lakosság számára. A kosárlabda ihlette sportág - a Baskin - olyan új szemléletű szabályrendszerrel rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy minden sportoló egészségügyi állapotától vagy földrajzi helyzetétől függetlenül egyforma jelentőséggel vegyen részt a játékban. Nem a játékosok alkalmazkodnak a sportághoz, hanem a sportági szabályrendszer követi a résztvevők sokféleségét. A Baskin nem csak arról szól, hogy segítsünk a hátrányos helyzetű embereknek a sportolás élményében részesülni. Itt mindenkinek lehetősége van meghatározó szerepre és mindenkinek ki kell vennie a részét a csapatmunkából. Ez teszi a Baskint nem csupán egy játékká, hanem olyan hiteles sportággá, valamint közösségformáló erővé, ahol mindenki maximálisan ki tudja használni képességeit egészségügyi állapotától és földrajzi adottságaitól függetlenül. Mivel a fő szervező elv már a játék előkészületei alatt a szervezők közötti befogadó és együttműködő légkör megteremtése, a résztvevők közötti inkluzív sportolás élménye végig meghatározó a folyamat során. A projekt különlegessége, hogy egyrészről új sporttörténeti megközelítést hoz létre, másrészről jóval szélesebb társadalmi csoportok előtt nyitja meg az együttműködő egészségmegőrzés lehetőséget, ezáltal elősegítve azok társadalmi és gazdasági integrációját, ugyanakkor gazdagítva az őket támogató közösséget is. A tevékenység nemzetközi kiterjesztése újdonság jellege miatt fokozatosan célszerű, jelen projekt a bemutatásra, nemzetközi sportági megalapozásra koncentrál. Egy nemzetközi népszerűsítő bemutatósorozatot ölel föl, a módszertani és partnerségi alapok letételét célozza, valamint beindít egy hosszútávú nemzetközi együttműködést, hozzájárul ezáltal az érintett térségek lehetőségeinek kiszélesítéséhez.

A gazdaság kulturális újjáélesztésére

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Kaptár Egyesület

Rövid cím 21st Century
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/330
Teljes projekt költségvetés 58 817,20 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 994,61 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. szeptember 30.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Kaptár Egyesület
Jóváhagyott ERFA támogatás
31 965,69 EUR
Kedvezményezett
Palatinus
Jóváhagyott ERFA támogatás
18 028,92 EUR
Két egyesület vesz részt a bemutatott projekt megvalósításában. A projekt fő célja a nemzetek közötti együttműködés erősítése; az aktív tapasztalatcsere; a részt vevő intézmények kapacitásának javítása; a határon átnyúló tevékenységek iránti érdeklődés erősítése; valamint a régióban élő nemzetiségi csoportok egymáshoz való közeledése. Rövid távú célként a tartós partnerségek számának növelését, a határon átnyúló tevékenységekben való kiterjedt részvételt, illetve a magas számú közös, fenntartható, a programterület jelentős részét lefedő 2-nyelvű események és rendezvények szervezését. A projekt tervezett kimenetelei közé lehet sorolni pl. 1 megvalósítási tanulmány készítését a jelen helyzet bemutatásával, a lehetséges kitörési lehetőségekkel, workshopok organizációját különböző művészeti, kulturális aspektusban és kamarakiállíttással, egy közösségi tervezési képzést, kulturális est organizációját, valamint a özépületek, lakóházak és települési közösségi terekre fókuszáló kiadványok szerkesztését. A tanulmány különböző kategorizált települések epületekkel és települési terekkel való ellátottságának, az epületek és közterek műszaki állapotának és építészeti szinvonalának elemzésere fog kitérni.Az építészeti tervezésnek nagy szerepe lesz az urbanizált világ újrafeltalálásában, a jövő városai és társadalmai csak úgy lehetnek életképesek, ha a funkciók, az ökológiai vonások, a helyi jellegzetességek és a társadalmi elvárások összhangban lesznek egymással. Szélesebb körű kapcsolatokra, együttműködésre, integrációra és jó gyakorlatok elsajátítására van szükség a SKHU régióban. Magyarországon általában az önkormányzatok településük , fejlesztéséhez szakmai segítségként un. Főépítészt alkalmazhatnak. Ezért a projekt keretében a partnerek a településen belül a hiányzó epületek feltérképezésére éa a pozitív példák adaptálási lehetőségeinek vizsgálatára is fókuszálnak.

Fogjunk össze

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság

Rövid cím Fogjunk össze
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/342
Teljes projekt költségvetés 57 487,60 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 48 864,45 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság
Jóváhagyott ERFA támogatás
19 723,14 EUR
Kedvezményezett
Združenie maďarských ekonómov na Slovensku - Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság
Jóváhagyott ERFA támogatás
29 141,31 EUR
Az SK-HU határmenti régióban jelentős gazdasági és jövedelmi különbségeket tapasztalhatunk, a gazdasági pólusainktól való távolság függvényében. Az emberek jövedelme sokszor elmarad attól a szinttől, amit a régió gazdasági teljesítménye indokolttá tenne. A fizetőképes kereslet hiányában lassabban fejlődnek a szolgáltatások és ezáltal a megfelelően diverzifikált gazdaság is. Növekszik a munkanélküliség. A projekt fő célja ezért a foglalkoztatás szintjének növelése az SK-HU régióban nemzetek közötti együttműködés erősítése által; az aktív tapasztalatcsere; a részt vevő intézmények kapacitásának javítása; a határon átnyúló tevékenységek iránti érdeklődés erősítése; valamint a régióban élő nemzetiségi csoportok egymáshoz való közeledése. Rövid távú célként a tartós partnerségek számának növelését, a határon átnyúló tevékenységekben való kiterjedt részvételt, illetve a magas számú közös, fenntartható, a programterület jelentős részét lefedő 2-nyelvű események és rendezvények szervezését. a tervezett projekt éppen beleillik a partneri kooperáció igényével. Kiterjed továbbá az emberi és intézményi kapcsolatok fejlesztésére a kutatás-fejlesztés, oktatás, és munkaerőpiac területén, s teret ad a két ország közötti közös hálózat- és partnerség építésnek. A projekt keretében több kurzust megvalósítására kerül sor, amelyek célja a résztvevők szakmai és vezetői kompetenciáinak, gyakorlati készségeinek fejlesztése, valamint a munkaerő-piaci sikereik növelése – egy önkéntességre összpontosító kurzus, álláskeresés egyes lépéseire fókuszáló iskolázás, valamint álláskeresési készségejlesztés.

"IPOLYFESZT" - Fesztivál az Alsó Ipolymente településein

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Dunakanyari Védegylet Alapítvány

Rövid cím IPOLYFESZT
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/116
Teljes projekt költségvetés 58 812,60 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 990,70 EUR
Projekt kezdete 2021. április 1.
Projekt vége 2021. július 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Dunakanyari Védegylet Alapítvány
Jóváhagyott ERFA támogatás
34 881,87 EUR
Kedvezményezett
Obec Zalaba
Jóváhagyott ERFA támogatás
15 108,83 EUR
Pályázatunk célja az Alsó Ipolymentén fekvő, magyarországi és szlovákiai települések határ menti együttműködése, kultúrájának és hagyományainak megőrzése, amelyet egy sokszínű, háromnapos fesztivál, önkormányzatok és civil szervezetek közti közös megszervezésével szeretnénk megvalósítani. A fesztiválsorozatot első ízben 2019-ben szerveztük meg ""IpolyFeszt"" címmel. A 2020-ban megvalósuló fesztivál helyszínei magyar oldalon Szob, Kemence, Márianosztra, Vámosmikola és szlovák oldalon Garamkövesd (Kamenica nad Hronom) települések lesznek. Az IpolyFeszt célja, hogy a környéken lakók és az ország bármely területéről – vagy éppen a határon túlról – érkezők megismerjék ezt a tájat, annak egyedi karakterét, kulturális értékeit. A fesztivál jó alkalom arra, hogy az Ipoly mindkét partján összekösse a magyarokat. Bízunk benne, a fesztiválozók közül sokan beleszeretnek az Ipoly-völgyébe a határ mindkét oldalán, a Burdába és a Börzsönybe, ide visszatérnek, akár ide is költöznek, és ezzel újra önmagára találhat, újra megfiatalodhat ez a környék. A fesztivál további célja a határ menti települések közt kialakult sokéves nemzetközi együttműködés folytatása, és megerősítése, a régió széleskörű propagálása, a kultúra és a turizmus terén, a határ mentén élő polgárok minden korosztályának bevonása a kulturális programokban való aktív részvételre. A fesztiválok témája különböző, helyszínenként változó. A színes kulturális rendezvények, hagyományőrző rendezvények, különféle sport és családi programok, tematikus kiállítások, irodalmi, könnyű- és komolyzenei programok, turisztikai és természetvédelmi témájú előadások, elsősorban a határ menti lakosság és egyben a rendezvények résztvevői számára. Fontosnak tartjuk a rendezvények széleskörű propagálását a minél nagyobb látogatottság és szélesebb együttműködés elérése céljából, valamint a rendezvények magas színvonalát, és azok folytatását a következő években is, ezzel emelve a határ menti régió látogatottságának fokozatos növekedését.

A régió láthatósága

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és hasznosító Nonprofit Kft.

Rövid cím Visibility
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/340
Teljes projekt költségvetés 58 132,50 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 412,62 EUR
Projekt kezdete 2020. július 1.
Projekt vége 2021. szeptember 30.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és hasznosító Nonprofit Kft.
Jóváhagyott ERFA támogatás
23 012,05 EUR
Kedvezményezett
Regionálne združenie Váh - Dunaj - Ipeľ
Jóváhagyott ERFA támogatás
26 400,57 EUR
A projektterületen az elmúlt évtized jelentős fejlődést hozott az idegenforgalmi ágazatban. A látogatottsági arány dinamikusan nőtt, a látogatók száma meghaladta az országos átlagot. A régió vonzó célállomássá vált a turisták, valamint a kikapcsolódásra vágyó városi lakosság számára. A közös, határokon átnyúló együttműködés és marketing szempontjából azonban a projektterület viszonylag gyenge kohézióval rendelkezik, az egyes szereplők még nem képesek teljes mértékben egységként kezelni a szlovák és a magyar felek érdekeit, lehetőségeit. Hiányzik a régióban elérhető látnivalók vagy programjavaslatok frissített, átfogó összefoglalása. A projekt fő célja közös turisztikai csomag létrehozása és a programterület turisztikai célpontként történő fejlesztése, intenzív, határokon átnyúló együttműködés felhasználásával a partnerek, a helyi intézmények és a települések között. A partnerek a régióban rendelkezésre álló fizikai, pénzügyi és egyéb erőforrásokról szeretnének adatokat gyűjteni, azokat feldolgozni és elemezni, képzéseket és tréningeket indítani a célcsoport számára a közösség kialakítása érdekében, valamint összeállítani egy hatékony cselekvési tervet és marketing stratégiát a régió számára. A projekt magában foglalja egy kétnyelvű "régió útmutató" kiadását is, amely tartalmazza az SK-HU régió turisztikai lehetőségeiről szóló legfrissebb információkat, térképeket és tematikus programjavaslatokat, amelyek megkönnyítik a tájékozódást a Komárno és Komárom régióba vagy környékébe érkező látogatók számára. A partnerek a hiányzó eszközök beszerzésével kívánnak hozzájárulni a rendszeresen szervezett közös rendezvények, műhelyek és programok minőségének javításához, amelyeket beépítenek a kiadványba is. A tervezett eredmények elérése, a projekt komplex céljainak hatékony teljesítése, a határokon átnyúló együttműködés megerősítésétől és annak fenntartásától függ.

Duna-menti borászatok együttműködésének fejlesztése a szlovák-magyar határmenti régióban

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Rövid cím DUNAVIN
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/313
Teljes projekt költségvetés 58 823,05 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 999,58 EUR
Projekt kezdete 2021. január 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Jóváhagyott ERFA támogatás
34 500,09 EUR
Kedvezményezett
Občianske združenie vinárov a vinohradníkov SZKALA
Jóváhagyott ERFA támogatás
15 499,49 EUR
A borágazat komoly kihívásokkal nézett szembe már a COVID 19 járvány okozta válságot megelőzően is. A borfogyasztás 20-25 %-kal csökkent az elmúlt években, de a járványhelyzet radikálisan visszavetette az értékesítést. Ez főként a kisebb családi borászatokat sújtotta, amelyek elsősorban a közvetlen értékesítésből, borturizmusból tudták fenntartani működésüket. A határ mindkét oldalán jellemzően ilyen borászatok találhatóak és csak kevesen rendelkeznek az online, illetve kiskereskedelmi értékesítéshez szükséges feltételekkel. Ezen túlmenően figyelembe kell venni az új trendeket, a gazdasági és környezeti fenntarthatóság elvárásait, online marketing lehetőségeit, amelyek már túlmutatnak a jelenlegi válsághelyzet okozta kihívásokon. A fentiekben leírt helyzetelemzés alapján az alábbi célokat definiáltuk: Átfogó cél:a Duna két oldalán működő szlovákiai és magyarországi borászatok együttműködésének fejlesztése és fenntartható működésének elősegítése. Közvetlen célok: - Az SKHU régió borászatokösszefogásának, közös piaci megjelenésének erősítése. - Az SKHU régió borainak,borászatainak népszerűsítése. - Az SKHU régió borászainak, borágazat szereplőinek képzése, kompetencia-fejlesztése a fenntartható(bio)borászat és online eszközök terén. A célok eléréshez a következő tevékenységeket tervezzük megvalósítani: HU oldal: Piacelemzés, tanulmánykészítés és online ismertető anyagok elkészítése (You tube videók és Power point prezentációk), Rendezvények: - Duna-menti borok versenye, - Duna-menti borok tavaszi borünnepe, - Borászati és IKT eszközök beszerzése, - Átfogó médiakampány SK oldal: Rendezvények: Duna-menti borok ünnepe: Újbor ünnep, - Szakmai workshop, -Átfogó médiakampány Fordítás, tolmácsolás

Quo vadis?

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Magyarock Dalszínház Színházi Egyesület

Rövid cím Quo vadis?
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/333
Teljes projekt költségvetés 58 791,40 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 972,69 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Magyarock Dalszínház Színházi Egyesület
Jóváhagyott ERFA támogatás
21 925,75 EUR
Kedvezményezett
Obec Iža
Jóváhagyott ERFA támogatás
28 046,94 EUR

Rómaiak nyomában

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Almásfüzitő Község Önkormányzata

Rövid cím Rim-Rom
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/237
Teljes projekt költségvetés 58 707,00 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 900,94 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Almásfüzitő Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
20 022,17 EUR
Kedvezményezett
Kelemantia o.z.
Jóváhagyott ERFA támogatás
29 878,77 EUR
2020- ban Izsán 30. alkalommal kerül megrendezésre az Izsai Lovasnap és vele párhuzamosan, kísérő rendezvényként a Duna túl oldalán a Floralia - Tavaszünnep elnevezésű esemény Almásfüzitőn az Azaum Római táborban. A közös kulturális hagyományokkal rendelkező települések már a múltban is szoros együttműködés keretén belül ápolták kulturális örökségüket, őrizték hagyományikat, megerősitve ezzel a határokon átnyúló kapcsolattartást. A projekt hozzájárul a látogatottság növekedéséhez mindkét községben és az őket körülvevő régióban. A határ mindkét oldalán megrendezésre kerülő esemény célja élénkíteni a határmenti régiók kulturális életét, aktívan bevonva a fiatalságot és a fogyatékkal előket is egyaránt. Célcsoport az izsai (SK) és az almásfüzitői (HU) térség lakossága, helyi közösségei, vállalkozói és az ide látogató turisták. Az Izsai Lovasnapok helyt ad a hagyományőrző lovasbemutatóknak, harcművészeti bemutatóknak valamint különböző népzenei és modern zenei programoknak is. Almásfüzitőn az odalátogatók betekintést nyerhetnek a különféle hagyományőrző kézműves műhelyek mindennapjaiba, a tábori élet pillanataiba, mindeközben megkóstolhatják a régió ízletes borait. Az egymással szemben fekvő Izsát és Almásfüzitőt a Duna folyása szeli ketté. Az átkelést a két helyszín között az ingyenes motorcsónakos hajóközelekedés bizotsítja. Jelen projekt segítségével szeretné mindkét község a rendezvények fellépőinek az utázását és étkeztetését biztosítani valamint beszerezni a szükséges eszközöket (mobil pódium). Az év során több római kori eseményt is felelevenítenek a táborban a helyiek, a Tűz ünnepét, valamint a Szőlő és bor ünnepét is.

IDENTITÁS: A fejlődés kulcsa

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Obec Dolné Obdokovce

Rövid cím Kulcsident
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/303
Teljes projekt költségvetés 39 747,70 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 33 785,53 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Dolné Obdokovce
Jóváhagyott ERFA támogatás
20 535,44 EUR
Kedvezményezett
Sopronkövesd Községi Önkormányzat
Jóváhagyott ERFA támogatás
13 250,09 EUR
A projekt specifikus célja a zoboralji Alsóbodok és agghegyalji Sopronkövesd testvértelepülések határon átnyúló együttműködésének erősítése;hagyományőrző programok által végbemenő helyi szokások éltetése és tapasztalatcsere,határon átnyúló egyedi helyek és tevékenységek megismerése és a szlovák-magyar kapcsolatok erősítése.A zoboralji település erőssége a jó emberi kapcsolatokban,a helyi tájjellegzetességekben,hagyományok megőrzésében,ill.éltetésében rejlik.A településre jellemző a palóc nyelvjárás,lakosságára pedig az erős lokálpatriotizmus.Alsóbodok máig megőrzött identitása a történelmi központ jelentős díszelemeiben látható,(pl.a népi építészetet megőrző parasztházak és udvarok)ezek értéke felbecsülhetetlen.Ide tartoznak még:helyi ételek,népviselet,népdalok és népszokások,mesterségek megőrzése,éltetése. 3 rendezvényt szervezünk meg Alsóbodokon és 1-et Sopronkövesden.Az 1.alsóbodoki rendezvény a regionális szintű hagyományos Nyitott Pince Napok,amely által borkóstoló mellett bemutatjuk a helyi és sorponkövesdi termelők termékeit is. 2. rendezvényt Sopronkövesden fogjunk kivitelezni,ahol részt vesznek lakosaink is együttműködésünk megerősítése és tapasztalatcsere érdekében. A 3 napon át tartó programkavalkád során vásár, színház, koncert, kiállítás, előadás, kézműves foglalkozás, játszóház valósul meg itt. 3.rendezvényünk a 4 napos falubúcsú alatt beiktatott utcabál,ahol 2-3 kijelölt,központi hagyományos udvarban bemutatásra kerül a vidéki élet(a helyi építészet,háztáji szokások,ételek,mesterségek),emellett előadások szakmai sorozata is lezajlik.Ez mind népviseletben,zene és tánc kíséretével.A rendezvény a helyi,a régióból és Sopronkövesdről érkező vendégeinknek szól. 4.eseményünk fiataloknak,ill.fiatal családoknak egy nyári tábor,természethez közeli,családi hangulatban a tájjellegzetességek bemutatására,szlovák-magyar kapcsolatok erősítésére szolgál.

Sportoljunk együtt az inkluzív társadalomért!

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Szany Nagyközség Önkormányzata

Rövid cím INCLUSIVEsport
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/314
Teljes projekt költségvetés 58 683,27 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 880,77 EUR
Projekt kezdete 2020. október 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Szany Nagyközség Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 945,26 EUR
Kedvezményezett
Obec Jelka
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 935,51 EUR
Szanyt(VP) és Jókát(P2) több mint egy évtizede szoros partnerkapcsolat köti össze. Az 1. mérföldkő a HUSK/0901/1.1.1./0212 projekt megvalósítása volt (1-1 vállalkozói inkubátorház épült meg Szanyon és Jókán, valamint a 2 község kisvállalkozói közt is elkezdődött a határon átnyúló együttműködés).Az elmúlt évek tapasztalataira építve ezen projektben sor kerül majd a közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének kiszélesítésére, javítására az inkluzív sportkultúra által. FC Jelka (P3) egy inkluzív labdarúgó klub. Sor kerül a helyi sportéleti tapasztalatok megosztására, szeretnénk megismertetni egymással a 2 község sportkultúráját a lakosok közötti határon átnyúló együttműködés erősítése által, aktív, határokon átnyúló tapasztalatcserét megvalósítani az ifjúság sportra történő nevelésével. A projekt keretében programokkal fogjuk motiválni a fogyatékkal élőket is a mozgásra és sportolásra, ahogy a szociálisan hátrányos helyzetű csoportokat is. Az aktivitások gerincét 5-5 napos közösségépítő ifjúsági sporttáborok adják, amely rendezvényeknek több éves hagyománya van, azonban 2021-től határon átnyúló elemmel bővülnek: 25 szanyi fiatal vesz rész a jókai sporttáborban, 25 jókai fiatal vesz részt a szanyi sporttáborban. Megrendezésre kerül 1 CROSSBORDER SPORT konferencia is (témája az ifjúság, de az idősebb korosztály, a fogyatékkal élők és a szociálisan hátrányos helyzetűek sportra nevelése is, valamint a szabadidős sportolásra való motiválása is). A projekt keretében kiadásra kerül a két község sporttörténetét bemutató kétnyelvű kiadvány is, valamint 1 projektzáró konferenciára is sor kerül az eredmények bemutatása végett. A projekt keretében mindkét község növeli a sportaktivitási kapacitásait eszközbeszerzésekkel, amelyek lehetővé teszik a határon átnyúló sportaktivitási együttműködések feltételeinek további javítását, fenntartását a jövőben. A folyamatos médiajelenlét biztosított lesz a legszélesebb nyilvánosság tájékoztatása végett.

Média kompetencia fejlesztés a magyarországi és a szlovákiai Mária Rádió együttműködése keretében

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Mária Rádió Közhasznú Egyesület

Rövid cím MEDIACOOP
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/302
Teljes projekt költségvetés 58 691,75 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 887,98 EUR
Projekt kezdete 2021. január 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Mária Rádió Közhasznú Egyesület
Jóváhagyott ERFA támogatás
30 055,19 EUR
Kedvezményezett
Mária Rádio Mirjam, o.z
Jóváhagyott ERFA támogatás
19 832,79 EUR
A „Média kompetencia fejlesztés a magyarországi és a szlovákiai Mária Rádiók együttműködése keretében“ című pályázat bemutatja és fejleszteni szeretné a budapesti és a komáromi stúdiók munkáját, a két rádió határmenti együttműködésének színvonalát. A projekt a Mária Rádiók önkéntesei, munkatársai, és együttműködő partnerei részére nyújt átfogó média kompetencia fejlesztést a modern közösségi médiaplatformok használata, és az ezen platformokra készülő, újszerű audió és videó tartalmak előállítása terén. Az önkéntesek részére csereprogram, az alkalmazottak részére továbbképzés valósul meg a projekt keretében. A közösségi médiaplatformokra optimalizált és terjeszthető tartalmak előállítása még nem napi gyakorlat a Mária Rádióban. A megváltozott médiafogyasztási szokásokhoz igazodva ilyen tartalmak előállítása elengedhetetlen, jelentősen növelné a Mária Rádió ismertségét, jelentősen segítené a Mária Rádióban szolgáló önkéntesek, és munkatársak közösségi média használati tudását. A projekt várható eredményei: Korszerű podcast audió és videó tartalmak előállítása; Audió podcast tartalmak használhatóvá tétele, szoftverfejlesztés; Kapcsolatépítési módszertan a közösségi média felületek használatával; Információcsere a közös műhelymunkák, tanulmányutak, promóciók, és nagyrendezvény megvalósítása; Kb. 20-40 fő önkéntes tartalomkészítő, és tartalomkezelő bevonása a jövőbeni fenntarthatóság érdekében; Közös önkéntesi tréningprogramok a podcast tartalmak előállításáról; A projektben létrejövő tartalmak, akár egyéni használatra, akár oktatási intézmények, plébániák, családos közösségek részére, címszavas online gyűjteményben ingyenesen használhatóak lesznek. A médiakultúra fejlesztési program, a program résztvevőinek naprakész ismereteket, újszerű kapcsolatépítési kompetenciát adnak a közösségi médiaplatformok kezelése, és tartalma terén.

Komáromi ostromlakomák - 1848/49-es hadászati és gasztronómiai bemutatókKomáromi ostromlakomák - 1848/49-es hadászati és gasztronómiai bemutatók

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Pro Castello Comaromiensi n.o.

Rövid cím Ostrom-lakomák
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/320
Teljes projekt költségvetés 58 776,90 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 960,35 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Pro Castello Comaromiensi n.o.
Jóváhagyott ERFA támogatás
28 872,44 EUR
Kedvezményezett
Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és - hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt felelősségű társaság
Jóváhagyott ERFA támogatás
21 087,91 EUR
A valamikori egységes Komárom a történelem során kettészakadt. Annak ellenére, hogy az északi és déli Komáromot ma már csak a Duna választja el egymástól, mégsem mondható el, hogy a két város polgárai együtt élnék hétköznapjaikat. A projektpartnerek szeretnének hozzájárulni a két Komárom városvezetésének egyik céljához, azaz, hogy minél több találkozási lehetőséget nyújtsanak a két város polgárainak. A tapasztalatok szerint erre az egyik legmegfelelőbb alkalom a közös rendezvények szervezése. Észak-Komárom minden év áprilisában, Dél-Komárom pedig júliusában egy-egy nagyszabású történelmi csatával emlékezik meg a városok erődrendszeréhez szorosan kapcsolódó 1848/49-es eseményekről. Ezeket a rendezvényeket szeretnénk kibővíteni egy új, de egy régi történeten alapuló, a manapság népszerű gasztro-turizmust is fellendíteni kívánó eseménnyel, az Ostrom-lakomákkal, melyekre minden évben, mindkét városban sor kerülne. Jókai írja, hogy amikor 1849 áprilisában Guyon Komáromban átvette a parancsnokságot, első dolga volt a várvédők harci szellemének megszilárdítása. E célját merész módon valósította meg: „A Duna-parton voltak terítve a bankett-asztalok, az ostromsáncokkal éppen szemben. Két zenekar az asztalok mellől kétfelől az egész lakoma alatt játszotta magyar dalokat…,,Erre a különleges lakomára alapozva szeretnénk új hagyományt teremteni a hagyományos, a 19. században fogyasztott ételek bemutatójának és versenyének megrendezésével, mely egy csata(bemutató) alatt zajlik majd. A projekt tevékenységeit mindkét helyszínen megvalósítjuk, amihez elengedhetetlen a két projektpartner, a résztvevő éttermek és civil csoportok együttműködése, miáltal javul a két projekt partner közötti hivatalos együttműködés és kiszélesedik a határon átnyúló vállalkozói és civil kapcsolatrendszer is. Ezáltal új, kisebb-nagyobb, több szinten is együttműködő, közösségek kiépülése várható. Ahhoz, hogy mindezt elérjük, szükség van a technikai alapfelszerelés biztosításához, ami e projekt részét képezi.

Történelmi időutazás a Duna két oldalán

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Občianske združenie - GarlicArt - Polgári Társulás

Rövid cím HISTORICTRAVEL
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/319
Teljes projekt költségvetés 58 437,30 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 671,69 EUR
Projekt kezdete 2021. március 1.
Projekt vége 2021. szeptember 30.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Občianske združenie - GarlicArt - Polgári Társulás
Jóváhagyott ERFA támogatás
34 249,00 EUR
Kedvezményezett
Múltunk és Jövőnk Egyesület
Jóváhagyott ERFA támogatás
15 422,69 EUR
A pályázat célja, egy olyan határmenti együttműködés kialakítása és bővítése, amely több közös rendezvény és kiadvány segítségével prezentálja a határ menti lakosság és az ide látogató turisták számára a Vág-mente és a Komárom-Esztergomi síkság történelmi hagyományait a középkortól napjainkig, hagyományőrző tevékenységeit és kulturális rendezvényeit. Ezzel hozzájárul a kulturális turizmus építéséhez, a régió intézményeinek együttműködéséhez és tapasztalatcseréjéhez elsősorban a kultúra, a történelem és a tradíciók területén. A négy projektpartner – GarlicArt Polgári Társulás (Kamocsa), a Múltunk és Jövőnk Egyesület (Tatabánya), Kamocsa Község és az OÁZA Kamocsa Polgári társulás elsősorban szakmai tapasztalatcserét folytat a pályázat keretében arról, miként tudnak közösen lebonyolítani egy határon átnyúló kezdeményezést, mely több fesztivált, konferenciát és közös kiadvány létrehozását foglalja magába. A közös tervezés és szervezés összekovácsolja a projektben résztvevő intézmények és szervezetek életét és munkásságát, lehetőséget kínál a hosszú távú együttműködésre és a régió közös fejlesztésére a kulturális és hagyományőrző turizmus felpezsdítésében. További célja pályázatnak, egy olyan szemlélet kialakítása a két határ menti régióban, amely növeli a nemzeti és kulturális identitástudatot az ifjúság, a szervezők, a civil szervezetek, önkormányzatok, és a régió lakosainak körében. A projekt aktivitásai a környezettudatosság jegyében kerülnek megrendezésre, figyelve arra, hogy minél kevesebb hulladékot termeljenek ki, ezzel is támogatva a fenntarthatóságot, a környezetvédelmet. A pályázat keretében elkészülő kétnyelvű kiadvány összekapcsolja a régiót az idegenforgalomban, az itt élő lakosság és az ide látogató turisták számára láthatóbbá és elérhetőbbé teszi a Duna két vonalán zajló rendezvényeket.

Inkluzív közösségépítés - tudáscsere és kutatás

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

"punkt"

Rövid cím Inkluzívny rozvoj komunít
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/311
Teljes projekt költségvetés 41 891,51 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 35 607,77 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
"punkt"
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 034,71 EUR
Kedvezményezett
Kortárs Építészeti Központ Alapítvány
Jóváhagyott ERFA támogatás
11 573,06 EUR
A projektben résztvevő mindkét szervezet fontos szereplő a közösségfejlesztés és a fenntartható urbanizmus területén. Ezért a Punkt és a KÉK úgy döntött,hogy együtt dolgozik azon célok mellett, amelyek mindkét szervezet számára fontosak. A projekt célja a határokon átnyúló együttműködés, amely válaszokat ad a következő kérdésekre: Hogyan lehet egy életképes városi ökoszisztémát felépíteni az összes érdekelt fél bevonásával? Milyen hatással vannak a nyilvános rendezvények a helyi környékekre? A projektben a határokon átnyúló tapasztalatcsere kölcsönösen megtörténik. A Punkt megkezdi a Good Market kiemelt eseményének a helyi közösségekre gyakorolt ​​hatásának vizsgálatát. A hatásmérés viszonylag új iparág a szlovák környezetben,így a szükséges stratégiák és megközelítések még mindig nem állnak teljes mértékben rendelkezésre. A KÉK a közelmúltban kifejlesztett egy eszközt a kulturális események városra gyakorolt ​​közvetlen és közvetett gazdasági hatásának mérésére. Másrészt, a Punkt már kidolgozott egy stratégiát a nyilvános rendezvények hulladékgazdálkodásához. A KÉK, mint a városfejlesztési innováció helyi mozgatórugója érdeklődést mutatott az ilyen know-how iránt, mivel ez a megközelítés Magyarországon még nem elterjedt. Az események hatásainak mérése, valamint a pazarló hulladék és a körforgásos gazdaság hosszú távon jelentősen hozzájárul mindkét szervezet közös céljaihoz: a környezetvédelemhez, a közösségépítéshez és a gazdasági fenntarthatósághoz. A következő outputok kerülnek létrehozásra a projekt keretében: Kísérleti tanulmány a Good Market gazdasági hatásairól.Műhelymunka a nulla hulladék és a körkörös közgazdaságtan alkalmazásáról nyilvános rendezvényeken A múltban mindkét szervezet együttműködött a várostervezés területén zajló projektekben, és a helyi környezetükben nem azonosítottak olyan szervezeteket, amelyek a kiválasztott területeken elérnék ilyen szintű szakértelmet, és ez alapján úgy döntöttek, hogy közösen vesznek részt a benyújtott projektben.

Közös intézményközi szakmai együttműködés a Szigetköz-Csallóköz turisztikai régióban

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov - Csallóköz

Rövid cím ProTour
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/318
Teljes projekt költségvetés 46 184,13 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 39 256,49 EUR
Projekt kezdete 2020. október 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov - Csallóköz
Jóváhagyott ERFA támogatás
19 520,88 EUR
Kedvezményezett
ARRABONA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Jóváhagyott ERFA támogatás
19 735,61 EUR
A projekt elsődleges célkitűzése, hogy mélyítse a Szigetköz (HU) – Csallóköz (SK) régióban található elsősorban turisztikai, idegenforgalmi tevékenységet folytató forprofit és nonprofit szervezetek határon átnyúló kapcsolatait, egymásközt együttműködési lehetőségeket kutasson fel és támogassa azokat. A projekt hosszútávú célja, hogy ezen szervezetek a későbbiekben, de már a projekt magvalósítása alatt is közös együttműködési pontokat tudnak azonosítani, amik mentén biztosítható a fenntartható és széleskörű határon átnyúló intézményi kooperációjuk. Ennek eredményképpen a „Duna szíve” határon átnyúló turisztikai desztináció idegenfogalmi kínálata szélesedhet, sokszínűbbé válhat, és a jelenleg az országhatárnak is betudható zárkózottság enyhülése, oldódása várható. A projekt kézzelfogható eredményeként elkészül a résztvevők vizsgálatával egy belsőadatbázis, munkaanyag. A későbbiek során szervezendő studytourok tapasztalatai, illetve azok felhasználásával készített értékelések nyomtatásban is megjelennek egy a turisztikai szolgáltatóknak szóló szakmai tanulmány formájában. A régiós turisztikai szereplők, szolgáltatók a közös együttműködés révén létrehoznak olyan, a piacra bevezethető, a tényleges szükségleteket kielégítő szolgáltatást, melyek a régióban turisztikailag releváns és alkalmazható. A hosszútávú határon átnyúló együttműködést erősíti és támogatja a Szigetköz-Csallóköz régióra vonatkozó marketing tevékenység (PR), amelynek a népszerűsítés és az információátadás a célja és szintén ennek jegyében kerül megtervezésre a két partner (és honlapjaik) közötti közös, elektronikus adat és információ megosztásának fejlesztése. Összességében a Szigetköz-Csallóköz turisztikai régió koherensebbé, egységesebbé válása várható projekt megvalósításával.

Határmenti folklór

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Obec Trstice

Rövid cím Folklór
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/328
Teljes projekt költségvetés 58 756,20 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 942,77 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. szeptember 30.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Trstice
Jóváhagyott ERFA támogatás
28 266,24 EUR
Kedvezményezett
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
Jóváhagyott ERFA támogatás
21 676,53 EUR
A projekt célja a kultúra és a hagyományok megőrzésének támogatása a határmenti régióban. Ez az infrastruktúra, valamint a szociális társadalom támogatását foglalja magában. Az infrastruktúra-támogatás olyan infrastruktúra kiépítéséből áll, amely támogatja a vidéki kézművességet, hagyományokat és a helyi termelőket, azaz helyet teremt a helyi piacok számára. Ugyanakkor támogatja a kultúra megőrzését és fenntartását, azaz egy tér/amfiteátrum létrehozását a kulturális események megvalósításához. A szociális támogatás olyan közös rendezvények szervezésében rejlik, amelyek bemutatják a határ menti régió kultúráját, hagyományait, valamint a kézművességeket és a helyi termékeket. Ezek szolgálnak majd alapjául a hagyományokat jövőbeli fenntartásához. A projekt szándéka reflektál a vidéki élet változásaira, valamint a hagyományos kultúra, a kézművesség, valamint a mezőgazdasági munka fiatalok általi megítélésének megváltozására. Abból a tényből indulunk ki, hogy az ősök hagyományos kultúrájának és hagyományainak, legyen az kézműves vagy mezőgazdasági, általában nincs helye a fiatalok életében. A fiatalok a modern kultúrát és a városi életmódot képviselik. Ez az egész határmenti régió problémája. A két település ezen szeretne változtatni, ezért olyan tevékenységeket készítettek, amelyek a kulturális tudatosságot erősíthetik a fiatalok körében. Ugyanakkor a projekt más határcsoportokat is felölel. A projekt a tevékenységeivel, új infrastrukturális elemek építésével és az események megrendezésével hozzájárul a határmenti régió vonzerejének növeléséhez.

Hagyományos disznóölés

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Obec Ivanka pri Nitre

Rövid cím Hagyományos disznóölés
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/338
Teljes projekt költségvetés 53 752,99 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 45 690,03 EUR
Projekt kezdete 2020. október 1.
Projekt vége 2021. március 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Ivanka pri Nitre
Jóváhagyott ERFA támogatás
30 561,31 EUR
Kedvezményezett
Püski Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
15 128,72 EUR
Püski és Nyitraivánka községekben évtizedes hagyomány az adventi időszakban a Művelődésiház udvarán a hagyományos disznóölés és feldolgozás a falu közösségének közreműködésével. Az áruházláncok terjeszkedésével és a falusi állatartás csökkenésével, egyre nehezebb a régi hagyományos feldolgozásra, receptekre alapozó minőségi ételeket, hústermékeket kapni. Napjainkban ismét kezd népszerű lenni a falusi életforma és a régi közösségben végzett disznóölések hangulata, ízvilága. Következő alkalommal szeretnénk a rendezvény színvonalasabbá tenni. Két napos rendezvényt rendezünk külföldi résztvevők és vendégek bevonásával, az időjárástól függetlenül fedett sátorban megrendezve. A rendezvény célja a régi falusi életforma, közös munka felelevenítése illetve bemutatása. A levágott négy sertésből hagyományos szigetközi illetve nyitraivánkai böllér receptek alapján ételek, kolbász, hurka, sonka, szalonna készítése. A kétnapos program alatt sor kerül meghívott és helyi fellépők által a térség népi kulturájának, szokásainak bemutatása. A magyar-szlovák bál ideje alatt lehetőség nyílik tovább mélyíteni határokon átnyúló kapcsolatokat, amelyek során a régi falusi receptek alapján elkészített hagyományos ételeket is felszolgálják. A legjobb recepteket a partnerek egy kétnyelvű kiadvány - egy hagyományos receptkönyv - formájában gyűjtik össze. A projektpartnerek a vidéki hagyományok és értékek fejlesztésére és megőrzésére törekszenek azáltal, hogy elmélyítik a határokon átnyúló együttműködést az intézmények és a közösségek között a határ két oldalán.

Kistérségi együttműködés a Garam mentén és a Gerecse vidékén

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Obec Čata

Rövid cím Együttműködés
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/344
Teljes projekt költségvetés 58 367,00 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 611,95 EUR
Projekt kezdete 2021. január 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Čata
Jóváhagyott ERFA támogatás
21 228,07 EUR
Kedvezményezett
Tokod Nagyközség Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
28 383,88 EUR
A projekt keretében Csata és Tokod önkormányzatai kívánják szorosabbá fűzni együttműködésüket. Testvértelepülési viszonyukból kifolyólag évek óta segítik egymást mind az önkormányzati, mind a civil szervezeteik tevékenységének szintjén. Az érintett községek közötti különbség egyrészt a lakosságszám tekintetében és annak összetételében van. Csata lakossága az ezer főt sem éri el, ugyanakkor magyarok, szlovákok és romák egyaránt élnek itt. Ezzel szemben Tokod négyezres lélekszámú nagyközség és népességösszetételét tekintve homogénebb. Ez a két különbözőség adja jelen pályázat sarokpontját. A fő projektcél mindkét községben kétnapos kulturális rendezvény megvalósítása lehetőséget teremt az intézmények közötti határon átnyúló együttműködés mellett az állampolgárok közötti kapcsolatok javítására illetve annak növelésére. A Tokodi Pikniken és a csatai Garam menti Romafesztiválon kölcsönösen részt vesznek a projektpartnerek. Tokod és Csata községben egyaránt a sokszínűség jellemzi a helyi önkormányzat által szervezett rendezvényeket, amely a civil szervezeteinek és fellépő csoportjainak sokaságából ered. A projektben résztvevő községek aktív néptánc-, éneklő-, hastánc- és mazsorettcsoporttal rendelkeznek. Általánosságban véve a legnagyobb kihívás, amelyekkel a községek szembenéznek, az a fiatal generáció elvándorlása, másrészt a faluközösség passzivitása, ami a helyben szervezett eseményeken való részvételt illeti. Ennek orvoslása érdekében közösségépítő rendezvények útján vissza kell állítani a köztudatba a személyes találkozás élményét, különös hangsúlyt fektetve a lakosság kisebbségét képező vagy éppen hátrányos helyzetű, marginalizált csoportjaira. A projektben résztvevő községek célja a Csatán élő romaközösség felzárkóztatása és szociális, kulturális integrációja a közösség egészébe, amihez Tokod aktív kulturális csoportjai nyújtanak tudásbázist. A projekt várható eredményeként javul a kölcsönös megértés a régióban élő nemzetiségi csoportok között.

Hazajárás - kisebbségi kulturális örökség

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Jánossomorja Város Önkormányzata

Rövid cím Hazajárás
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/215
Teljes projekt költségvetés 56 375,52 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 47 919,18 EUR
Projekt kezdete 2021. január 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Jánossomorja Város Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
25 896,79 EUR
Kedvezményezett
Obec Veľké Úľany
Jóváhagyott ERFA támogatás
22 022,39 EUR
1948-ban, a második világháború után hatalmas népességcsere zajlott a Magyar Köztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között. A Nagyfödémes lakóit Magyarországra olyan településekre helyezték át, ahonnan a német lakosságot telepítették ki. Azok a polgárok, akik második otthonukra leltek Magyarországon, mindig Nagyfödémes őshonos lakosai maradnak. A hagyományos családi kötelékek addig fennmaradtak, amíg a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek, Nagyfödémesen születtek lakosok, fokozatosan kihaltak. A legtöbb lakóhelyét elhagyni kényszerült személy Jánossomorja városában volt. A kérvényezőt, Jánossomorja városát három település összevonásával alakították ki, amelyek közül Mosonszentjános és Mosonszentpéter települések tisztán németek voltak. A háború után 4800 német nemzetiségű lakost telepítettek ki, akik helyett nagyfödémesi lakosok érkeztek. A viszonylag kis távolság miatt a kapcsolatok nagyon intenzívek voltak, és 70 évig is kitartottak. Már 5 generációnyi őshonos él Jánossomorja városában, amelyek a fiatal generációt is magukban hordozzák. Annak érdekében, hogy a partnerség aktív legyen, és a nem formális kapcsolatokat is tartalmazza, olyan kulturális tevékenységeket kell végrehajtani, amelyek különösen a fiatal generáció oktatási és élménybeli kölcsönhatását célozzák. A projekt ebben a vonatkozásban kulturális események sorozata, amelyek a kortárs és a hagyományos kulturális és oktatási tevékenységek elemeit képezik, ezáltal támogatva a kulturális és etnikai identitáshoz való visszatérés folyamatát.

Naturpark

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Memoro, o.z.

Rövid cím Naturpark
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/339
Teljes projekt költségvetés 58 812,50 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 990,62 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Memoro, o.z.
Jóváhagyott ERFA támogatás
34 258,95 EUR
Kedvezményezett
Magyar Natúrpark Szövetség
Jóváhagyott ERFA támogatás
15 731,67 EUR
A célzott határ menti térségben és az érintett Csallóközben számos mocsaras területet és régi holtágat számoltak fel az elmúlt évtizedekben, melynek következtében számtalan madárfaj eltűnt, a Dunától távolabbi belső területek kiszáradtak és az eredeti vizes ökoszisztémák fokozatosan életteret veszítettek. Jelen projekt ezt a helyzetet igyekszik orvosolni, határon átnyúló célja, hogy koordinálja a természetvédelemre, a környezeti nevelésre és az ökoturizmusra irányuló kezdeményezéseket a magyar-szlovák határ mentén. Egyaránt igyekszik erősíteni a határon átnyúló együttműködés megerősítését a helyi szereplők, közösségek és a releváns szervezetek között a határ mindkét oldalán, valamint az együttműködés lehetőségeinek kiaknázása, a helyi vízi ökoszisztémák helyreállítása, védelme és fejlesztése céljából, illetve fenntartható, zöld megoldásokat használva a turizmus fejlesztésére és növekedésére a régióban. A projekt egy megvalósítási tanulmány elkészítését foglalja magába, a természetes vízgyűjtő területek és holtágak revitalizációjára fókuszálva a Felső-Csallóköz Somorjai régiójában (Somorja, Gútor, Úszor, Béke, Nagypaka, Lég, Bacsfa, Tárnok, Macháza), az érintett szervezetek képviselőinek lehetőségük lesz részt venni egy 2-napos tanulmányúton, mely bemutatja majd a GYMS megyei naturparkot. A partnerek a projekt átfogó céljainak eléréséhez kutatással, oktatásokkal, egy tanulmány, egy fenntartható és hatékony cselekvési terv és egy marketingstratégia kidolgozásával járulnak hozzá a régió fejlesztése érdekében. A projekt közös rendezvénnyel zárul - workshoppal, amelyen többek között bemutatják a fejlesztési kezdeményezés elért eredményeit. Végül a fenntartható és hatékony együttműködés érdekében együttműködési nyilatkozat aláírására kerül sor a határ két oldalán működő természetvédelmi társulások között.

Fesztiválok a hagyományőrzés és a barátság jegyében

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Obec Jahodná

Rövid cím Fesztiválok
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/316
Teljes projekt költségvetés 33 692,90 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 28 638,96 EUR
Projekt kezdete 2020. november 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Jahodná
Jóváhagyott ERFA támogatás
17 975,12 EUR
Kedvezményezett
Gyarmat Községi Önkormányzat
Jóváhagyott ERFA támogatás
10 663,84 EUR
A projekt célja, hogy lehetőséget teremtsen a határtérségben található Jahodná/Pozsonyeperjes és Gyarmat baráti községek önkormányzatainak, oktatási és szociális intézményeinek, ifjúsági és társadalmi szervezeteinek tartalmas és tartós együttműködés kialakítására, a már meglévő együttműködés szintjének javítására, s a két község lakosai között lévő határon átnyúló kapcsolatok kiszélesítésére. Az aktivitások megvalósításában aktív szerepet vállal a harmadik, költségvetés nélküli partner, a Pozsonyeperjesi Polgári Társulás is. A kitűzött célt közös fesztiválok megrendezésével szeretnék megvalósitani: - Pozsonyeperjesi Eperfesztivál - hagyományőrző fesztivál, amely határon túli aktív részvétellel zajlik a júniusi hónapban, s amely jó lehetőségként fog szolgálni a partnerközségek hagyományainak, kultúrájának bemutatására. Az egész napos szabadtéri rendezvény programjai között szerepelnek kiállítások, hagyományőrző történelmi és lovas bemutatók, kézműves vásár, kézműves alkotó műhelyek, népi játékok, hagyományos eperlekvár főzés, fellépnek a partnerközségek és a régió gyermek és felnőtt kultúr- és folklórcsoportjai. Az együttműködésben részt vesznek a partnerközségek intézményei, társadalmi szervezetei is. A fesztivál minden korosztály, etnikai és szociális csoport számára elérhető és nyitott lesz. - Gyarmati Nyitott Pincék Napja - a partnerközségek intézményei, valamint a községekben aktívan tevékenykedő társadalmi szervezetek közreműködésével valósul meg, célcsoportja a partnerközségek és határmenti régió lakossága. A gyarmati Újhegy szabadtéri fesztiválja a júniusi, júliusi hónapban valósul meg. A közös programok között találhatók termék-, borászati és kézműves bemutatók, kiállítások, főző versenyek, gyermek hagyományőrző programok, sétakocsikázás, de megtekinthetőek lesznek az Újhegyi Pincesor műemlék jellegű borospincéi is. A gazdag fesztiválműsorban fellépnek a partnerközségek gyermek és felnőtt kultúr- és folklór csoportjai is.

Innovatív könyvtári megoldások kreatív találkozási terek létrehozására

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

Rövid cím LiBLAB
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/301
Teljes projekt költségvetés 53 662,44 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 45 613,07 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
Jóváhagyott ERFA támogatás
25 366,04 EUR
Kedvezményezett
Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne
Jóváhagyott ERFA támogatás
20 247,03 EUR
A projekt fő célkitűzése, hogy közösen kerüljön kidolgozásra egy új koncepció a városi közösségi könyvtárak hasznosításának érdekében, valamint ezzel kapcsolatos oktatási és tudatosságnövelő programok kialakítása. Ezen felül cél egy új, a közös magyar-szlovák államhatár mindkét oldalán megvalósuló rendezvény alapjainak kidolgozása, amely az irodalom és a könyvek népszerűsítését szolgálja a drámapedagógia, a megzenésített irodalom (az irodalom és zene kapcsolata) ill. a Slam Poetry műfajok segítségével. A partnerintézmények, a helyi köz- és kulturális élet fellendítését garantálják. A kitűzött célok az ötletek inkubációjának céljából megszervezett programok megvalósításával, valamint a tudásmegosztást célzó, innovációs és közös programok lebonyolításával válnak elérhetővé. A projekt innovatív hatása az új, kreatív közösségi terekkel kapcsolatos programok népszerűsítésén alapul. A pályázatban betervezett további célok és tevékenységek a következők: 1. A könyvtárak tereinek újjáélesztése a nyitott teremtő olvasás eszközeivel, valamint a drámapedagógia, a megzenésített irodalom és a Slam Poetry műfajok segítségével. (1.1) kreatív közösségi terek kialakítása (1.2.) interaktív módszerek bevezetése 2. Az irodalom népszerűsítése a nem hagyományos műfajok (a megzenésített irodalom és a Slam Poetry) által (2.1.) A tevékenységben kidolgozásra kerül az irodalmi Lab program, (2.2.) Slam poetry rendezvények (2.3) A magyar és a szlovák városi könyvtárak határon átnyúló fesztiválja Outputok: közös módszertan kidolgozása az irodalmi workshopokhoz, egy közös nyitórendezvény, és egy zárórendezvény keretében megszervezett irodalmi fesztivál. Főbb tervezett eredmények: a könyvtárak vonzerejének növelése a fiatalok számára, és egy új, határokon átnyúló rendezvény meghonosítása.

TANDEM LEVICE- ÉRD

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Mesto Levice

Rövid cím TANDEM LEVICE- ÉRD
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/310
Teljes projekt költségvetés 33 624,90 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 28 581,16 EUR
Projekt kezdete 2021. március 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Mesto Levice
Jóváhagyott ERFA támogatás
17 339,23 EUR
Kedvezményezett
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
11 241,93 EUR
A TANDEM LEVICE ÉRD projekt neve a Léva és Érd partnervárosok közötti, korábbi eredményes hosszútávú együttműködés lényegét megtestesítő szavakból ered: T–town (város), A–advantage (előny), N–neighbour (szomszédság), D–develop (fejlődés), E–enjoy (öröm), M–meet (találkozás). Szlovákia és Magyarország a közös történelemre és a közös értékekre építhet, miközben a folyamatosan fejlődő bilaterális kapcsolatokból származó előnyök lehetőséget kínálnak a kölcsönös együttműködés további elmélyítésére. A projekt tükrözi az eddigi sikeres együttműködést, és igyekszik kiterjeszteni azt a szociális – az idősek problémáival, jogaival és kötelességeivel foglalkozó – területre. A projekt célja, hogy rámutasson az idősek problémáira és szükségleteire, illetve, hogy azokra közös megoldásokat találjon. A workshopok, konferenciák, beszélgetések és közös rendezvények szervezése révén bővül a határon átívelő, szervezeti együttműködés, ami hozzájárul a kölcsönös tapasztalatcseréhez. A projekt az idősek életének javításával kapcsolatos problémakörre, nagyobb fokú tájékozottságára és jogaik érvényesítésére, valamint az idősek szegénységének csökkentésére, illetve az önkormányzattal és a fiatalabb nemzedékkel való együttműködés javítására irányul. A konferenciákat az ebben a problémakörben dolgozó hazai és külföldi szakemberek biztosítják. A konkrét példák alapján a két partnervárosban szakmai viták keretében jelentések és megoldási javaslatok kidolgozására kerül sor, amelyek egy közös kiadványban fognak megjelenni. A projekt megvalósítása támogatja az idősek problémáival foglalkozó szervezetek, a polgári társulások, az idősek nappali központjai és az idős emberek közötti együttműködést. Ez stratégiailag megalapozza az idősek jövőbeni hosszú távú együttműködését, miközben az illetékesek megnevezik a problémákat és megoldásokat keresnek. Ennek következtében mindkét oldalon nő a szervezetek közötti hosszú távú partnerségek száma és a projekt szinergia hatása.

Modernitás az értékek mentén

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Obec Topoľníky

Rövid cím Modernitás és hagyomány
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/326
Teljes projekt költségvetés 48 122,62 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 40 904,22 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Topoľníky
Jóváhagyott ERFA támogatás
25 324,02 EUR
Kedvezményezett
Öttevény Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
15 580,20 EUR
A projekt során Modern falu identitáskereső rendezvénysorozat valósul meg Nyárasd és Öttevény testvértelepülések közös részvételével. A magyarországi partner a modernitást képviseli a projektben (Modern vidéki konyhakertek, falusias ízek, Modern Falu egynapos fesztivál), a szlovákiai partner pedig a hagyományőrzésre összpontosít (Advent, Farsangi hagyományok, Tavaszköszöntő, Alsó- és Felsőnyárasd 80 éve együtt, Szent István napok). A kettő ötvözésére kerül sor a megvalósuló rendezvények kapcsán. A programsorozat központi gondolata, hogy a falu élettér is egyben, nem csupán lakóhely - a falu szerves emberi közösség, falu mint természetközelség, falu amely értő és termékeny földközelség. Ennek a projektben tárgyiasult megnyilvánulási formái: a kulturális hagyomány, a gazdasági, elsősorban mezőgazdasági hagyomány és a falusi életforma. Innovatív továbbá, hogy a testvértelepülések egymás rendezvényei által megismerik a csallóközi, ill. szigetközi hagyományokat, gasztronómiát, szokásokat, ezáltal is bővítve a saját kultúrájukat. Alsó- és Felsőnyárasd 80 éve egyesült, ami ugyancsak szerepet kap a projektben. Ezt a települési összetartozás bővül a projekt keretében a testvértelepülési összetartozással. A pályázat során tehát 8 rendezvény valósul meg, 5 a szlovákiai partner szervezésében, 3 pedig a magyarországi partner szervezésében. Temaitikailag a kultúra és a gasztronia vezérvonala mellett a modernitás és a hagyomány kerül a középpontba. A testvértelepülések közti együttműködés célja a határon átnyúló együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése.

KidSAFEdu-online biztonság gyerekeknek a határmenti térségben

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg

Rövid cím KIDSAFEDU
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/317
Teljes projekt költségvetés 45 023,90 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 38 270,31 EUR
Projekt kezdete 2020. november 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg
Jóváhagyott ERFA támogatás
26 759,36 EUR
Kedvezményezett
Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány
Jóváhagyott ERFA támogatás
11 510,95 EUR
Ha nem vagy online, nem is létezel? Mi valós és mi nem az interneten a gyereknek? Ki biztosít gyermekjogi eszközöket és IKT megoldásokat az online oktatás határon átnyúló önkormányzatainak iskoláiban? A KIDSAFEDU egy olyan határon átnyúló online koncepció, mely a gyermekek online biztonságának sürgős védelmére hívja fel a figyelmet gyermekjogi és IKT eszközökkel. 2020 márciusában az iskolák online oktatási intézményekké váltak, a szülõk szinte tanárok lettek, a tanárok pedig IKT szakmai dolgokat kényszerültek megtanulni. Ha a gyermekek számára legfontosabb felnőttek és figyelemfelkeltő kampányok nem reagálnak elég gyorsan és érthetően a gyermekek online jelenlétének égető problémáira, a helyzet kiélesedhet és akár internetes zaklatássá vagy más társadalmi problémává fajulhat. A EU Biztonságos Internet programja szerint minden harmadik gyermek már találkozott online zaklatással. Magyarországon és Szlovákiában a statisztikák néhol még magasabbak, mivel korábban a téma nem volt kiemelten fontos. Ezt bizonyítja az a tény, hogy évente több száz új online bűncselekményt regisztrálnak. Ezt a problémát a határon átnyúló együttműködéssel effektívebb megoldani, mivel oktatási intézményeink, tudástárunk és IKT készségeink nagyon hasonlóak. A projekt célja a szlovák- magyar nyugati határtérség oktatási intézményeinek szakmai támogatása a biztonságos online oktatási eszközök területén és a kiskorúak internetes zaklatásának megelőzése érdekében. A projekt specifikus célja az együttműködő szervezetek intenzív határon átnyúló szakmai tevékenysége : 1) felmérést, tanulmányt, kutatást, 2) IKT digitális tudástár eszközöket 3) tananyagot és gyermekjogi tapasztalatcserét tartalmaz. A projekt keretében felmérjük a célcsoport igényeit, mind a gyerekek és felnőttek közt. Kidolgozásra kerül tanárok számára az online biztonsághoz szolgáló módszertan, IKT eszközök sorozatát tartalmazó tananyag is, mert „ Az internetet felnőtteknek találták ki, de a gyermekek veszélyesebben használják.

Dunai testvérfaluk

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Obec Vojka nad Dunajom

Rövid cím Jakab
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/312
Teljes projekt költségvetés 55 799,20 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 47 429,32 EUR
Projekt kezdete 2021. február 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Vojka nad Dunajom
Jóváhagyott ERFA támogatás
29 789,10 EUR
Kedvezményezett
Dunasziget Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
17 640,22 EUR
Vajka község lakosai évszázadokon keresztül művelték a Duna ágrendszerében található földjeiket, legelőiket és erdőiket. Ennek részeként a folyó jobb partján, a Szigetközben nyári szállást alakítottak ki. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után a szigetközi rész Cikolasziget néven önálló magyarországi faluként létezett tovább, napjainkban pedig része Dunasziget községnek. A projekt rövid címének választott Jakab egykoron Vajka híres szigete volt, amely napjainkban Dunasziget szigorúan védett természetvédelmi területe. Az évszázados együttélés az emberi kapcsolatokban tovább él, a folyó két partján található községeket szoros rokoni, baráti kapcsolatok fűzik össze. Ezeket igyekszik testvértelepülési együttműködés keretében fenntartani és továbbfejleszteni a két falu vezetősége. Ilyen lehetőség a kulturális együttműködés, a közös bemutatkozás, fellépés lehetőségeinek megteremtése. A másik fontos téma a közös hagyományok továbbörökítése a fiatalok felé, az egymás megismerésének biztosítása. A projekt keretében helyi fesztiválokat szerveznek a partnerközségek kulturális szervezeteinek bemutatkozására és a fiatalok számára szerveznek kölcsönösen ismerkedési lehetőséget.

Istennek dicsőség egymásnak segítség

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Obec Vozokany

Rövid cím Istennek dicsőség
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/323
Teljes projekt költségvetés 47 928,06 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 40 738,84 EUR
Projekt kezdete 2021. március 1.
Projekt vége 2021. szeptember 30.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Vozokany
Jóváhagyott ERFA támogatás
16 842,33 EUR
Kedvezményezett
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mosonszolnok
Jóváhagyott ERFA támogatás
23 896,51 EUR
A projekt neve: „Az Istennek dicsőségére, az emberek segítségére" az tűzoltóság önkéntes tevékenységének és elkötelezettségének a mottója, azoké, akik hajlandóak segíteni és életüket más állampolgáraik egészségének és vagyonának megóvása érdekében kockára tenni. Az önkéntes tűzoltószervezeteket a 19. század közepén, 1850 körül hozták létre, még azelőtt, hogy a Vöröskereszt hivatalosan megalakult volna. Ezek tekinthetők a legrégebbi önkéntes szervezeteknek, amelyek napjainkban is működnek. Szerepük nem csupán szimbolikus, hanem aktív, hiszen részt vesznek a tüzek oltásában és a természeti katasztrófák elhárításában. Társadalmi küldetésük is van - a fiatalok oktatása, a tűzoltásban való részvétel, az önkormányzatok támogatása rendezvények szervezésében, valamint az állam és az önkormányzatok közötti együttműködés biztosítása külöböző pandémiák esetén. A projekt tárgya a határon átnyúló együttműködés szempontjából, a partnerség és az intenzív együttműködés létrehozása Vezekény önkormányzatával, amely aktívan együttműködik a helyi önkéntes tűzoltósággal és a Magyarországon található Mosonszolnok település önkéntes tűzoltóival. A projekt tárgyát közös tevékenységek alkotják - találkozók és szemináriumok, amelyek az önkéntesség kérdésére, a határon átnyúló együttműködésre tűz- és természeti katasztrófák esetén, valmint a tapasztalatok cseréjére irányulnak a biztonsági és megelőző tevékenységek végrehajtása során járványok idején. További fontos elemnek tekintető a motiváció - a fiatalság önkéntességre való nevelése, a tűzoltóság missziója, valamint az aktív fizikai felkészülés egy igényes küldetés végrehajtásához. A világjárvány idején az állam és az önkormányzat elsősorban a hivatásosokra támaszkodik, de az önkéntesek együttműködése nélkül lehetetlen lenne kezelni ezt a helyzetet. Támogatni kell mind a tűzoltókat, mind a Vöröskeresztet, valamint más szervezeteket, amelyek önkéntesen a társadalom érdekében dolgoznak, gyakran kockáztatva saját egészségüket és életüket.

Határon innen és túl a Vöröskereszttel

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Magyar Vöröskereszt-Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete

Rövid cím HIT a Vöröskereszttel!
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/335
Teljes projekt költségvetés 49 814,98 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 42 342,73 EUR
Projekt kezdete 2020. november 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Magyar Vöröskereszt-Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete
Jóváhagyott ERFA támogatás
25 590,26 EUR
Kedvezményezett
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda
Jóváhagyott ERFA támogatás
16 752,47 EUR
Projekt célja a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson Sopron Megyei Szervezetének és a Slovenský Červený Kríž, územný spolok Dunajská Streda nemzeti szinten mindkét tagnál meglévő katasztrófakészenléti feladat összehangolása, felkészülés egy esetlegesen felmerülő veszélyhelyzet, katasztrófahelyzetbeni határon átnyúló kölcsönösségen alapuló védekezésre. A két szervezet kapcsolata jelenleg diplomáciai szinten meglévő, formális kapcsolat, melyet a földrajzi közelség és azonos feladatok okából szükségesnek véljük ezen projekten keresztül összehangolni, ezzel az intézmények közötti együttműködés színvonalának javulását elérni. Fontosnak tartjuk, hogy a projekt eredményeként szükség esetén rendelkezésre álljon a nemzetközi protokoll szerint felkészített elméleti és gyakorlati képzésben részesült, katasztrófakészenléti eszközökkel felszerelt, tagokból álló bilaterális segítségre alkalmas csapat. Direkt hatásban még a Győr-Moson-Sopron Megyei Vöröskereszt Szervezetének a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelemmel országosan példa értékűen működő együttműködését az oktatásokon keresztül is be kívánjuk mutatni a projektpartnernek, és segíteni kialakítani a határon túli katasztrófavédelmi szervezettel együttműködését. Projekt egy projektindító rendezvénnyel kezdődne, ahol már lehetőséget biztosítunk arra, hogy megismerjük egymás munkáját, pontosítsuk a gyakorlatot, valamint elinduljon egy közös gondolkodás a partnerszervezetekkel együtt. A Magyarországon megrendezésre kerülő 30 órás képzésen a nemzetközi protokoll alapján felépített elsősegélynyújtás, pszichoszociális segítségnyújtás, operatív törzsi munka témában összesen 45 főt kívánunk képezni a határ mindkét oldaláról. Ugyanezen résztvevők 2021. tavaszán a Szlovákiai Bősön egy katasztrófavédelem segítségével szervezett árvízvédelmi gyakorlaton vesznek részt. 2021. június összegezés után megtervezzük a további közös munkát, következő gyakorlatot.

Gyökerek - hagyományok és kultúra, elődeink öröksége

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Obec Jelka

Rövid cím Gyökerek
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/217
Teljes projekt költségvetés 53 764,74 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 45 700,02 EUR
Projekt kezdete 2021. március 1.
Projekt vége 2021. szeptember 30.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Jelka
Jóváhagyott ERFA támogatás
28 781,93 EUR
Kedvezményezett
Galgagyörk Község Önkormányzat
Jóváhagyott ERFA támogatás
16 918,09 EUR
A Jóka és Galgagyörk községek közötti partnerség hátterében eredetileg a II. világháború befejezése utáni történelmi események voltak, amikor 1947-ben a Csehszlovák Köztársaság és Magyarország között népességcsere zajlott le. A települések évszázados integritása sérült, családi kapcsolatok szakadtak meg, de a kultúrák, a hagyományok és a vallási hovatartozás is keveredtek. Több évtizedet vett igénybe, míg a közösségek újra összekovácsolódtak és újraalakult a homogén vidéki népesség. A családi kapcsolatok megszakításával és az idősebb generáció fokozatos kihalásával azonban a hagyomány, a kultúra és a hitélet elemei is nagyrészt eltűntek a vidéki társadalomból. Ez a folyamat megváltoztatta a társadalmi kapcsolatokat, és hatással volt az interperszonális kapcsolatokra is. Galgagyörk és Jóka falvak esetében a lezajlott lakosságcsere azt jelenti, hogy az informális családi kapcsolatok 70 évre nyúlnak vissza. Ezen kapcsolatokra támaszkodva alakult ki az önkormányzatok közötti együttműködés is. Ami azonban nyilvánvaló, mint már említettük, a hagyományos értékek eltűnése. A galgagyörki gyökerekkel rendelkező jókai fiatal szlovákok nem ismerik az Alföld szlovákságának hagyományos kultúráját, a galgagyörki szlovákok pedig már nem beszélnek szlovákul. A Jókáról származó magyar fiatalok sem ismerik csallóközi őseik hagyományait. A projekt fő szempontja nem pusztán a kultúra prezentációja, hanem a kulturális hagyományok újjáélesztése. Ennek érdekében egy hatékony prezentációs formát választottunk, mely egyben oktatási és tapasztalati jellegű is. Meg kell erősíteni azt a szempontot, hogy a kultúra és a hagyományok nem elavult vonások. Ezt felismerve a fiatal nemzedék határozottabban képes ellenállni az extrémizmus nyomásának. Tevékenységként szemináriumokat választottunk a vidék történelméről, kultúrájáról és szociológiájáról. Élményszerű tevékenységi formát is nyújtunk - gondoskodunk a tradicionális kultúra elemeinek bemutatásáról és oktatásáról a fiatalok számára.

Hídverő napok / Dni Mostu priateľstva

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Neszmély Község Önkormányzata

Rövid cím Hídverők / Most priateľstva
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/238
Teljes projekt költségvetés 58 664,94 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 865,19 EUR
Projekt kezdete 2021. január 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Neszmély Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
29 898,75 EUR
Kedvezményezett
Obec Patince
Jóváhagyott ERFA támogatás
19 966,44 EUR
A projekt célkitűzése a társadalmi, a gazdasági és a területi kohézió erősítése, valamint együttműködés kiépítése és kiterjesztése a határokon átnyúló régió szereplői és lakosai között - közös rendezvények szervezése által. Másodlagos célja az, hogy növelje a terület vonzerejét és látogatottsági arányát a meglévő programajánlat kibővítésével – két határon átnyúló esemény megszervezése eredményeként, hozzájárulva ezzel a települések és a környék versenyképességének és fenntartható fejlődésének növeléséhez. A hosszú hagyományokkal bíró neszmélyi esemény - a „Hídverő Napok” - visszatérő és új turistákat vonz a térségbe. Az önkéntesek bevonása az esemény előkészítésébe növeli a kohéziót és az integrációt a lakosok között. A projekt mindezeken túl hozzájárul a helyi hagyományok és a kultúra megőrzéséhez, ápolásához is. A Duna folyóján úszó gyertyák esti rituáléja a két nemzet közötti akadályok lebontását jelképezi. A projekt célcsoportjához tartoznak a határ menti régió látogatói, a folyó mindkét oldalán élők, valamint a külföldi turisták és a helyi közösségek. A projekt bemutatja és támogatja a régió által kínált lehetőségeket, miközben kiemeli a határokon átnyúló együttműködés fontosságát a térség jövőbeni közös fejlesztésének érdekében.

Kóspallag és Ipolyszakállos együttműködése

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Kóspallag Község Önkormányzata

Rövid cím COOPOFVILLAGES
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/227
Teljes projekt költségvetés 58 801,95 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 981,65 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. szeptember 30.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Kóspallag Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
26 978,57 EUR
Kedvezményezett
Obec Ipeľský Sokolec
Jóváhagyott ERFA támogatás
23 003,08 EUR
Kóspallag és Ipolyszakállos községek együttműködését mutatja be közös pályázatuk. Testvértelepülési szerződésüket még 2016-ban kötötték meg, de az eddigi együttműködés nem mondható aktívnak. Ezen szeretne változtatni a két település, így a projekt keretében több közös aktivitást, rendezvényt terveztek megvalósítani. Kóspallag a Szobi Kistérség tagja, Ipolyszakállos pedig a középső Ipoly menti régióban fekszik. Mindkét községben erős tendenciát mutat a kézművesek és kistermelők és őstermelők számának növekedése, így az aktivitások egyik része a közös munkára, szakmai konferenciára és közös kiadványra összpontosul. Kóspallagon pomológiai kiadvány készül, melyben a helyi tájfajtákat gyűjtik össze. Ipolyszakálloson pedig a régi, hagyományos ételek receptjeit gyűjtik össze egy kiadványba. A kiadványok a határ menti térség lakosságának tudásbővítésére szolgálnak majd. Kóspallagon valósul meg a gyümölcsész nap, ahol a két szűkebb régió termelői szakmai konferencián vesznek részt, ahol szó lesz a gyümölcstermelés mellett a feldolgozásról is, valamint a régióban fellelhető, gyűjthető gyógynövényekről és azok feldolgozásáról is, termékbemutatóval egybekötve. A rendezvény célja a tapasztalatcsere, regionális márkanév kialakításának szorgalmazása. További együttműködés a projekt keretében megvalósuló, iskolák közti nyári gyermektábor, ahol a két község diákjai töltik aktívan a szünidőt egy héten át Ipolyszakálloson. Mindkét településen megrendezésre kerül egy-egy kulturális rendezvény, ahol a régiók lakossága vesz részt. A kóspallagi rendezvény kapcsolódik az Ipolyfeszt rendezvénysorozathoz. Sportrendezvény pedig Kóspallagon valósul meg. A két község képviselő testületének szakmai megbeszélése zárja a projektet zárókonferencia keretében. A projekt aktivitásaival lényegesen emelkedik a két intézmény együttműködésének színvonala, amit a további években is szeretnének legalább ezen a szinten megtartani, vagy tovább bővíteni.

Zöld innovatív kisokos - Közös természeti értékeink

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Mária Út Közhasznú Egyesület

Rövid cím Zöld kisokos
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/229
Teljes projekt költségvetés 40 410,15 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 34 348,62 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Mária Út Közhasznú Egyesület
Jóváhagyott ERFA támogatás
18 537,22 EUR
Kedvezményezett
Obec Plášťovce
Jóváhagyott ERFA támogatás
15 811,40 EUR
A Mária Út Egyesület, valamint Palást Község hosszú évekre visszamenően igyekszik megfelelő feltételeket teremteni annak érdekében, hogy a kitűnő környezeti adottságokkal (Börzsöny és Ipoly-térség), kulturális, természeti és vallási örökségekkel (épített örökség,kegyhelyek,jeles események) rendelkező térségben növekedjen a látogatók száma, kihasználva az említett vonzerőkben rejlő potenciált és tényleges turisztikai attrakcióvá válhasson a térség természeti és zarándokturisztikai kínálata. A megvalósítani kívánt projekt egyik célja az együttműködés megerősítése a két partnerország között, oly módon, hogy olyan fejlesztést hozzon lére, amely más partnereket is együttműködésre ösztönöz. (lásd: oktatási intézmnyek, cserkészek,természetvédelmi egyesületek/területek,parkerdők,önkormányzatok stb) A fejlesztés révén létrejön egy a „brianbox” játék elvén alapuló webes és mobil applikációs (IOS) felhasználói felület / alkalmazás a térség természeti értékeinek vonatkozásában. Az elsődleges célcsoport a fiatal (általános és közép iskolás) korosztály, mivel őket a helyi településien lévő szervezetek könnyedén bevonhatják a játékba/tanulásba, programokba. Egyaránt ajánljuk az közép idősebb korosztálynak, túrázóknak is. A fejlesztés révén új nemzetközi kapcsolatok, együttműködések jönnek létre, melyek a jövőben bővülhetnek, fejlődhetnek. A projekt számszerűsíthető eredményei között említendő az útvonalon található értékek felmérése és rögzítése, webes és mobile felület fejlesztése – finomhangolása, a promóciós tevékenységek, a projekt keretében megszervezett rendezvények és workshopok. Ezen produktumok mind a térségbe érkező, mind a térségben élő célcsoport számára nyújtanak információkat és élményeket, a térség turisztikai potenciáljának és a nemzetközi együttműködések növelését szolgálják. Jelen fejlesztés kizárólag határon átnyúló együttműködésben valósulhat meg, hiszen közös környezeti, természeti adottságokon, kulturális és vallási hagyományokon, örökségeken alapul.

Kultúra, turizmus és egészség - együttműködés Mosonszolnok és Szímő között

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Mosonszolnok Község Önkormányzata

Rövid cím CULTTOURCOOP
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/221
Teljes projekt költségvetés 57 626,00 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 48 982,09 EUR
Projekt kezdete 2020. november 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Mosonszolnok Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
21 726,42 EUR
Kedvezményezett
Obec Zemné
Jóváhagyott ERFA támogatás
27 255,67 EUR
Pályázatunk Mosonszolnok és Szímő települések közti, intézményi szintű együttműködést kívánja folytatni és bővíteni szakmai és kulturális programok segítségével. A két település közt 2010-ben volt megkötve a testvértelepülési szerződés, de együttműködésük több évtizedre nyúlik vissza, amely keretében a két önkormányzat és testületeik, valamint a községek civil szervezetei, iskolái évente több ízben látogatják meg egymást és szerveznek közös rendezvényeket. Pályázatunkban nagy hangsúlyt fektetünk a kulturális aktivitások mellett a szakmai és egészségügyi programokra is. A szakmai program bemutatja a két település testületi tagjai részére az elért eredményeket, jó gyakorlatokat. További téma lesz az identitás erősítése, fiatalok helyben maradása, támogatások megvalósítása ennek érdekében, a település tisztaságának biztosítása, természeti és turisztikai adottságok kihasználása. A helyi civil szervezetek együttműködése az egészségnap keretében valósul meg Mosonszolnokon, ahol a lakosok, valamint az iskolás korúak egészségügyi szűrővizsgálatokon vehetnek részt mindkét településről. A diákok előadáson vesznek részt az egészséges életmód és táplálkozás kialakításáról és meglátogatják az önkormányzat gyümölcsösét és egészségkertjét. A két község diákjai részére Szímőn nyári turisztikai és alkotótábort szervezünk szakember vezetésével. Lehetőségük lesz megismerni csónakázással a Vág folyó természeti szépségeit, a fekete gólya védett madarat, turisztikai lehetőségeket a régióban. A közös kulturális rendezvényeink, fesztiváljaink főként a hagyományőrzésre, gasztronómiára koncentrálnak. Fontosnak tartjuk a szímői születésű Jedlik Ányos hagyatékának őrzését, róla évente megemlékezünk a szímői Fröccsnapok kulturális fesztivál keretében. A projekt keretében összefoglaló film készül a rendezvényekről, információs röplapok, plakátok a projekt aktivitásairól. Célunk a pályázó két község együttműködését fejleszteni kulturális és szakmai szinten.

Fogathajtás határok nélkül

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Idős Jámbor Vilmos Lovas Sportegyesület

Rövid cím Fogathajtás
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/211
Teljes projekt költségvetés 58 343,50 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 591,97 EUR
Projekt kezdete 2020. március 1.
Projekt vége 2021. február 28.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Idős Jámbor Vilmos Lovas Sportegyesület
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 350,50 EUR
Kedvezményezett
JAZDECKÝ KLUB CZAJLIK RANCH
Jóváhagyott ERFA támogatás
25 241,47 EUR
A pályázatot az Idős Jámbor Vilmos Lovas Sportegyesület, mint vezető partner és a Czajlik Lovasklub, mint projektpartner valósítják meg. A magyar oldalon kerül sor a fogathajtó versenyre, a szlovák oldalon pedig felkészítő táborokra. A projektpartnerek széleskörű és releváns tapasztalattal rendelkeznek a lovassportok területén. Maga a fogathajtás három versenyszámból áll. A díjhajtásban vizsgálják a hajtó és a ló kapcsolatát, különleges engedelmességi formulákat. Értékelik a ló ápoltságát, és a hajtóval való összképet is. A maraton hajtás során a fogatoknak általában 6-7 vizes, illetve dombos akadállyal kell megküzdeniük. Az akadályhajtásban egy meghatározott, szűk időn belül kell a versenyzőknek sikeresen célba érniük. Azért is jelent ez sokat a lovasvilágban, mert Szlovákia kisszámú fogatának már nincs az országban versenyhelyszíne, ami alól a Czajlik Ranch képez kivételt, ahova Magyarország és Csehország fogatai most már évről évre hagyományosan járnak, hogy a lovaskultúra örökségének hódoljanak. A Klub vezetőségét nagy büszkeséggel tölti el, hogy a lovassportok haldokló szakágaként a profi fogathajtást is sikerül életben tartani a Felvidéken, hogy versenyhelyszínként lehetőséget nyújthatnak és népszerűsíthetik a fogathajtást nemzetközi szinten is.A vezető partner 3 napos rendezvény keretében szeretné a versenyt megvalósítani, a megpályázott összeg 50-50%-os elosztásában.A versenyt felkészítő táborok előznék meg Szlovákiában. Mindkét esemény kiváló helyszíne nemcsak a lovassportnak, de a kapcsolatépítésnek is, ami hosszú távon a régió fejlesztéséhez is hozzájárul.

Szakmai és kulturális együttműködés a határ menti turizmus fejlesztéséért

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Obec Strekov

Rövid cím CBTOURISMDEVELOPMENT
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/207
Teljes projekt költségvetés 58 630,75 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 836,13 EUR
Projekt kezdete 2021. március 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Strekov
Jóváhagyott ERFA támogatás
25 324,22 EUR
Kedvezményezett
Gyermely Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 511,91 EUR
Kürt és Gyermely testvértelepülések pályázata bemutatja a két önkormányzat intézményi szintű együttműködését, a helyi általános iskolások, a cserkészek, az ifjúsági sportcsapatok együttműködését és a helyi kistermelők és borászok együttműködését, amely sok éves hagyományra tekint vissza. A pályázat célja az együttműködés szintjének emelése, a közös rendezvények számának növelése és az egyes rendezvényeken résztvevők számának növelése. A pályázat megvalósításában pénzügyi teljesítés nélkül vesz részt a Strekovin - Strekovská vínna cesta Občianske združenie – Kürti Borút Polgári társulás, aki a projekt borászati szakmai részét biztosítja és hozzájárul a borturizmussal foglalkozó szakmai rendezvény megvalósításához. A pályázat keretében megvalósuló szakmai rendezvények lehetőséget adnak a helyi termelők részére bemutatni termékeiket a két község kulturális rendezvényein, valamint tapasztalatokat szerezhetnek egymástól a szakmai konferenciákon az autentikus borkészítési módról is. A szakmai rendezvények minden esetben fesztiválokhoz is kapcsolódnak, azok részét alkotják. A két község cserkészeinek közös táborozása a Gyarmatpusztai Erdei Iskolában, lehetőséget ad a természet megismerésére, baráti kapcsolatok kialakítására. A cserkésztábor jelszava: „Ne félj a sötétben, légy szentjánosbogár”. A gyermelyi alkotótáborban a kézművesség kerül középpontba. A kürti futballtábor egy hét aktív mozgási lehetőséget ad a két község diákjainak elektromos kütyük nélkül. A felnőtt sportolók – öregfiúk – részére Kürt község szervezi meg a hagyományos öregfiúk kupát, melynek jelszava: „Nem az a barát, aki sokat fut”. A rendezvények hozzájárulnak a határ menti régióban élő lakosok életszínvonalának emeléséhez, a két község és a civil szervezetek együttműködésének kiszélesítéséhez.

Az Ipoly-folyó turisztikai koncepciójának elkészítése, közös és szabályzó rendszerének bevezetése

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Ipolydamásd Község Önkormányzata

Rövid cím IPOLYTOUR
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/206
Teljes projekt költségvetés 36 406,00 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 30 945,09 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Ipolydamásd Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
19 035,49 EUR
Kedvezményezett
Regionálna rozvojová agentúra Južný región
Jóváhagyott ERFA támogatás
11 909,60 EUR
Az Ipoly-folyó turisztikai koncepciójának elkészítése, közös és szabályzó rendszerének bevezetése pályázatunk célja, amelynek keretén belül egy olyan tanulmány közös kidolgozását tervezzük, amely tartalmazza a kis léptékű turizmus koncepciójának kialakítását, amely a termék vagy szolgáltatás innovációjának útján helyi környezetvédelmi vagy kulturális szempontokhoz kapcsolódik. A két projektpartner több éves együttműködésének és az új, közös kutatómunkájának eredménye lesz egy tanulmány, amely megoldást kínál az alábbi problémákra: - Az Ipoly növekvő sportturisztikai kihasználása (vadhorgászat, vadkemping, vízisportok jelentette terhelés, szervezetlen turizmusból fakadó károk (szemét, szennyezés) kezdik átlépni azt a szintet, ami visszafordíthatatlan folyamatokat indíthat el a természeti világban. - Az Ipoly folyón a kontrollált turisztika hasznosítása, a meglévő ökoszisztéma megőrzése mellett (tömegturizmus megfékezése) - Elsősorban a vízi sport turizmus, a horgászat és a kempingezés szabályozása. (tájékoztatás, kiszálló helyek és kiszolgáló létesítmények kialakításának megtervezése, vizesblokkok, kempinghelyek, stb.) Továbbá a kiszolgáló szolgáltatások fejlesztése (közös táblázás, térképek, információs anyagok). A három nyelven elkészülő tanulmány (HU, SK, EN) egy komplex turisztikai stratégia, alapját képezheti további pályázatoknak, amelyeknek célja turisztikai központok, állomások, táborok kialakítása az Ipoly folyó mindkét partján. A tanulmány rövidített, nyomtatott verziója 3000 példányban lesz elérhető, amelynek célja a nyilvánosság tájékoztatása és a turisztikai fejlesztések elősegítése.

Klapka 200 - ünnepségsorozat Klapka György honvédtábornok születésének 200. évfordulója alkalmából

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Mesto Komárno

Rövid cím Klapka 200
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/220
Teljes projekt költségvetés 37 559,36 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 31 925,45 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Mesto Komárno
Jóváhagyott ERFA támogatás
19 965,95 EUR
Kedvezményezett
Komárom Város Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
11 959,50 EUR
A két Komárom közös hőse Klapka György, aki a vár kapitányaként hetekkel az aradi fegyverletétel után, kemény feltételekhez kötve adta át a császári seregeknek a várat. Születése 200. évfordulójának méltó megünneplése mindkét város számára alapvető erkölcsi kötelesség, ugyanakkor nagyszerű alkalom a két testvérváros lakosai közti együttműködés erősítésére és a határon átnyúló tevékenységekben való kiterjedt társadalmi részvételre. Célunk, hogy minél több lakosunkat bevonva a eseményekbe tegyük emlékezetessé a Klapka emlékévet, amit a hagyományos jellegű előadásokon kívül interaktív programok megrendezésével szeretnénk elérni. Nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy rendezvényeink ne csak szórakoztassanak, hanem történelmi ismereteket is közvetítsenek: 1. Észak-Komárom: Másik Lehel–Vizely Csaba: Klapka c. rockmusical a Klapka téren Észak- és Dél Komárom: 2. 1848/49-es játszó udvar a Tiszti pavilon udvarán és a Monostori erődben 3. Egressy Béni Klapka indulója a két Komárom énekkarainak előadásában a Klapka téren és a két Komárom fúvószenekarainak előadásában a Szabadság téren ünnepség keretin belül 4. A Tavaszi emlékhadjárat hagyományőrző csapatainak ünnepi koszorúzása és fegyverbemutatója a Klapka szobornál és az 1848-as kopjafánál 5. Óvodások közösen élőláncban éneklik a Klapka indulót, általános iskolások együtt szavalják Pósa Lajos: Klapka c. versét az ünnepségek helyszínein. A szabadtéri programok lebonyolításához kültéri hangosító berendezéseket vásárolunk, Klapka 200 logóval ellátott kültéri díszítő elemeket készítettünk, a szereplőket ugyanilyen logókkal díszített emléktárgyakkal jutalmazzuk meg. Hosszútávon egy tudományos igényű ismeretterjesztő életrajzi kiadvány 4 nyelven, 2500 példányban való megjelentetésével kívánunk tisztelegni Klapka emléke előtt. A szabadságharc és Klapka tevékenysége is a Duna mindkét partján zajlott, ezért a két város közösen ünnepeli az évfordulót, így elengedhetetlen a határon átnyúló együttműködés.

A vidék jövője közös jövőnk

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Márianosztra Község Önkormányzata

Rövid cím COMMONFUTURE
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/225
Teljes projekt költségvetés 58 748,05 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 935,83 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Márianosztra Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
23 106,69 EUR
Kedvezményezett
Obec Nová Vieska
Jóváhagyott ERFA támogatás
26 829,14 EUR
„A vidék jövője közös jövőnk” című pályázat két község, Kisújfalu és Márianosztra kezdődő együttműködését építi fel, közös kulturális, sport, hagyományőrző és szakmai rendezvények segítségével. A két község testvértelepülési kapcsolatot létesít, megerősítve szerződéssel, amely alapja lesz a további együttműködésnek, fejlesztéseknek. Márianosztrán a projekt keretében családi sportnap és regionális kulturális rendezvény valósul meg. A családi sportnap összefogja a két község lakosságának minden korosztályát, lehetőséget ad a polgárok ismerkedésére. A község 2021-ben is bekapcsolódik az IPOLYFESZT regionális rendezvénysorozatba, ahol egynapos kulturális rendezvény keretében nyújt szórakozási lehetőséget a két község és a régió lakosságának. Kisújfalun két kulturális rendezvény valósul meg. A hagyományőrző rendezvény része lesz egy workshop, ahol a két község kistermelői mutatják be termékeiket, megtanulhatják az elkészítés folyamatát is. A helyi jellegű hagyományos ételek receptjeit kiadványban teszik maradandóvá az utókor számára. A projektbe szakmai szinten kapcsolódik be a kisújfalusi székhelyű Vidék Jövőjéért Társulás, mint költségvetés nélküli partner. A társulás a kézművesek workshopjának vezetője és szakmai tanácsadója lesz, mivel ez a társulás egyik fő tevékenysége. A második kulturális rendezvény keretében történelmi túrát szerveznek a 200 éves pincékhez, bemutatják a község Natura 2000-hez tartozó területeit, védett madarait és növényeit. A projekt szakmai részéhez tartoznak a képviselő testületek közös workshopjai mindkét községben, ahol helyi jellegű szakmai problémákat vitatnak meg, jó gyakorlatokat mutatnak be, együttműködést alakítanak ki önkormányzati szinten. Kisújfalun kerül megrendezésre a turisztikai fejlesztéseket bemutató konferencia, ahol a Déli Régió és a Szobi Kistérség polgármesterei és turisztikai szakemberei tárják fel a lehetőségeket turisztikai fejlesztésekre a látogatottság növelése céljából.

Kerékpározzunk együtt biztonságosan

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Mesto Šaľa

Rövid cím SafeCycling
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/223
Teljes projekt költségvetés 49 990,94 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 42 492,29 EUR
Projekt kezdete 2020. november 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Mesto Šaľa
Jóváhagyott ERFA támogatás
21 243,63 EUR
Kedvezményezett
Oroszlány Város Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
21 248,66 EUR
Jelen programunk célja a kerékpáros közlekedés népszerűsítése és a közlekedésbiztonsági célú szemlélet minél korábbi életkorban való formálása képzések által: • oktatók pedagógusok közös képzésen való részvétele, felkészítése, tapasztalatcseréje workshopokon, • biztonságos közlekedés elsajátítása érdekében közös kerékpáros segédanyag felkészítése általános iskolás diákok számára kiemelve a két ország közötti eltéréseket, A két település közötti 3-3 autóbuszos utazással diákcsoportok utaztatása a partner településre: • elsősorban alsó tagozatos (1-4. osztály) diákok kerékpár-biztonsági oktatása a résztvevő pedagógusok közreműködésével, valamint a létrehozott segédanyag használatával, • a képzésen részt vett diákok között verseny szervezése a tanultak felmérésére, • kerékpáros kultúra emelésére népszerűsítő, valamint a tanultak gyakorlatban való alkalmazására közös, az egyes települések körül szervezett túrákon, A szemléletformálás elősegítése oktató pálya és eszközök beszerzése (kül- és beltéren használható oktató pálya, kerékpárok és biztonsági eszközök (pl. sisak, kerékpár, fényviszaverő mellény) történik. A projekt hozadéka szerteágazó: - az egészséges életmódra való nevelés részeként a biztonságos kerékpárhasználattal a rendszeres testmozgás elősegíthető, - a kerékpárhasználatra való nevelés a jövő generáció környezetterhelését enyhítheti, - a két település általános iskolái közötti együttműködést, tapasztalatcserét segíti. Az utazások alkalmakor beépítésre kerülnek az SKHU/1601/1.1/209 – CULTPLAY azonosító számú, „Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata” projekt keretében a településeken megvalósításra kerülő játszóterek, Vágsellyén az oroszlányi Kamalduli Remeteség komplexuma, Oroszlányon pedig a vágsellyei reneszánsz kastély épülete mintájára készült játszóterek.

Gasztrokulturális örökségi helyszínek az NSKI és SACHER PT célterületein

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Rövid cím GASTROKULTURA
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/205
Teljes projekt költségvetés 47 250,55 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 40 162,96 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. szeptember 30.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Jóváhagyott ERFA támogatás
25 164,76 EUR
Kedvezményezett
OBČIANSKE ZDRUŽENIE SACHER
Jóváhagyott ERFA támogatás
14 998,20 EUR
Nyitra megyében, de kiemelten a zselízi régióban és a szomszédos magyarországi térségben a gasztrokulturális történelmi örökségen belül a cukrászati örökségi hagyományokat kölcsönösen és integráltan bemutató felületek kialakítása és támogatása, határon átnyúló kapcsolatok erősítése a célunk. Tekintettel arra, hogy az igényes gasztronómia fejlődik, így többek között a cukrászati termékek és a kulturális örökségben gyökerező előállítás turisztikai interaktív bemutatása is, amely a gasztronómiai technológiához szorosan kapcsolódik. Így ezek jelentős turisztikai keresletre számíthatnak. Komoly különbség van, akár ízhatásban, akár a külcsínt tekintve. Erre is fókuszálunk, bemutatjuk például cukrászati termékek közötti kulturális hagyományok különbözőségét, a termékek kapcsolódását híres történelmi személyiségekhez. Továbbá erősíteni kívánjuk a helyben lakók kötődését a helyi, korábbi történelmi kulturális hagyományok alapján használt alapanyagok felhasználásával készült és jól ismert márkanév alatt forgalmazott termékekkel. Zselizi társpályázó esetében a világhírű cukrászról, Franz Sacherről (a róla elnevezett torta atyjáról) hagyományainak ápolásáról van szó. A 19. század derekán az Esterházy család meghívására jelentős időt töltött el itt. Turisztikai szempontból ugyancsak attraktív személyiség. Az épület, ahol a cukrász zselízi szolgálati idejét töltötte a mai napig áll. Sőt mi több, valósággal virágzik, hiszen a Csemadok tulajdonát képezve, Magyar Ház néven közösségi térként funkcionál, és heti rendszerességgel valósulnak meg itt rendezvények. Tervben van, de nem a projekt keretében, egy Sacher-torta bemutató kialakítása is. Jelen projekt megvalósulásával egy gasztrokulturális örökséget bemutató online és offline kínálatot segíthetünk elő, kiadvány, tanulmányok, promóciós film, rendezvények segítségével is. Rendezvényeinken a korábbi történelmi kulturális hagyományok szerinti termékek elkészítését, kóstoltatását is tervezzük.

Danube Islands Coordination

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Slovenský dom Centrope

Rövid cím DI-COOR
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/216
Teljes projekt költségvetés 55 576,50 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 47 240,02 EUR
Projekt kezdete 2020. október 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Slovenský dom Centrope
Jóváhagyott ERFA támogatás
27 307,52 EUR
Kedvezményezett
Szigetköz Turizmusáért Egyesület
Jóváhagyott ERFA támogatás
19 932,50 EUR
A ""Danube Islands Cooperation” projekt a Danube Islands projektből származó aktivitásokhoz és együttműködéshez kötődik, amely az Interreg V-A SK-HU 2014-2020 program Kis projektjeinek alapján belül valósult meg, és a Kis-Duna turisztikai desztináció fejlesztés-stratégiájának és marketing-stratégiájának teljesítéséhez járul hozzá, és amely a helyi stakeholderekkel került kidolgozásra a Danube Bike & Boat projekt keretén belül. A projekt célja a Danube Islands közös, határon átnyúló desztináció intézményi együttműködésének és fejlesztés-koordinációjának a növelése. A projekt célja a fejlesztés-stratégia aktualizálása és a kapacitás-erősítés által hozzájárulni az összesített aktivitás-koordináció növekedéséhez a területen, valamint aktívabban hozzáállni és erősíteni a közös, határon átnyúló aktivitásokat. A projekt részét képezi a helyi közösségek és a határmenti terület lakosai együttműködésének az erősítése a hosszútávú fenntartható rendezvények megvalósítása által, a lakosok felé történő kommunikációhoz való innovatív hozzáállás által, és a közös, szlovák-magyar turisztikai desztináció propagálása által.

Lovassport a nemzeti összetartozás jegyében

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Jazdecký Klub Czajlik Ranch

Rövid cím Lovassport2020
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/212
Teljes projekt költségvetés 58 661,25 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 862,06 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Jazdecký Klub Czajlik Ranch
Jóváhagyott ERFA támogatás
25 444,79 EUR
Kedvezményezett
Bábolna Ménesbirtok Lovas Kör
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 417,27 EUR
A pályázat keretében két rendezvény megvalósítását tervezzük. A projekt megvalósítói Szlovákiában a Czajlik Lovasklub, Magyarországon pedig a Bábolna Ménesbirtok Lovas Kör. Mindkettő széles körű és releváns tapasztalattal rendelkezik, ami a lovassportot, a lóversenyek szervezését illeti, a régóta fennálló pozitív kapcsolat pedig garancia a pályázat sikeres megvalósítására. Mindkét helyszínen háromnapos versenyre kerül sor. Dunatőkésen és Bábolnán is Military verseny képezi a projekt tárgyát. Mindkét versenyhez eszközpark bebiztosítása és rendezvényszervezés szükségeltetik, valamint a felkészítő táborokat is meg kell szervezni, ennek függvényében a megpályázott összeg 50-50% arányban osztódik. A rendezvények a programterület jelentős részét lefednék, hiszen Szlovákiában kevés az olyan szervezet, amely ilyen magas szinten űzné a lovassportot és amely megfelelő helyszínnel rendelkezik a versenykörülmények megteremtéséhez. Mivel nem tömegsportról van szó, ezért mindkét verseny a saját régiójába vonzza a környék lovasait, versenyzőit és a lovassport elkötelezettjeit, ami a kapcsolatépítés és a hosszútávú együttműködés kiindulópontja lehet, emellett pedig a turizmus fejlődéséhez is hozzájárul. A megvalósítandó projekttel a határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítására és kiszélesítésére törekszünk.

Fodrászverseny: Arany olló

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

CUI BONO OZ

Rövid cím Chorvátsky Grob-Tata
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/137
Teljes projekt költségvetés 58 625,00 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 831,24 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
CUI BONO OZ
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 915,62 EUR
Kedvezményezett
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 915,62 EUR
Az Arany Olló nevű fodrász- és sminkversenyt 2015-ben alapította a jól ismert fodrász Polat Elalmis. Inspirációt talált a párizsi OMC HAIRWORLD nemzetközi versenyen, ahol részt vett és megszerezte a címet Szlovákia számára. A Cui Bono OZ egyesület által megrendezett Arany Olló verseny elsősorban középiskolai hallgatók számára készült, de felnőttek számára is van kategóriája. Három frizura kategóriában versenyez: trend-vágás, férfi klasszikus frizura, esküvői frizura és egy visagista kategória, amely minden évben más témával rendelkezik. A bírák elbírálják a munkahelyi biztonságot, a demonstrációs technikát, az ollóvágást, az általános kreativitást és a végső stílust. A résztvevőket a professzionális fodrászok és sminkművészek szakértői bizottsága értékeli, az Organisation Mondiale de la Coiffure (OMC) szervezet nemzetközi kritériumai szerint, amely 1946 óta meghatározza a hajformázás és a visage világ trendjeit, és több mint 50 országban rendelkezik tagsági bázissal. Az egyesület szeretné a projekt segítségével a verseny megvalósításához a következő eszközöket és szolgáltatásokat biztosítani: helység bérlése, fény- és hangtechnika, székek, asztalok, tükrök, LED képernyő, frissítők, pódium, nyomtatás, díjak, szállítási költségek, fényképész, közvetítő, személyzet és mediális hirdetmények. A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság a projekt segítségével szeretne fodrászversenyt rendezni, A versenyre bárki jelentkezhet, aki érez magában tehetséget és ezt szeretné másoknak is megmutatni. A fodrászverseny témája az esküvői frizura elkészítése lesz. Jelen projekt igénybe vételével a társaság finanszírozná a versenyre kialakított helység bérlését, a nyertesek díjait, étel- és italkiszállítást, a versenyzők utaztatását valamint a szükséges reklámyanyagok elkészíttetését. A projektpartnerek versenyzői részt vesznek egymás versenyein javítva ezzel is a határon átnyúló együttműködést és kapcsolatkiépítést.

Dunamente térség határon átnyúló gasztrokulturális programsorozata

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Oblastná Organizácia Cestovného Ruchu Podunajsko

Rövid cím Dunamente íze
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/108
Teljes projekt költségvetés 55 874,85 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 47 493,62 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Oblastná Organizácia Cestovného Ruchu Podunajsko
Jóváhagyott ERFA támogatás
29 291,96 EUR
Kedvezményezett
Dorog és Térsége Turizmus Egyesület
Jóváhagyott ERFA támogatás
18 201,66 EUR
A Duna magyarországi felső, Szlovákiával közös szakaszán, ezen belül pedig a Komárom és Esztergom közötti szakasz mentén működő turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezetek 2018. tavaszán határozták el, hogy hatékony piacra lépésük érdekében összefognak, és az azt megelőző lépéseiket összehangolják egy közös stratégia mentén. A terület turizmusának működtetéséért felelős szereplők 2019. áprilisában írtak alá egy konzorciumi megállapodást a határon átnyúló munka koordinációja érdekében. Tekintettel arra, hogy a közös stratégiában felvázolt termékfejlesztési irányok közül a leginkább előkészített terméktípus a gasztro tematikájú Dunamente térség ízei program - ami nem mellesleg illeszkedik is jelen felhívás célrendszerébe - ez került kiválasztásra, hogy a hosszú távú együttműködés első megvalósítandó projektje legyen. A pályázat anyaga tehát az első pilot program megvalósítását célozza tudatosan egymásra épülő lépéseken keresztül: koncepciókészítéstől, az arra épülő kiegészítő tevékenységeken át (szemléletformáló, ismeretterjesztő programok, eszközbeszerzés, marketing), kulturális programokkal kiegészített közös vásárok szervezésén túl gasztrotúrák lebonyolításáig. A fejlesztés eredményeként erősödik a határ két oldalán lévő TDM szervezetek együttműködése és a projekt alapot ad a további termékfejlesztések megvalósításához. A helyi termékek markánsabban bekerülnek a turisztikai kínálati elemek közé, de népszerűségük nemcsak a turisták, hanem a helyi lakosok körében is nő. A projekt segítségével a szoros partnerségi kapcsolatok épülnek ki a két ország között. Egymás kultúrájának, helyi kézműves termékeinek, termelőinek, kézműveseinek népszerűsége, ismertsége nő, közelebb kerül a két ország nemzete egymáshoz.

Rendezvénysorozatok Ekelen és Tárkányban

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Obec Okoličná na Ostrove

Rövid cím Ekel & Tárkány
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/128
Teljes projekt költségvetés 57 488,87 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 48 865,53 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Okoličná na Ostrove
Jóváhagyott ERFA támogatás
31 892,00 EUR
Kedvezményezett
Tárkány Község Ökormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
16 973,53 EUR
Jelen projekt főpályázója, Ekel és partnere, Tárkány jó kapcsolatot ápolnak egymással. 20 éve a minden évben megrendezett programsorozataik közös előkészítési és megvalósítási elven alapszanak. Ekel község 2020-ban ünnepli megalakulásának 800-dik jubileumi évfordulóját. Ezen ünnep alkalmából számos rendezvény szerveződik, ezért nagy mértékű létszámgyarapodásra számítanak az odalátogatók körében a szervezők. A jubileumi fesztiválon gondos felkészülés alapján számos zenekar és előadóművész kapott szerepet. Lesznek hagyományőrző népi játékok is a kisgyermekes családok részére. Az esemény díjtalan, így a rosszabb családi körülmények közt élők is ellátogathatnak a rendezvényre. A fogyatékkal élők és a romák szintúgy esélyt kapnak a szórakozásra. Ekel község a fesztiválra a projekt segítségével szeretne eszközöket biztosítani, úgy mint pl. sátor, de a fellépők díját, elszállásolását és étkeztetését is a projekt keretén belül szeretné lebonyolítani. Továbbá az egyes versenyek helyezettjeinek díjait egy hazai keramikussal szeretné elkészíttetni. A község a jubilálás alkalmából szeretne egy kiadványt kiadni, ami tartalmazza a falu történelmét és múltját egészen a napjainkig. Tárkány községben is rengeteg rendezvény létesül, mint pl. falunap, gyermeknap, iskolai évzárók, családi nap, búcsú, Erős emberek versenye, Aratási hagyományőrző rendezvény, testvértelepülési találkozók, Nyugdíjas népdalkör fellépése. A projektet igénybe véve szeretnének a rendezvényekhez sörpadokat, mobil színpadot és sátrat vásárolni. Saját fénytechnikát is szeretnének biztosítani az előadásokon. A hazai és külföldi fellépők díját, elszállásolását és étkeztetését is a projekt keretén belül szeretnék lebonyolítani, valamint az egyes versenyek helyezettjeinek díjait egy szlovákiai keramikussal szeretnék elkészíttetni. A rendezvények mindkét településen közös előkészítés és közös megvalósítás alapján szerveződnek. A települések lakosai részt vesznek a határmenti szomszédjaik programjain.

Tapasztalatcsere határok nélkül

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Obec Rohovce

Rövid cím Nagyszarva & Kimle
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/105
Teljes projekt költségvetés 50 470,15 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 42 899,62 EUR
Projekt kezdete 2020. január 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Rohovce
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 262,78 EUR
Kedvezményezett
Szigetköz Natúrpark Egyesület
Jóváhagyott ERFA támogatás
18 636,84 EUR
Rendezvények mentén olyan közös szakmai program kialakítására kerül sor, melyben az iskolás korú korosztálytól az idősekig bevonásra kerülnek a Csallóköz és Szigetköz közös tájegység lakossága, civil szervezetek, önkormányzatok. A tapasztalatcserében a magyarországi partner szervezet a natúrparki elemeket megismertetve segíti a Nagyszarva település lakosságát a helyi identitás növelésére,szemléletformáló programok során a környezettudatos életmód adaptálására. A határon átnyúló együttműködés fenntartását a megjelenő kiadványok és a közös terepmunkák támogatják.

Kulturális és aktív turisztikai termék információs és kommunikációs fejlesztése

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

ARRABONA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Rövid cím CultacrossM+
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/101
Teljes projekt költségvetés 50 000,00 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 42 500,00 EUR
Projekt kezdete 2020. augusztus 1.
Projekt vége 2021. július 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
ARRABONA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Jóváhagyott ERFA támogatás
29 649,53 EUR
Kedvezményezett
Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov - Csallóköz
Jóváhagyott ERFA támogatás
12 850,47 EUR
Jelen projekt egy kulturális és aktív turisztikai platform, tágabban értelmezve, mint turisztikai szolgáltatás tovább fejlesztésére és népszerűsítésére szolgál, amely az Arrabona EGTC által lefedett területek (Szigetköz-Csallóköz) kulturális és turisztikai programjait, illetve a rurális turisztikához közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokat, aktív turisztikai lehetőségeket, látnivalókat és kulturális programokat rögzíti. Az oldal lehetőséget biztosít az túraútvonalak, kultúrprogramok természeti értékek értékelésére, illetve ajánlására és megosztására a közösségi oldalakon, élménybeszámolókra, túraútvonalak feltöltésére, POI ajánlásra, lehetővé tenné a kategóriák szerinti bontást, települések szerinti megjelenítését. Az oldal tartalma több nyelven is elérhető lesz (magyar, szlovák, angol). Annak érdekében, hogy a turisztikai termék, elérje a célját, vagyis hatására növekedjen a régióba, célterületre érkező látogatók száma megfelelő nyilvánosságot, kommunikációt szükséges biztosítani a széles közönség felé, a helyi érdekelt szervezeteknek egymással szorosan együtt szükséges működniük. A termékek népszerűsítésére manapság egyértelműen az online marketing, a webes tartalmú reklám kampányok és technikák kínáljak a megfelelő eszközöket. Éppen ezért a projekt fő tevékenysége egy széleskörű innovatív, modern elemeket tartalmazó népszerűsítő kampány kivitelezése a már fejlesztés alatt lévő kulturális és aktív turisztikai tematikával rendelkező weboldalhoz kapcsolódóan. Szintén jelentős szerepet kívánunk a fentebb említett oldal szélesebb körű tematikus fejlesztésének. Ezen folyamat eredményeképpen kimondottan a célterületre fókuszálva kulturális (történelmi, képzőművészeti népművészeti) és természeti értékeket bemutató tematikus útvonalak fejlesztésére kerül sor. A projekt keretében Dunaszerdahelyen ún. "Cultractive nap" , a Szigetközben pedig "médianap" kerül megrendezésre, melyen célunk felhívni a figyelmet a térségben rejlő aktív turisztikai lehetőségekre.

Gönyű és Kolozsnéma közös élete

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Gönyű Község Önkormányzata

Rövid cím Gönyű - Kolozsnéma
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/126
Teljes projekt költségvetés 44 637,00 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 37 941,45 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Gönyű Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
23 490,43 EUR
Kedvezményezett
Obec Klížska Nemá
Jóváhagyott ERFA támogatás
14 451,02 EUR
Gönyű és Kolozsnéma a projekt segítségével szeretne 2 napos gasztronómiai fesztivált szervezni. A közös szervezésű, Dunamente ízei nevű fesztivál egyik napja Gönyűn, a másik napja pedig Kolozsnémán fog megvalósulni. A fesztiválra szeretnének számos magyar és szlovák előadót meghívni. Gönyű község a projekt segítségével szeretne még Led falat is vásárolni. A közös fesztivál programjai közt megtalálhatóak lesznek különböző gyermekprogramok valamint kézműves- és gasztrovásár is színesíti majd a programpalettát. A határon átnyúló rendezvények ingyenesek lesznek, így a hátrányos szociális helyzetű családok is részt vehetnek az eseményeken. A látogatók között várják a roma állampolgárokat és a fogyatékkal élőket is. Saját finanszírozásból szeretnének megjelentetni egy közös helytörténeti kiadványt is. Jelen projekt legfőbb célja a határon átnyúló kapcsolattartás fennmaradása. A két község együttesen nagyobb célközönséget tud megszólítani, ezzel is hozzájárulva a határmenti régiók lakosságának együttműködésének fennmaradásához.

Ácskapocs és Madari borfesztivál

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Ács Város Önkormányzata

Rövid cím Fe(s)ztival
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/124
Teljes projekt költségvetés 57 568,47 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 48 933,19 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Ács Város Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 432,85 EUR
Kedvezményezett
Obec Modrany
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 500,34 EUR
A projekt célja a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése, a testvértelepülési együttműködések erősítése felvidéki településekkel valamint a hagyományápolás és a kultúraközvetítés. Az Ácson megrendezett augusztusi Ácskapocs nevű rendezvény minden évben megrendeződik tekintettel a határon átnyúló együttműködés javítására. A rendezvényen a nemzeti kultúrák bemutatása is helyet kap. A programok keretein belül szerepelnek magyar, szlovák valamint roma nemzetiségű népi előadók is. Az odalátogatók megtekinthetik a hagyományos népi tánczenei bemutatókat. A Magyarok Kenyere program évről-évre egyre sikeresebb, aminek köszönhetően útjára indult egy új alprogram a Testvérek Kenyere program Ácson. A kezdeményezés nem egy országos szintű akció, hanem közel élő, de határok által elválasztott településeknek kisebb mértékű testvér kenyerét álmodták meg a szervezők. A rendezvényen a vendégségbe érkező települések csoportjai mellett az ácsi és madari óvodás csoportok is fellépnek. Emellett a gyerekeket ugrálóvár és arcfestés is várja. Vallási műsorokkal is szeretnének kedvezni a keresztény polgároknak. A modern zenei produkciók kíséretében számos szórakozási lehetőséget kínálnak a szervezők mint pl közös szalonnasütés vagy különféle workshopok, melyeken a résztvevők akár tornázhatnak is vagy elbeszélgethetnek a jelenkori politikai ill. gazdasági problémákról, helyzetekről. A madari 2020-as augusztusi borfesztiválon a mulatós zene kedvelői is találnak számukra megfelelő programokat. A programok közt szerepelnek modern zenei fellépők is, de a gyermekek is önfeledten szórakozhatnak a különböző családi előadásokon. Finom ételek, zamatos borok, élő-, hangszeres koncertek és remek hangulat vár mindenkit. A madari rendezvény akadálymentes lefolyásához hozzátartozik a tiszta és rendezett toalettek bebiztosítása. Jelen projekt segítségével szeretné ezeket a Madari község az odalátogatók számára beszerezni ill. megvásárolni, majd pedig a többi falurendezvényen is felhasználni.

Barátság fesztivál

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Obec Bodza

Rövid cím Barátság-Priateľstvo
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/138
Teljes projekt költségvetés 58 511,15 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 734,47 EUR
Projekt kezdete 2020. július 1.
Projekt vége 2021. június 30.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Bodza
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 320,58 EUR
Kedvezményezett
Bakonysárkány Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
25 413,89 EUR
Bogya és Bakonysárkány községek hosszú évek óta testvértelepülésként működnek együtt. Bogya község a projekt segítségével szeretne új székeket, asztalokat, sátrakat és sorpadokat vásárolni. A faluban tavasztól őszig több rendezvény van, a padok és sátrak bérlése évente több ezer euróba kerül. A pályázat része ugyan ekkor 1 mobil WC megvásárlása is. megvásálni Számos rendezvény zajlik a községben, úgy mint Majális, Gyereknap, Falunap, Főzőverseny vagy a Kupa nap. Ezeken rendezvényeken a résztvevők száma folyamatosa növekszik, ezért Bogya község szeretne a projekt segítségével sörpadokat és sátrakat vásárolni. A Kupanapokra ill. a Főzőversenyekre a díjakat keramikus készítené el Bogya község részére. Bakonysárkány szeretne jelen projekt segítségével az iskola udvarán szintén egy jurtát felépíteni. A jurta kiváló helyszínként szolgálna a diákok táboroztatására valamint az iskola diákjai részére a felvidék történelmi beszámolójának fotókiállításához és oktatásához. A jurta körüli teret szeretnék parkosítani is valamint egy mobil színpadot, mobil kemencét és kerti grillt vásárolni. Bakonysárkány községben is számos rendezvény ill. fesztivál kerül megrendezésre mint pl. Családi nap, Kupa nap, Gyereknap, Falunap és a különböző Főzőversenyek. A díjakat keramikussal készíttetnék el. Bogya község és testvértelepülése, Bakonysárkány rendszeresen részt vesznek egymás rendezvényein ápolva ezzel a nemzeti identitástudat fennmaradását. A rendezvények közös szervezésben és megvalósításban készülnek. Együttműködve egy nagyobb célközönséget tudnak elérni. Mindkét település a projektben szereplő fejlesztések által hozzájárul a határmenti régiók vonzerejének fokozásához.

A röplabda sportág határokat megmozgató közösségteremtő ereje

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Volejbalový klub Spartak Univerzita J. Selyeho Komárno

Rövid cím Röplabda
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/010
Teljes projekt költségvetés 54 759,95 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 46 545,94 EUR
Projekt kezdete 2020. november 1.
Projekt vége 2021. szeptember 30.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Volejbalový klub Spartak Univerzita J. Selyeho Komárno
Jóváhagyott ERFA támogatás
32 513,45 EUR
Kedvezményezett
Észak-dunántúli Röplabda Akadémia Nonprofit Korlátolt FelelőSségű Társaság
Jóváhagyott ERFA támogatás
14 032,49 EUR
A projekt elsődleges célja a VK Spartak UJS Komárno és az EDRA röplabda klubok által, az alapiskolák alsós tagozatai számára létrejövő röplabda bajnokság közös megszervezése, melynek egyik fő célja az utánpótlás képzés. A két sportklub eseményeinek megszervezése, megteremti a két városban működő röplabda klubbok együttműködését, lehetőséget teremtve a kölcsönös minőségi fejlődéshez, továbbá a tapasztalatok megosztásához. Az eseményhez csatlakoznak a csallóközi valamint az Észak-komáromi alapiskolák diákjai, ezzel is vonzóbbá és elérhetőbbé téve a határon átnyúló együttműködést. A projekt az alábbi kimenetekkel fog szolgálni: -1 alkalom a Mini Open for Kids gyermek röplabda bajnokság Dél- Komáromi helyszínnel, 140 gyermek részvételével; -1 alkalom a bajnokság előtti előtorna az Észak-Komáromi Tata helyszínen, 140 gyermek részvételével; -1 alkalmi szakmai konferencia 30 személy részvételével; -12 alkalmi röplabda show training bemutó a részvevő iskolákban, 12 x 100 gyermek megcélozásával. A projekt további várható eredményei: - a sportági fejlődés; - a gyermekek egymáshoz való közeledése és kölcsönös megértésének javulása; - a határokon átnyúló sportágon belüli tudás és tapasztalatcsere; - a magas szociális részvétel; - lokális társadalmi aktivitás növelese. Az eredmények tudatában elmondható, hogy a projekt pozitív hatással lesz szinte minden gazdasági ágazatra a program területén belül. A tervezett határon átnyúló projekt kivitelezésével elérhetővé válik az intézmények közötti együttműködés, amely számos további előnyt biztosít. A sportrendezvények eredményeiként fogható fel az együttműködés gazdaságra, társadalomra gyakorolt hatása, mely a vidéki térségek felzárkóztatását segítheti elő.

Közös fesztiválok megrendezése Madaron és Kocson

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Obec Modrany

Rövid cím Fe(s)ztival
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/129
Teljes projekt költségvetés 57 440,85 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 48 824,72 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. szeptember 30.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Modrany
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 431,21 EUR
Kedvezményezett
Kocs Községi Önkormányzat
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 393,51 EUR
A 2020 augusztusában megrendezett 2 napos madari borfesztivál magában viseli a hagyományőrzés jegyeit. A rendezvényen számos kézműves kap lehetőséget, hogy bemutathassa portékáját. A borkóstolók keretein belül megízlelhetőek a madari ill. a környékbeli díjnyertes borok és pálinkák. A fiatalabbaknak is szerveznek programokat a modern zenekari együttesek közreműködésével, de a mulatós- és cigányzene kedvelői sem fognak unatkozni. A családosok pihenhetnek a hinták körül, amíg gyermekeik játszadoznak a különféle hintákon, szórakoztató elemeken. Az eddigi években nagy létszámú jelentkező vett részt a szinte már hagyománynak számított gasztrokorzón. A legjobban sikeredett ételeket megjutalmazzák, de a csapatban főzés élménye már önmagában is felejthetetlen. A gazdag programok mellett éhezni sem éheznek majd az odalátogatók, hiszen számos gasztronómiai különlegességek közül válogathatnak. A háromnapos Kocson megrendezett júliusi Kocsitoló fesztivál fő látványossága a különböző kategóriákban megrendezésre kerülő kocsitolóverseny. A hagyományos felnőtt futamon 5 fős csapatok egy több száz kilós kocsit próbálnak az 1800 méter hosszú pályán, a legrövidebb időn belül célba juttatni. A gladiátor futamon Kocs község felnőtt egyéni indulói mutatnak példát kocsitolásból, a gézengúzok versenyszámban pedig a Tatai kistérségi települések kisiskolásaiból verbuvált 6 fős csapatok mérik össze tudásukat. 2020 júliusban már tizenhetedik alkalommal kerül megrendezésre a rendezvény. Az eddigi években a széleskörű civil összefogásnak, a Kocsi Baráti Kör és szakmai támogatók – köztük az Autós Nagykoalíció – közreműködésének köszönhetően sikerült megrendezni, és évről-évre egyre színvonalasabbá tenni a rendezvényt. A két község hosszú évek óta együttműködik és minden évben részt vesznek egymás rendezvényein, valamint a szervezés is közösen folyik. Közösen együttműködve szélesebb réteget tudnak megszólítani, ezáltal várható a turizmus növekedése és a gazdasági élet szintjének javulása.

Határmenti együttműködés a gasztroturizmus építéséért

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Občianske združenie-OÁZA Komoča

Rövid cím GASTROCOOP
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/114
Teljes projekt költségvetés 58 718,70 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 910,89 EUR
Projekt kezdete 2021. január 1.
Projekt vége 2021. szeptember 30.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Občianske združenie-OÁZA Komoča
Jóváhagyott ERFA támogatás
34 861,90 EUR
Kedvezményezett
Halászi Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
15 048,99 EUR
Pályázatunk célja egy olyan határ menti együttműködés kialakítása és bővítése, amely közös rendezvények segítségével bemutatja a határ menti lakosság, valamint az ide látogató turisták számra a Vág mente és a Szigetköz gasztronómiai hagyományait, természeti és kulturális értékeit. Ezzel hozzájárulunk a gasztroturizmus építéséhez, a régió intézményeinek együttműködéséhez és tapasztalatcseréjéhez elsősorban gasztronómiai és kulturális területen. A három projektpartner – OÁZA Kamocsa Polgári társulás, Halászi Község Önkormányzata és a Gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola elsősorban szakmai tapasztalatcserét tart a pályázat keretében arról, miként mutassa be a két régió lakosságának gasztronómiai hagyományait. További célunk a régió hagyományos gasztronómiai eljárásainak és ízvilágának megismerése ötvözve az új, fenntartható gasztroturizmust támogató eljárási módokkal és ízvilággal, a hagyományteremtő és újkeletű gasztronómiai rendezvények összefogása, a régió gasztronómiai alapanyagainak és kistermelőinek népszerűsítése. A gasztronómiai jellegű rendezvények a régiók hagyományos ételei mellett propagálják az egészséges ételeket, egészséges életmódot is. További célja pályázatunknak egy olyan szemlélet kialakítása a két határ menti régióban, amely növeli a környezettudatosságot, elsősorban a rendezvényszervezők, a civil szervezetek, az önkormányzatok, másodsorban a lakosság körében. A projekt aktivitásai előtérbe helyezik a környezettudatos eszközök használatát, az újrahasznosítható és a komposztálható eszközöket, törekedve a ZeroWaste életszemlélet kialakítására. A pályázat keretében megvalósuló konferencia, tanulmányi út és gasztronómiai rendezvények szervezői a gasztroturizmus építése mellett arra törekszenek, hogy minél kevesebb hulladéktermeléssel valósuljanak meg a projekt aktivitásai, ami jó példaként szolgálhat minden rendezvényszervező és a régió lakossága számára.

Élő városok, formálódó közösségek

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Budapesti Művelődési Központ

Rövid cím Élő városok
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/119
Teljes projekt költségvetés 29 994,80 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 25 495,58 EUR
Projekt kezdete 2020. október 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Budapesti Művelődési Központ
Jóváhagyott ERFA támogatás
17 815,66 EUR
Kedvezményezett
Mestské kultúrne stredisko Štúrovo
Jóváhagyott ERFA támogatás
7 679,92 EUR
Budapest és Párkány látszólag két nagyon eltérő lehetőségekkel és kihívásokkal rendelkező város, melynek más utakat választva kell eljutnia a megoldásokhoz. Ugyanakkor megfigyeléseink szerint a közművelődési-kulturális területet tekintve azonban már korántsem ennyire egyértelmű az összevetés eredménye. Projektünk célja több rétegből áll: egyfelől újfajta lehetőségekre, modellekre szeretnénk felhívni a szakma figyelmét arra, hogy a kulturális termékeken keresztül milyen látványosan és gyorsan fejleszthető a település gazdasága, turizmusa. Ezen célból konferenciát és fesztivált szervezünk, melyek a lokális kultúra bemutatásán túl bővíthetik a pályázó intézmények lehetőségeit, kapcsolatait. Meggyőződésünk, hogy a közművelődés 21. századi impulzusokat felhasználva komoly segítség, alappillér lehet egy település fejlesztési stratégiájában. Ugyanakkor a szakma számára egyre nagyobb kihívást jelent a szakemberek hiánya, pályaelhagyása. Az új források és tapasztalatok felvillantásával reményeink szerint újra vonzó hivatássá tehető a közművelődés. Ehhez egy csereprogramot kívánunk kidolgozni, mely modellül szolgálhat a két város és ország kulturális szakembereinek képzéséhez, tapasztalatainak bővítéséhez. A projekt alatt felhalmozott impressziókat folyamatosan szeretnénk publikálni a szakma számára is egy blog formájában, ahol egyfelől a szubjektív tapasztalatainkat, másfelől szakmai-objektív leírásokat is megjelentetünk.

Litomericzky Ars Architektura - Magyarock Dalszínház története

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Palatinus

Rövid cím Kiadványok építészet és színháztörténet terén
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/125
Teljes projekt költségvetés 51 306,91 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 43 610,87 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Palatinus
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 367,46 EUR
Kedvezményezett
Magyarock Dalszínház Színházi Egyesület
Jóváhagyott ERFA támogatás
19 243,41 EUR
Az észak-komáromi városvédő és városszépítő Palatinus Polgári Társulás elnöke munkásságán keresztül szeretné bemutatni a régió újkori épített örökségét - Ars Architektura című kiadvány formájában. A jövőre 55 éves Litomericzky Nándor számos épület tervezésével büszkélkedhet, amelyek településképi jelentőségűek és az egyes helységek újkori szimbólumaivá váltak. Művei közül kiemelkedő jelentőséggel bír a komáromi Európa-udvar egyedi épületegyüttese, amely különös érzékenységgel kapcsolódik a határváros történelmi szerkezetéhez, múltjához. Az ő nevéhez köthető Izsán a Kelemantia Római Kori és Néprajzi Múzeum, továbbá Gútán a Templom tér a központi buszmegállóval és a Schola Privata Gutaiensis szakközépiskola épületegyüttese is. Jelen projekt segítségével a Társulás a kiadványon túl szeretne egy vándorkiállítást szervezni annak érdekében, hogy a nagy nyilvánosság fotókon és látványterveken keresztül is megcsodálhassa az egyedi művészeti alkotásokat, s ezáltal jobban megismerhesse régiónkat. A kiállításra meghívottak között számos elismert szlovákiai és magyarországi művész, közéleti személyiség is szerepel a műkedvelő nagyközönség mellett. A dél-komáromi Magyarock Dalszínház a projekt segítségével interaktív kiállítás keretein belül szeretné a színház történetét és mindennapjait élőszereplős, "mozgó" történet formájában bemutatni. A nagyközönség számára megtekinthetőek lesznek a színészi élet mozzanatai, a próbák, a színdarab az előkészületektől egészen az előadás pillanatáig. A színház történetéről kiadvány és CD készül, illetve számos roll-up és jelmezbemutató színesíti majd a kiállítás hangulatát - megőrizve ezzel e nemes szakma emlékképeit. Mindkét társulás részt vesz egymás eseményein, ápolva ezzel a nemzeti identitás, s az összetatozás érzetét.

Csallóköz és a Szigetköz kultúrájának népszerűsítése

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Halászi Község Önkormányzata

Rövid cím Kultúra
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/127
Teljes projekt költségvetés 55 342,00 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 47 040,69 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. szeptember 30.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Halászi Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
26 908,87 EUR
Kedvezményezett
Obec Tomášov
Jóváhagyott ERFA támogatás
20 131,82 EUR
A pályázat három fontos, Halászin és Fél községben megrendezett határon átnyúló lefedettségű regionális esemény közös megvalósítását foglalja magába és ezek a Szigetközi Hal- és Vadfőző Verseny, Bertóké napok és a Halas nyár. A projekt részét képező határokon átnyúló kulturális és folklór események szervezésével a partnerek hozzájárulnak a régió endogén természeti és kulturális adottságainak jobb kihasználásához, a kulturális tevékenységek a rendezvény keretében a társadalmi, gazdasági és területi együttműködés fokozásához, miközben hozzájárulnak a kulturális és természeti értékek megőrzéséhez és bemutatásához is. Mivel ezek az események mindkét régió hagyományain alapulnak, nagy lehetőségük van a szomszédos országok látogatói számának jelentős növekedésére, valamint a kulturális és természeti örökség védelmét szolgáló struktúrák és stratégiai hosszú távú partnerségek létrehozására és megerősítésére. A helyi közösségeknek lehetőségük lesz találkozni, bemutatkozni, új kapcsolatokat kezdeményezni és együttműködni. A termékeiket és szolgáltatásait bemutató vállalkozók egyedülálló lehetőséget kapnak arra, hogy nemzetközi szinten ismertethessék tevékenységeiket. Azok a turisták, akik nagyobb számban érkeznek az érintett régiókba, különösen a nyári hónapokban, lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek ezeken az eseményeken a helyi és regionális hagyományok és kultúra azonosítása, valamint a határ menti térségben való összekapcsolódásuk érdekében.

Tapasztalatcsere és új módszerek bevezetése a stroke utáni betegek kezelésében

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

VITALITA n.o. LEHNICE

Rövid cím Tapasztalatcsere a rehabilitációs kezelésben
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/121
Teljes projekt költségvetés 49 983,60 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 42 486,06 EUR
Projekt kezdete 2020. július 1.
Projekt vége 2021. június 30.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
VITALITA n.o. LEHNICE
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 546,81 EUR
Kedvezményezett
PETZ ALADÁR EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ
Jóváhagyott ERFA támogatás
17 939,25 EUR
A projekt fő célja a rehabilitációs kezelés tapasztalatainak és módszereinek cseréje a mozgáshiányos hirtelen stroke és a súlyos mozgáshiányos sérülések után. Célunk, hogy e projektnek köszönhetően javítsuk a létesítményeinkben kezelt betegek életminőségét. E cél eléréséhez szükséges a projektpartnerek közötti együttműködés kialakítása és a létrehozott projekt tevékenységek végrehajtása. A projekt tevékenységeinek köszönhetően az orvosok, a nővérek, az ápolók a gyógytornászok szintjén létre jön tanulmányi látogatás. A projektpartnerek valós időben a helyszínen bemutatnák a betegek rehabilitációs kezelésének egyedi módszereit. Valamint a projektnek köszönhetően a betegek rehabilitációs kezelésében felhasználható segédeszközöket vásárolnának. Ezek a segédeszközök javítanák a fizioterápiás, a mágnes terápiás, az elektroterápiás és az ultrahangos terápia rehabilitációs módszereit.

Baráti kapcsolat két keréken - Tata és Szőgyén közt

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Obec Svodín

Rövid cím CYCLOCOOP
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/117
Teljes projekt költségvetés 52 058,90 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 44 250,06 EUR
Projekt kezdete 2020. december 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Svodín
Jóváhagyott ERFA támogatás
29 450,20EUR
Kedvezményezett
Tata Város Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
14 799,86 EUR
Szőgyén és Tata 1997-ben kötötte meg testvértelepülési szerződését, de az együttműködés hosszabb időre tekint vissza. Az elmúlt 15 évben több közös projektet valósítottak meg, amelyek közt három db SK-HU Interreg pályázat is volt, intézményi együttműködés és média témában. Intézményi szinten szoros az együttműködés az önkormányzatok, iskolák és egyéb hagyományőrző és sportszervezetek között is. Pályázatunk a fiatalok, általános- és középiskolások együttműködésén alapul. 2020-ban valósul meg a X. kerékpártúra Tata és Szőgyén között, ahol a szőgyéni diákok kerékpáros túrát szerveznek Tatára, a Tatai diákok pedig Szőgyénbe kísérik vissza őket kerékpárral. A pályázat keretén belül a diákok és tanáraik workshopok keretében közösen kidolgoznak egy olyan, elsősorban a családoknak szánt turisztikai kiadványt térképpel együtt, amely bemutatja a Szőgyén-Tata közti lehetséges útvonalak nevezetességeit, látványosságait, pihenőket. A „POKET” térképes zsebkönyv készítésébe bevonják a kerékpár útvonal melletti falvakat is. A projekt tartalmáról flyer is készül. A projekt keretében további közös kulturális rendezvények valósulnak meg együttműködésben mindkét projektpartnernél. Az egyes aktivitásokról és a kerékpárútról 3 db összefoglaló film készül, amelyet a regionális televíziók tűznek műsorukra, de megjelenik a közösségi hálón is. A projekt célja, hogy a tevékenységek során a két település ifjúsága, az ő családjaik, és az őket segítő intézmények, szervezetek szorosabbra fűzzék az együttműködés és barátság szálait. További cél, hogy a projekt eredményeképpen megszülető kiadvány, mások számára is ösztönzően hassanak és útmutatásul szolgáljanak e két település alaposabb megismerésére, valamint népszerűsítsék a kerékpározást, mint környezetbarát és egészségtudatos közlekedési módot, amellyel el lehet jutni az egyik településről a másikra.

Önkormányzatok együttműködése az Ipoly völgyében

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Obec Malé Ludince

Rövid cím IPOLYCOOP
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/112
Teljes projekt költségvetés 51 062,30 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 43 402,95 EUR
Projekt kezdete 2021. április 1.
Projekt vége 2021. szeptember 30.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Malé Ludince
Jóváhagyott ERFA támogatás
27 556,66 EUR
Kedvezményezett
Ipolydamásd Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
15 846,29 EUR
A projekt az Ipoly völgyében fekvő három település – Malé Ludince, Zalaba, a szlovákiai oldalon, és Ipolydamásd magyarországi oldalon – együttműködésével valósul meg. A fő aktivitások a három község lakosságának és szervezeteinek részvételével zajlanak, de a szakmai együttműködésbe bekapcsolódnak az Alsó Ipolymente, Alsó Garammente falvainak önkormányzatai és a Nyitra és Pest megyei szervek is, a határ mindkét oldaláról. A projekt célja egy fenntartható, többszintű együttműködés kialakítása, amely hagyományt teremt kulturális, sport, hagyományőrző, rendezvények megvalósításában, valamint természet- és környezetvédelmi, továbbá önkormányzati szintű szakmai rendezvények megvalósítására. A projekt további célja a jelenleg elmaradott térségben élő lakosság aktivizálása, elsősorban kulturális és sportrendezvények szervezésével, a kulturális és természeti értékek bemutatása, propagálása közös kiadványok és a rendezvényekről készült filmek segítségével. A projekt keretében megvalósuló szakmai rendezvények célja az önkormányzati szintű tapasztalatcsere megvalósítása, amely segíti az önkormányzatok munkáját mindkét régióban. A szakmai rendezvények az önkormányzatok kulturális, turisztikai és egyéb fejlesztési lehetőségeire és az általuk nyújtott szolgáltatásokra és az új lehetőségekre koncentrálnak. A határon átnyúló együttműködés lehetőséget ad a további közös, Ipoly menti fejlesztések tervezésére és kialakítására is.

Szigetköz és Csallóköz első közösségi gyógynövénykertjei

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület

Rövid cím MOSONHERB
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/023
Teljes projekt költségvetés 50 242,50 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 42 706,12 EUR
Projekt kezdete 2020. augusztus 1.
Projekt vége 2021. július 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület
Jóváhagyott ERFA támogatás
27 228,44 EUR
Kedvezményezett
Mesto Šamorín
Jóváhagyott ERFA támogatás
15 477,68 EUR
A projekt az első szigetközi, ill. csallóközi gyógynövényes közösségi kertet tervezi kialakítani két testvérváros, Somorja és Mosonmagyaróvár iskoláinak komplex bevonásával. A SK oldali gyógynövényes kert a helyi Honismereti Ház (múzeum) udvarán jön létre az összes helyi alapiskola 22-22 tanulója segítségével (újszerű módon a helyi speciális alapiskolát is bevonva). A mosonmagyaróvári partnerszervezet a HU oldali kertet saját terepi bázisán, Dunaszigeten hozza létre, bevonva hosszútávon együttműködő partnerét, a hátrányos szociális, ill. egészségi helyzetű gyermekeket oktató mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskolát is és lehetővé teszi a kert gondozását ezen iskola kerekesszékes tanulói számára is. A HU oldalon a magyar partner terepi bázisára további öko-irányú fejlesztés céljából több olyan kapcsolódó elem is kerül, melynek elhelyezésében a tanulók is segíteni tudnak. A tanulók az összes munkát szakmai irányítással és módszertan szerint végzik (összesen 24 SK+30 HU workshop valósul meg), a projekt másik oldalára 2x látogatnak el és saját városukban gyógynövényfesztiválon is részt vesznek. A gyógynövénytermés felhasználására napelemes szárító kerül beszerzésre, valamint minden résztvevő iskola teaszettet is kap. A projekt HU oldali kimenete 100 db gyógynövényes plakát, ill. gyógynövénykertes feladatlap lesz, a SK oldalon a HU partner által inspirált Kincskereső munkafüzet honosított változata készül el, amely a gyógynövényeket, a gyógynövénykertet és Somorja természeti-kulturális örökségét mutatja be felfedező és élményszerű módon.

Generációk közti együttműködés

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Obec Kráľov Brod

Rövid cím Együttműködés / Spolupráca
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/041
Teljes projekt költségvetés 58 800,89 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 980,75 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Kráľov Brod
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 990,45 EUR
Kedvezményezett
Győrsövényház Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 990,30 EUR
A projekt keretén belül Királyrév (SK) és Győrsövényház (HU) önkormányzata az intézmények közötti határon átnyúló együttműködést szeretné javítani és az állampolgárok közötti kapcsolatokat szeretné kiszélesíteni. Az érintett települések lakosságának korösszetétele hasonló. Eltérések a két település vezetésében vannak, valamint a községekben működő egyesületekben, civil szervezetekben mutatkoznak. Királyrévet a fiatalos önkormányzati vezetés illetve civil összetétel jellemzi, míg Győrsövényházát az idősebb és tapasztalatokban gazdag korosztály. Az önkormányzatok területén megvalósuló közös rendezvényektől (Alma- és kacsafesztivál, Sövényház Napja, Révfeszt, Lovasnap és sportrendezvények) azt várjuk, hogy erősítik a lakosok közötti határon átnyúló együttműködést, megtörténik a tapasztalatcsere és a generációs szakadékok is csökkennek a község vezetését tekintve. Ezen felül a Királyréven található általános iskola a hagyományos tanítási módszereket alkalmazza, míg Győrsövényházán működő Vadrózsa Waldorf Általános Iskola és Óvoda oktatási tematikáját pedig a tanulásban való fantázia szerepének hangsúlyozása jellemzi, továbbá fontosságot tulajdonít a szellemi, gyakorlati és művészeti elemek integrálásának. Ezen Waldorf módszerek gyakorlati megismerését, a tapasztalatok átadását tennénk még lehetővé a projekt keretein belül oktatási programokkal, tréningekkel, iskolázások és tapasztalatcserék szervezésével. Emellett az Enesei Általános Iskola Győrsövényházi Tagiskolája szintén csatlakozik a tapasztalatok átadásához. A hangsúly az idegen nyelv fontosságán lesz, hiszen az intézményben az alsós évfolyamok diákjai emelt óraszámban sajátíthatják el a német nyelvet.

Határon átnyúló együttműködés a közös tudománytörténet népszerűsítése érdekében

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Szent Mór Bencés Perjelség

Rövid cím Együtt-tudók
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/002
Teljes projekt költségvetés 58 331,80 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 582,02 EUR
Projekt kezdete 2020. július 1.
Projekt vége 2021. június 30.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Szent Mór Bencés Perjelség
Jóváhagyott ERFA támogatás
29 749,23 EUR
Kedvezményezett
Súkromné gymázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Jóváhagyott ERFA támogatás
19 832,79 EUR
A célja, hogy kapcsolatot teremtsen a partnerintézmények között, és egy közös oktatási tevékenység valósuljon meg a partnerintézmény valamint a vezető kedvezményezett intézménye együttműködésében. A természettudományos műveltség mindkét országban alapvető oktatási cél. Az alaptantervek, tankönyvek különbsége ellenére az ismeretszerzés módjának és alkalmazásának, az elemek összekapcsolásának tudása a projektben közös alapot jelent. A változatos munkaformák nagy pedagógiai szabadságot biztosítanak és a helyi iskolai adottságok érvényesítését. A csoportos feldolgozás, közös terepgyakorlat és konferencia az együttműködés, a projektmunka az információszerzés képességét fejleszti. A projektmunka eredményeit a program végén, ill. a záró konferencián mutathatják be a diákok erősítve a régiók közötti pedagógiai együttműködést. A projektben meghatározásra került célcsoportok közül a közintézmények, valamint az ott tanuló diákok, mint a jogosult terület lakossága kerültek meghatározásra. A projekt hozzáadott értéke, hogy egy olyan minden intézmény által felhasználható oktatási anyagot és tudás hátteret hoz létre, amely felhasználható bármely intézmény által a jövőben. A projekt várható eredményei a következőek: • a projekt elején és végén a résztvevő iskolákban bevont diákok körében, illetve kontroll osztályokban természettudományos kompetencia felmérése és annak összegzése • megvalósított közös terepgyakorlat és konferencia • a résztvevő kollégák tapasztalatai alapján készült tanulmány, jó gyakorlatok megosztása a résztvevő intézmények honlapján A projekt hosszú távú célja egy olyan közös szakmai program alapjának kialakítása az oktatás terén, amely nemcsak a Magyar- Szlovák határtérségben található intézmények számára, hanem más közös kultúrával és múlttal rendelkező országok számára is felhasználhatóvá válik egyaránt a későbbiekben, és erősíti az együttműködést az intézmények között, valamint a fiatalok fejlődését a tudomány területén egyaránt.

Vizek régiója

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Pannónia Kincse Leader Egyesület

Rövid cím Vizek régiója
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/006
Teljes projekt költségvetés 58 722,90 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 914,46 EUR
Projekt kezdete 2021. február 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Pannónia Kincse Leader Egyesület
Jóváhagyott ERFA támogatás
27 974,77 EUR
Kedvezményezett
Miestna akčná skupina Stará Čierna voda
Jóváhagyott ERFA támogatás
21 939,69 EUR
A Kisalföld északi részén a Duna és mellékfolyói kiterjedt vízhálózatot hoztak létre. Napjainkban ezeknek a turisztikai potenciálja is nagy, de legalább ennyire szükség van arra, hogy a helyi lakosság fenntartsa, újra kialakítsa kapcsolatát a vizekkel. Ezzel egyrészt képessé válik a saját régiója potenciájának kihasználására, másrészt megteremtődik a feltétele annak, hogy tapasztalatok birtokában szolgáltatásokat alakítsanak ki az oda látogatók számára. Ennek megfelelő formája olyan jellegű rendezvények megszervezése, amelyek keretében a legfiatalabbaktól a felnőttekig megtapasztalhatják a vízen tartózkodás örömét. Erre szolgálnak a projekt keretében tervezett közösségi vízitúrák és fesztiválok, az egyéb közösségi rendezvényekbe betervezett vizes programpontok, a fiatalok számára tervezett vízitábor. Az eseményeken nagy hangsúlyt kap a közös részvétel, amely újabb együttműködések kialakítását teszi lehetővé. A két partner korábbi Leader-együttműködése során már bebizonyosodott, hogy a Duna két oldalán élők tapasztalatai nagy hatékénysággal kölcsönösen átvehetők, ezt ebben a projektben is kamatoztatni szeretnék. A projektbe mindkét partnertérség lakossága és községei bekapcsolódnak, igaz legfőképpen azok, melyek folyókhoz (Rába, Kis-Duna, Öreg-Feketevíz, stb.) és tavakhoz vannak közel és a víziturizmus lehetőségei adottak. A projekt megvalósítása során elsősorban a következő rendezvéynek kerülnek megszervezésre: - 1-1 közös nemzetközi víziturista rendezvény (előreláthatólag Abdán és Tallóson) 50-50 fő résztvevővel, - 1 darab közös evezős tábor fiataloknak Győrben (cca 30 résztvevővel), - min. 5 helyi víziturista rendezvény a régió lakosainak bevonásával, - 1 darab közös víziturista anyag (térkép) kidolgozása, - helyi és a nemzetközi rendezvényekhez eszközbeszerzés.

Csallóköz szíve - Pannontáj

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Mesto Dunajská Streda

Rövid cím CS-P / ZO-P
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/020
Teljes projekt költségvetés 55 854,63 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 47 476,43 EUR
Projekt kezdete 2019. november 1.
Projekt vége 2021. április 30.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Mesto Dunajská Streda
Jóváhagyott ERFA támogatás
29 038,91 EUR
Kedvezményezett
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
18 437,52 EUR
Dunaszerdahely Város (VP) és a Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület (P2) által fejlesztés alatt álló Pannontáj-Sokoró Natúrpark földrajzi szomszédsága (55 km) és a fejlesztési irányvonalak azonossága (turizmus és a környezetvédelem prioritásként kezelése) mellett az eltérő tapasztalati tudás generálta ezen projektet eredetileg, amelynek célja közös turisztikai és örökségvédelmi szakmai programok és termékek kialakítása Dunaszerdahelyen és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark területén. A koronavírus pandémia okozta válság miatt a kéttagú partnerség háromtagúvá vált, a Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület költségvetés nélküli P3 partner lett, s a partnerségbe belépő Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata lett a költségvetéssel rendelkező P2 partner. Ezen 3 partner közti tudástranszfer köszönhetően megerősödik a szlovák-magyar turisztikai együttműködés, valamint a lakosok közötti határon átnyúló együttműködés, aktív, határokon átnyúló tapasztalatcserére adnak lehetőséget a projekt aktivitásai. VP, P2 és P3 a korábbi tapasztalataikat egymással megosztva közösen értékbemutató programokat és termékeket hoznak létre: VP, P2 és P3 közösen kifejlesztenek egy kétnyelvű (SK, HU) egymás megismerését ösztönző társasjátékot, VP kiad egy 4 nyelvű brossúrát, bekapcsolódik a P3 által szervezett hagyományos Natúrparki Vetélkedőbe, P2 a VP módszertani segítségével kifejleszt egy mobilalkalmazást amelyben megjelenítésre kerülnek Győr városában, illetve közvetlen közelében lévő oltalom alatt faegyedek, fasorok, parkok. Továbbá szintén beazonosíthatók lesznek a város polgárainak emlékére ültetett fák, azok jellegzeteségei, kapcsolódó adataik koordinátai. VP, P2, P3 közösen megjelenítik turisztikai értékeiket egy kétoldalas leporellón megrajzolt térképen a kerékpárutak feltüntetésével, valamint 2021 áprilisában közös szakmai programot valósítanak meg online térben, ahol bemutatják a projekt eredményeit egy konferencia keretében.

Tájértékek az egészség szolgálatában

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Fertő-kör Turisztikai Egyesület

Rövid cím LANDSCAPE
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/021
Teljes projekt költségvetés 53 184,50 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 45 206,82 EUR
Projekt kezdete 2020. május 1.
Projekt vége 2021. március 31.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Fertő-kör Turisztikai Egyesület
Jóváhagyott ERFA támogatás
25 722,87 EUR
Kedvezményezett
Limes – Anavum Regionálne Vlastivedné Zdruzenie
Jóváhagyott ERFA támogatás
19 483,95 EUR
Az embert komplexen, holisztikus egységében szemlélő, az egészség megőrzésére irányuló hagyományos európai medicína a tájértékeken alapul. A projekt által érintett térség természeti és kulturális értékekben gazdag, fellelhető a tájjal harmonizáló hagyományos életmód és termékek. A lakosság életmódjából mégis hiányzik az egészségtudatosság, a komplex egészségszemlélet és a tájértékek egészségi vonatkozásai Általános cél: szemléletformálás térség-specifikus, interaktív egészségmegőrző módszerek kidolgozása és megosztása, valamint szemléletformáló kommunikációs kampány révén, határon átnyúló együttműködésben, horizontális célok szem előtt tartásával Középpontjában a holisztikus egészségmegőrzés és a tájértékek ilyen irányú hasznosítása, terület specifikus egészségmegőrző módszerek kidolgozása és terjesztése áll a táji elemek és az egészség komplex rendszerével (víz gyógyító ereje, gyógynövények, egészséges táplálkozás, rendterápia, sport és aktivitás). Fő elemei: 5 tématerület monitoringja és fejlesztési koncepciója, 2 témahét és 2 nyilvános témanap, komplex fejlesztést célzó hálózatosodás és tudásközpont, valamint tapasztalatszerzést támogató, célcsoport-specifikus szemléletformáló kommunikáció online közösségformáló elemekkel. A projekt elemei innovatív módokon kerülnek megvalósításra. A résztvevők HU és SK szakértők, helyi véleményvezérek, releváns civil szervezetek és érdeklődő lakosság. A kísérleti fejlesztési program és elemei, a módszer és adatbázisok a tudásközponton és a létrehozandó hálózaton keresztül elérhetők Új értékek: az egészség holisztikus (komplex) értelmezése, tájértékek és szerepük azonosítása az egészségben, térségspecifikus egészségmegőrző módszerek, kapcsolódó hálózatos együttműködések, virtuális tudásközpont, learning by doing, speciális kommunikáció.

Innovatív ökotudatos szemléletformálás az oktatásban

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Ecocenter Alapítvány

Rövid cím ECO-EDU
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/022
Teljes projekt költségvetés 58 407,95 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 646,75 EUR
Projekt kezdete 2020. április 1.
Projekt vége 2021. március 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Ecocenter Alapítvány
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 985,32 EUR
Kedvezményezett
Obecný úrad vo Svodíne
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 661,43 EUR
Az oktatás csak általános ismereteket nyújt a környezeti neveléshez, ami nem elegendő a valódi ökotudatos szemlélethez. A projekt által érintett terület természeti és kulturális értékekben gazdag, fellelhető a tájjal harmonizáló hagyományos életmód, a lakosság életmódjából nagyrészt mégis hiányzik a környezettudatosság. A projekt általános céljai: szemléletformálás térség-specifikus ismeretek rendszerezése és megosztása, interaktív tanulási módszerek (helyi jó gyakorlatok, learning by doing) kidolgozása, tesztelése és tantervbe illesztése által határon átnyúló együttműködésben, oktatási hálózatok és szemléletformáló kommunikációs kampány révén, a horizontális célok szem előtt tartásával. A projekt középpontjában a környezeti nevelés bevezetése, hiányának pótlása, terület specifikus ismereteket tartalmazó képzési anyag létrehozása és speciális képzési program megvalósítása áll a fenntarthatóság komplex értelmezésével (társadalom és környezet, anyag-, energia- és víztakarékosság, fenntartható termékek, közösségépítés). Fő elemei: elektronikus tananyag és adaptálása a tantervbe, 2 fenntarthatósági témahét és 6 témanap, 2 interaktív kiállítás, e-learning honlap, valamint tapasztalatszerzést támogató, célcsoport-specifikus szemléletformáló kommunikáció online elemekkel. A projekt elemei innovatív módokon kerülnek megvalósításra. A résztvevők HU és SK iskolás gyerekek, szakértők, oktatók. A kísérleti képzési program beépül a tantervbe, a tantervek, a módszer és az adatbázisok nyilvánosak. A projekt által képviselt új értékek: ökotudatosság komplex értelmezése, jó-gyakorlatok (otthoni, sajátkészítésű a nagy és drága rendszerek, termékek helyett), komplex kísérleti képzési program, gyakorlatorientáció, learning by doing, speciális kommunikáció, közös virtuális tudásközpont.

Többszintű intézményi együttműködés Tardoskedd és Környe községek között

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Obec Tvrdošovce

Rövid cím MULTINSTCOOP
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/024
Teljes projekt költségvetés 58 214,60 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 482,40 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Tvrdošovce
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 566,78 EUR
Kedvezményezett
Környe Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 915,62 EUR
Tardoskeddet és Környét 2007 óta is hivatalos partnerkapcsolati szálak kötik össze. A két település története az 1947-es kényszerű lakosságcsere alkalmával kapcsolódott össze. Lassan 40 éve a különböző kultúrcsoportok által folyamatos kapcsolat van a két település között. Mostanra elmondható, hogy igen szoros kapcsolat fűzi össze a két települést. Ez az önkormányzatokon kívül kiterjed az intézményekre, a civil egyesületekre, sportéletre, a helyi termékek előállítóira és a települések lakóira is. A pályázat során szeretnénk az eddigi tapasztalatokat megosztani egymás között és kiértékelni. Áttekinteni a fejlődési lehetőségeket. Az aktivitások gerincét a tardoskeddi Szent István Napok és a környei Nemzetiségi és Sörfesztivál adná. Mindkét rendezvényről elmondhatjuk, hogy a települések legnagyobb rendezvényei, melyeken a látogatók száma több ezer. Így a legszélesebb nyilvánosságot adhatnánk a projektnek. A projekt további aktivitása az önkormányzatok szakmai megbeszélései mindkét településen, amelyeknek témája lesz a klímaváltozás és a helyi önkormányzatok ebből adódó új feladatai, valamint a településfejlesztés XXI. századi kihívásai (okos falu, környezetvédelem stb.). A kulturális és gasztronómiai rendezvények keretén belül valósul meg a két település művelődési intézményeinek szakmai napja, melynek a témája: Kulturális élet 5000 fős nagyközség életében. A helyi termelők, kézművesek bemutatkozása egy rövid konferencia alkalmával valósul meg, kirakodó vásár kíséretében a környei fesztiválon. A két község fiataljai közös futball edzőtábort és futball emléktornát szerveznek, valamint a csapatok szakmai vezetői egy szakmai konferencián tapasztalatot cserélhetnek, megismerhetik egymás munkáját. Az általános iskolai diákok közös programja lesz egy hétvégi tábor a környei erdei iskolában, ahol megismerik a települést gyalogosan és játékos vetélkedő keretében. A projekt aktivitásait kétnyelvű összefoglaló filmen mutatjuk be.

Szakmaiság, kultúra, sport - együttműködés Szímő és Mosonszolnok községek között

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Obec Zemné

Rövid cím PROFCULTSPORTCOOP
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/027
Teljes projekt költségvetés 58 800,80 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 980,68 EUR
Projekt kezdete 2020. március 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Zemné
Jóváhagyott ERFA támogatás
28 005,12 EUR
Kedvezményezett
Mosonszolnok Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
21 975,56 EUR
Pályázatunk Szímő és Mosonszolnok települések közti,intézményi szintű együttműködését kívánja bővíteni szakmai és kulturális programok segítségével. A két település közt 2010-ben volt megkötve a testvértelepülési szerződés, de együttműködésük több évtizedre nyúlik vissza, amely keretében a két önkormányzat és testületeik, valamint a községek civil szervezetei,iskolái évente több ízben látogatják meg egymást és szerveznek közös rendezvényeket.Pályázatunkban nagy hangsúlyt fektetünk a kult. aktivitások mellett a szakmai programokra is.MIndkét projektpartnernél szervezünk ilyen jellegű aktivitást,ahová meghívjuk a két régió polgármesterit,akik kistérségi szervezetekben,LEADER csoportokban dolgoznak együtt,hogy tapasztalatot cseréljenek és jó gyakorlatokat mutassanak be egymásnak környezetvédelmi,turisztikai,kulturális témákban,valamint megbeszéljék fejlesztési terveiket ezeken a területeken,továbbá lehetőségeiket az ipari parkok fejlesztése és telepítése terén is. A helyi civil szervezetek együttműködése a pályázat keretében a sportszervezetek közös rendezvényei lesznek,ahol a sport és szórakozás mellett szakmai tapasztalatcserére is sor kerül.A két község iskoláskorú gyermekei részére Szímőn színjátszó és alkotótábort szervezünk szakember vezetésével,akik a projekt keretében később meglátogatják Mosonszolnok települést és a környék nevezetességeit is. Közös kulturális rendezvényeink főként a hagyományőrzésre,gasztronómiára koncentrálnak.Fontosnak tartjuk a szímői születésű Jedlik Ányos hagyatékának őrzését.A rendezvény tudományos szimpóziummal kezdődik,és átadásra kerül a kuratórium által odaítélt Jedlik Ányos díj átadása is,felvidéki magyar természettudományban kiemelkedő eredményt elért tudós részre. A projekt keretében összefoglaló film készül a rendezvényekről,információs röplapok,plakátok a projekt aktivitásairól. Célunk a pályázó két község és ezen községek régiójának együttműködését fejleszteni kulturális és szakmai szinten.

Határtalanul

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Obec Veľké Ludince

Rövid cím WITHOUTBORDERS
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/032
Teljes projekt költségvetés 44 789,40 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 38 070,99 EUR
Projekt kezdete 2020. február 1.
Projekt vége 2021. szeptember 30.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Veľké Ludince
Jóváhagyott ERFA támogatás
18 626,90 EUR
Kedvezményezett
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
19 444,09 EUR
Veľké Ludince község több mint 20 éves testvértelepülési viszonyt ápol Pilisszentkereszt községgel. A két község jellegzetessége, hogy a lakosság nagy része az ország kisebbségi nyelvét használja. Míg Veľké Ludince községben a lakosság nagyobb része magyar nemzetiségű, Pilisszentkereszten a lakosság nagyobb része szlovák nemzetiségű. A két község lakossága a kisebbségek előnyeit és hátrányait használja ki hagyományaik megőrzésére. A projekt keretében a községek oktatási intézményeikét szakmai konferencia keretén belül vitatják meg a kisebbségi oktatás problémáit és lehetőségeit. A konferenciák egyik témája lesz az ország nyelvének, mint idegen nyelv oktatásának a módja. A két község képviselő testületei workshop keretében vitatják meg az önkormányzatok problémáit, valamint további fejlesztéseket terveznek az együttműködés terén. A projektben megvalósulnak kulturális és gasztronómiai rendezvények, fesztiválok,kiállítás és alkotótábor is, amelyek a helyi hagyományok megőrzését helyezik előtérbe. A projekt keretében megvalósuló rendezvényeken mindkét községben lehetőség lesz a szlovák és magyar folklór bemutatására, a helyi kistermelők termékeinek bemutatására, kóstolására is. Lehetőséget adnak családi barátságok kialakulására a két település lakossága között, valamint civil szervezetek együttműködésére. A projekt aktivitásairól összefoglaló film, az egyes rendezvényekről szórólap készül.

Autóversenyzők határon átnyúló összefogása a fiatalok biztonságos közlekedésre nevelése érdekében

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

TB AUTOKROS RACING TEAM

Rövid cím Jó sofőr, biztos célba érés
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/035
Teljes projekt költségvetés 56 837,62 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 48 311,97 EUR
Projekt kezdete 2020. május 1.
Projekt vége 2020. október 31.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
TB AUTOKROS RACING TEAM
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 630,17 EUR
Kedvezményezett
M&B Autó és Motor Sport Egyesület
Jóváhagyott ERFA támogatás
23 681,80 EUR
A projekt célja, hogy egy olyan átfogó közlekedésbiztonsági programot hozzunk létre, mely a 11-15 éves általános és speciális iskolás gyerekeket veszi célkeresztbe. Ezen rendezvények az ipolysági TBA racing és a dömsödi M&B Autó és Motor SE közös kooperációjának nyomán jönnek majd létre, így is erősítve a két csapat közti sokéves kapcsolatot. A rendezvények közül 2 Ipolyságon, 2 pedig Dömsödön fog megvalósulni. A két professzionális versenycsapat karöltve fogja megvalósítani az összesen 4 darab határon átnyúló rendezvényt, melyben összesen 60 gyermek (30 ipolysági és 30 dömsödi) -beleértve hátrányos helyzetű és fogyatékos gyermekeket is – fog lehetőséget kapni arra, hogy a professzionális sporteszközeinket kihasználva olyan készségekre tegyenek szert, melyek egy nap a közutakon krízishelyzetben életüket mentheti. Ezen rendezvények keretein belül sor kerül professzionális elméleti és gyakorlati oktatásra is, mind a közúti, mind a versenypályai szabályok tanításával, versenyzőink és oktatóink jóvoltából. Ezzel egy olyan gyermekfejlesztési és közlekedésbiztonsági programot alapozunk meg, mely a jövőben majd tovább él, és további több száz gyereknek ad majd lehetőséget, hogy az érintettek megtanulják az autó kezelését az alapoktól, majd veszély nélkül élhetik át és próbálhatják ki a legkülönbözőbb közúton is előfordulható krízishelyzeteket. Szakértőink segítségével pedig addig gyakorolhatják a krízishelyzetben való helyes helyzetfelismerést és a helyzet helyes kezelését, amíg az be nem rögződik, és reflexszerűvé nem válik. Fontosnak tarjuk, hogy a projekt határt átívelő legyen, mert úgy érezzük, hogy a határtérségben élő gyermekek egyre kevésbé kerülnek kapcsolatba egymással, az iskolák nem biztosítanak elég lehetőséget a határ két feléről származó gyerekek összekovácsolására. Mink a gyerekekben látjuk a jövőt és tudjuk, hogy a gyerekek fiatal korban megköttetett barátságai és kapcsolatai lesznek azok, amik majd egy napon tovább népszerűsítik és lendítik a sportot.

Komárom-Vác - a jövő pedagógusai

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Univerzita J. Selyeho

Rövid cím Komárno-Vác
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/037
Teljes projekt költségvetés 57 120,90 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 48 552,75 EUR
Projekt kezdete 2020. július 1.
Projekt vége 2021. október 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Univerzita J. Selyeho
Jóváhagyott ERFA támogatás
27 420,59 EUR
Kedvezményezett
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Jóváhagyott ERFA támogatás
21 132,16 EUR
Projekt célja az oktatási intézmények közötti határon átnyúló együttműködés erősítése, a közös kapacitások növelése, tapasztalatok cseréje és a hallgatók támogatása abban, hogy megismerjék országaik sajátosságait. Ez a cél az elmúlt évek tapasztalatain alapul, mivel azt látjuk, hogy az intézmények és a polgárok közötti határon átnyúló együttműködés stagnál. Az EU széleskörű lehetőségeket kínál a határ menti régiók fellendítésére. Az egyik terület az oktatás. Az oktatási intézmények együttműködése, az alapfokútól a felsőoktatási intézményekig, a tudás, tapasztalat és know-how határokon átnyúló transzferét eredményezi. Ezért döntöttek a partnerek – a projektben résztvevő egyetemek- a meglévő trend megváltoztatásáról és együttműködésük erősítéséről. Ez a hallgatók tanulmányi tapasztalatainak cseréje, a két ország és iskolarendszer tanulmányozása által történik. Projektben részt vevő hallgatók kísérleti tanulmányi kirándulásokat tesznek a szomszédos országba, ahol az adott régióban feladatokat oldanak meg, a szomszédos állam kijelölt tudományágait ismerik meg a gyakorlatban. A következő tudományágakról van szó: Zoológia,Antropológia, Történelem,Hátrányos helyzet pedagógiája,Botanika,Természetismeret,Hagyományőrzés,Nemzetiségi oktatás, munka a Roma kisebbséggel. A kirándulások az iskolák közötti fenntartható cserék alapjai lesznek. A hallgatók bevonása a projektbe nem véletlen történik, mivel a jelenlegi fiatalok látóköre nem elég tág. Csak azt fogadják be, amit felkínálnak nekik. A jövőbeni pedagógusoknak azonban kritikusabb gondolkodással kell rendelkezniük, tanulmányaikra nemcsak mint a titulushoz vezető útra kell tekinteniük, hanem mint lehetőségre, hogyan lehet a dolgokon változtatni, javítani. Ebben fognak segíteni az említett exkurziók, melyek során tapasztalják, hogy működnek a dolgok a határon túl. A hallgatók mellett a projekt az egyetemi oktatók számára is előnyöket hoz. A tapasztalatcsere javítja a tanítás színvonalát és új intézményközi együttműködést teremt.

Határon átnyúló képesség- és készségfejlesztés

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Marthos o.z.

Rövid cím Fejlesztés/Rozvíjanie
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/038
Teljes projekt költségvetés 55 107,40 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 46 841,29 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Marthos o.z.
Jóváhagyott ERFA támogatás
32 390,27 EUR
Kedvezményezett
Én Kint Egyesület/Me Out
Jóváhagyott ERFA támogatás
14 451,02 EUR
A projekt ötletét az adja, hogy mind a vezető-, mind a projektpartner képzést valósít meg felnőttek számára azzal a céllal, hogy a kiemelt képességű és a közösségileg elkötelezett és tettrekész fiatalokat otthon tartsa, ösztönözze őket, hogy helyben kamatoztassák tudásukat. A képzések iránt jelentkező igény arra sarkall bennünket, hogy többféle témakörben is meghirdessük a képzést, és még több fiatal fejlődésének teret tudjunk adni. A Marthos polgári társulás két éve kezdte működését, s kétéves oktatási tevékenységet valósít meg, amely keretében kétszer 10 hónapon keresztül kétheti rendszerességgel képzéseket tart a Komáromhoz közeli Martos községben. Célja a tehetséggondozás és tehetségek felkarolása, fiatalok felkészítése a pályafutásukra, véleményformáló és vállalkozói utánpótlásképzés biztosítása, hosszútávon pedig egy szellemi műhely létrehozása. A MeOut civil szervezet kitűzött célja, hogy civil szervezetek, fiatalok előmenetelét, fejlődését támogassa helyi vagy nemzetközi tréningeken, cseréken és konferenciákon keresztül. Teszik ezt évek óta azért, hogy hidakat építsenek azon emberek számára, akik fejlődni szeretnének. Azon fiataloknak, akik meg akarják ismerni a világot, a nemzetközi környezetet, és közben tanulni, tapasztalni. Nyelveket beszélni, hallgatni, megérteni és a jövőt formálni. Tapasztalataink alapján a fiatal generáció egy része közösségileg elkötelezett és szükségét érzi az effajta felnőttképzésnek, tanulásnak, tapasztalatszerzésnek. Ezt az igényt felismerve szeretnénk az érdeklődők számára többféle képzést és tréninget is megvalósítani. A projekt ezáltal hozzájárulna a határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javításához és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítéséhez azáltal, hogy a két partner közös képzéseket tartana, tapasztalatot cserélne az oktatással és a felnőttképzéssel kapcsolatosan, a fiatalok pedig közös tréningeken vehetnének részt, megismernék egymás régióját, előnyeit és hátrányait.

Néphagyományaink és népművészetünk megőrzése

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Obec Keť

Rövid cím Népművészet/Folklór
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/039
Teljes projekt költségvetés 40 861,50 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 34 732,27 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Keť
Jóváhagyott ERFA támogatás
22 025,37 EUR
Kedvezményezett
Diósd Város Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
12 706,90 EUR
Kisprojektünk ötlete azon alapul, hogy régiónk népi hagyományait, a népzenét, népművészetet, a népszokásokat át szeretnénk örökíteni a fiatal generáció számára. A projektpartnerek, Érsekkéty önkormányzata (SK) és Diósd város önkormányzata (HU) jelentős tapasztalattal rendelkeznek a hagyományőrzés területén. A projektterületek olyan régiókban találhatók, mind a szlovákiai, mind a magyarországi oldalon, amelyek jelentős népművészeti hagyományokkal rendelkeznek. Érsekkéty a lévai járásban, a Garam-mentén fekszik. Az itt található falvakra a nehéz gazdasági helyzet és a fiatalok elvándorlása jellemző. A projekt célja megtalálni azokat a kitörési pontokat, melyekkel Érsekkéty vonzóvá válhat nem csak a fiatalok számára, itthontartásuk végett, hanem a régióba látogató turisták számára is. Tapasztalataink alapján a fiatalok részére is népszerűvé, élményszerűvé lehet tenni a népművészetet, amennyiben az a kor kihívásainak megfelelően van eléjük tálalva. Ezt a lehetőséget kihasználva szeretnénk a fiatalok részére a népszerűvé tenni a néphagyományt, népzenét, néptáncot, s olyan programokat megvalósítani, amelyek ösztönzik őket arra, hogy elkezdjenek foglalkozni a “témával”. A projekt ezáltal hozzájárulna a régió láthatóbbá és vonzóbbá tételéhez, ugyanis az élő kultúra megtestesítőjének szerepét vállalná a régióban. Érsekkéty, mint Garam-menti község a régióra jellemző népi hagyományok megőrzőjének, éltetőjének, átörökítőjének a központi szerepét vállalná. Célunk, hogy Érsekkéty fogalommá váljon a szűkebb és tágabb régióban, amennyiben a Garam-menti népművészetről esik szó.

Kulturális szempontok a határokon átnyúló együttműködésben

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Mesto Nesvady

Rövid cím KACS
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/040
Teljes projekt költségvetés 44 921,09 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 38 182,92 EUR
Projekt kezdete 2020. szeptember 1.
Projekt vége 2021. szeptember 30.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Mesto Nesvady
Jóváhagyott ERFA támogatás
20 138,75 EUR
Kedvezményezett
Nagyigmánd nagyközség önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
18 044,17 EUR
A projekt célja két partner határokon átnyúló együttműködésének erősítése. Az együttműködés bővítésének és megerősítésének témái a kultúra, a hagyományok és a kézművesség. Bár olyan elemekről van szó, melyek mind a szlovák, mind a magyar nemzetnél jelen vannak, de az emberek csak a szokásos rendezvények kapcsán ismerik őket, ahol bemutatásra kerülnek. Ugyanakkor a kultúrának több aspektusa is van, minek köszönhetően képes összekapcsolni a két nemzetet. A kultúra és a kézművesség a határon átnyúló elemek. Ezt a tényt a történelem szemszögéből vizsgálhatjuk (közös állam 1918-ig), de a turbulens erőszakos események szempontjából is - a Szlovákia déli részén élőlakosság erőszakos kilakoltatását Magyarországra 1947-ben. Így keveredtek egymással a kultúra és a kézművesség, és így jött létre a Naszvad és Nagyigmánd községek közötti partnerség is. Jelenleg megfigyelhetjük, hogy egyes elemek eltűnőben vannak mindkét község, mindkét nép mindennapjaiból. Csökken az érdeklődés a múlt iránt. A lakosok elvesztik kapcsolatukat a határ másik oldalán élőkkel. A partnerség is egyre inkább intézményesítetté vált - az önkormányzatokra és képviselőkre irányult. Ezen negatívumok megváltoztatásában segít a projekt. A következő területeken látunk lehetőségeket: a határ menti lakosok konvergenciája; a nyelvtudás felfrissítése–a szlováké Magyarországon és a magyaré Szlovákiában; a kultúra és a kézművesség szempontjainak megismerése, nemcsak a prezentáció, hanem a szakma oldaláról is - hogyan és miért jöttek létre, mit jelentettek számunkra. Az önkormányzatok számára ez a további együttműködés lehetőségeinek megnyitását jelenti. Ebben a tekintetben a megvalósítás módja kerül előtérbe - közös táborok, fesztiválok szervezése. Ezáltal a projekt fő célja érhető el, mely a következő: Az önkormányzatok és polgáraik közötti, határokon átnyúló együttműködés kiterjesztése és megerősítése a két szomszédos ország kulturális elemeinek megismerésére alapozva.

A mesétől a találkozóig

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Obec Trhová Hradská

Rövid cím Mese/Rozprávka
A felhívás kódja SKHU/WETA/1901
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1901/4.1/042
Teljes projekt költségvetés 58 669,61 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 869,15 EUR
Projekt kezdete 2020. április 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Folyamatban

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Obec Trhová Hradská
Jóváhagyott ERFA támogatás
29 966,93 EUR
Kedvezményezett
Bőny Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
19 902,22 EUR
Vásárút (Trhová Hradská Sk) és Bőny (HU) 1992 óta testvértelepülések. A 2232 lakosú Vásárút község Dunaszerdahelytől 10 km-re, keleti irányban fekszik. Erre vezetett a hajdani vásárút, melynek emlékét a falu neve őrzi. Az évszázadok során jelentős kompátkelőhelyként szolgált az Kis Dunán, az itteni rév kötötte össze a Csallóközt a Mátyusfölddel. A 2151 lakosú Bőny Győrtől 19 km-re keletre helyezkedik el és a város vonzáskörzetébe tartozik. A falu mellett folyik az év nagy részében jelentéktelen vízhozamú Bakony-ér, amely a múltban áradásaival komoly károkat okozott Az együttműködést az önkormányzati szinten kívül az elejétől fogva a helyi szervezetek közötti kapcsolat is jellemezte. Léteznek olyan korábbi sikeres kapcsolatok, amelyek a partner hiányában megszűntek, helyettük viszont alakultak újak. A két falu vezetése elérkezettnek látja az időt, hogy közös rendezvényeken mutassák be kölcsönösen a falujaikban zajló kulturális és sporttevékenységet. Lehetőség van arra is, hogy a két falu bemutassa azt az együttműködést, amely napjainkra már regionális jelentőségűvé vált. Olyan együttműködést is terveznek, amely például szolgálhatna más helyi partnerségek számára. A projekt kicsúcsosodását a két falunap jelenti, közben viszont az iskolák több hónapos mesefesztivált szerveznek, a falunap keretében pedig szintén több hónapos előkészítés után az iskolások egy kincskereső ösvény felkutatásával ismerkednek meg közösen Vásárút értékeivel. A helyi futballcsapatok közös tornát szerveznek.

Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban - Határmenti Együttműködés Helyi Önkormányzatok és Általános Iskolák Között

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Rövid cím Klímaváltozás és Duna
A felhívás kódja SKHU/WETA/1801
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1801/4.1/005
Teljes projekt költségvetés 56 727,15 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 48 218,07 EUR
Projekt kezdete 2019. augusztus 1.
Projekt vége 2021. január 31.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
26 897,24 EUR
Kedvezményezett
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Jóváhagyott ERFA támogatás
21 320,83 EUR
Napjaink egyik globális környezeti problémája a klímaváltozás. A jelenség hatással van Szlovákia és Magyarország környezeti és természeti világára, valamint társadalmára és gazdaságára. A két ország nemzeti klímaváltozási akcióterve a jelenség következményeihez történő alkalmazkodást és azok enyhítését, valamint a kedvező hatásainak kihasználását célozza meg. A klímaváltozásnak a határmenti régióban leginkább a folyók vannak kitéve. A Duna folyó értékeinek megőrzése kiemelt prioritás az említett akciótervekben, és nemcsak beruházás-jellegű, hanem általános iskolások – mint a jövő nemzedékei – számára szemléletformáló jellegű intézkedéseket is tartalmaznak. Ugyanakkor jelenleg az iskolásokat a klímaváltozás Duna folyóra gyakorolt hatásaival szembeni érzékenyítő közös szemléletformáló akciók száma alacsony. Ennek oka, hogy hiányzik a releváns szereplők (helyi önkormányzatok és általános iskolák) közötti határon átnyúló együttműködés, valamint hiányzik egy olyan speciális ismeretanyag, amely a klímaváltozás Duna folyó határmenti régiójára gyakorolt hatásait szemlélteti. A Klímaváltozás és Duna projekttel hozzá kívánunk járulni a határmenti régióban élő általános iskolások klímaváltozás Duna folyóra gyakorolt hatásaival szembeni érzékenyítéséhez. A projekt céljának eléréséhez Újbuda Önkormányzata és Petržalka Önkormányzata közös együttműködésében egy ismeretanyagot és oktatási módszereket dolgozunk ki közösen 3 magyarországi és 3 szlovákiai „ÖKO” iskolából kiválasztott 3 – 3 természettudományt oktató tanár közreműködésével, tesztelünk kiscsoportos foglalkozások keretében a résztvevő iskolákban és 1 alkalom közös táborban 21-21 fő magyarországi és szlovákiai tanuló részvételével, valamint teszünk célcsoportok részére elérhetővé a határmenti régióban disszemináció révén. A közösen kidolgozott segédlet elérhetősége: https://kozigazgatas.ujbuda.hu/europai-unios-palyazatok/klimavaltozas-es-duna-a-hatarmenti-regioban-hatarmenti-egyuttmukodes-helyi

Cross-border Youth Campus for better cooperation and better capacities

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid cím CAMPHUSK
A felhívás kódja SKHU/WETA/1801
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1801/4.1/006
Teljes projekt költségvetés 41 032,80 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 34 877,88 EUR
Projekt kezdete 2019. május 1.
Projekt vége 2019. szeptember 30.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Jóváhagyott ERFA támogatás
19 237,20 EUR
Kedvezményezett
Klub voľného času Dolné Saliby
Jóváhagyott ERFA támogatás
15 640,68 EUR
Alszószeli (Dolné Saliby) és Pannonhalma 13 éves testvértelepülési múltra tekint vissza. Ez idő alatt számos közös rendezvény került lebonyolításra, ám kevés olyan lehetőség adódott, amely során a két régió fiataljai közelebbi együttműködést alakíthattak volna ki. Mindkét település sok innovatív ötlettel rendelkezik, amelyek személyi és pénzügyi kapacitás hiányában nem tudnak előremozdulni. Ezek az adottságok, illetve a Pannonhalmán már 3 éve működő Pannonhalma Campus adta az ötletet egy olyan határon átnyúló, innovatív, nyitott, interdiszciplináris szellemi és alkotó műhely, egy közös tudományos-művészeti fesztivál alapjainak megteremtéséhez, amely egy közös csapatmunka révén közelebb hozza egymáshoz a két ország felsőoktatásban résztvevő hallgatóit, oktatóit, illetve az általuk képviselt egyetemeket, főiskolákat. A CAMPHUSK projekt során a határ két oldalán szervezünk határon átnyúló nyári egyetemeket szlovákiai és magyar egyetemi hallgatóknak, akik egy hétig a települések által meghatározott feladaton dolgoznak. Pannonhalma esetén a feladat különböző, a város által megálmodott közterületek megtervezése lesz (Városkapu, Látványhíd, Játszópark). A legjobb tervek később megvalósításra kerülnek vagy egy későbbi Campus keretein belül folytatódik a kivitelezésük. Alsószeliben a CAMPHUSK művészeti alkotó műhely a sok év tapasztalataiból gazdálkodó Alsószeli Jurtanapok - Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem előkészítési munkálataira épül. A fiatalok új ötletei hozzájárulnak a fesztivál arculatának fejlesztéséhez, a fesztiválhelyszín kialakításához a fesztivál installációinak elkészítésével, a Jurtanapok szervezői pedig sok éves gyakorlati tapasztalatukkal gazdagítják a rendezvényt és a diákokat. A projekt eredményeit egy kézikönyv teszi elérhetővé mindenki számára.

Körforgásos biomassza hasznosítás a szlovák-magyar határmenti régióban: kutatás és nevelés

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinarskej technológie

Rövid cím BIOMASS
A felhívás kódja SKHU/WETA/1801
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1801/4.1/007
Teljes projekt költségvetés 57 810,00 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 138,50 EUR
Projekt kezdete 2019. február 1.
Projekt vége 2020. január 31.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinarskej technológie
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 569,25 EUR
Kedvezményezett
Magyar Tudományos Akadémia, Természettudományi Kutatóközpont
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 569,25 EUR
A projekt a 2014-ben lezárult Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program által támogatott „Kémiai eljárások a szlovák-magyar határ menti régióban keletkező biomassza hasznosítására” című projekt (HUSK/1101/1.2.1./0318) eredményeire támaszkodva diplomázó diákok, PhD hallgatók és kutatók cseréjével, a már kialakított közös laboratórium jobb kihasználásával kívánja pályázó intézmények fennálló együttműködését erősíteni, mérnök hallgatók és kezdő kutatók környezettudatos nevelését elősegíteni. Az együttműködés néhány, a határ menti régióban keletkező mezőgazdasági, erdészeti és élelmiszeripart melléktermék, elsősorban lignocellulóz biomassza értéknövelt termékekké alakítására és hasznosítására fókuszál. Az egyéves projekt nem teszi lehetővé új technológiák kidolgozását, de elegendő lehet arra, hagy a meglévő szaktudás birtokában, és viszonylag kevés, célirányos vizsgálat eredménye alapján javaslatot tudjunk tenni néhány régiós biomassza kibocsátó vállalkozásnak, hogy a bioanyag, amit ma még hulladéknak tekintenek, hogyan lehet értéknövelt termék alapanyaga. A vizsgálatokat nagyrészt vendégkutatók végzik közös laboratóriumunkban, részben pedig pályázók saját laboratóriumaiban tapasztalt kutatók szakmai vezetésével. A térség biomassza kibocsátóit szakmai rendezvényre hívjuk, hogy tájékoztatni tudjuk őket a biohulladék anyaguk, korszerű kémiai feldolgozásának módszereiről és lehetővé tegyük számukra kölcsönösen előnyös kapcsolatok építését. A lignocellulóz nagy tömegben előforduló, megújuló, karbon negatív vagy semleges szénforrás. A projekt eredményeivel hozzá kívánunk járulni ahhoz, hogy ez a szénforrás minél nagyobb mértékben helyettesíteni tudja a régiós vegyipar és energiaipar ma még fosszilis szénforrásokból kielégített nyersanyagszükségletét.

Közösen egy csónakban

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület

Rövid cím Csónakban
A felhívás kódja SKHU/WETA/1801
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1801/4.1/009
Teljes projekt költségvetés 56 343,24 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 47 891,75 EUR
Projekt kezdete 2020. január 1.
Projekt vége 2021. augusztus 31.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület
Jóváhagyott ERFA támogatás
26 917,79 EUR
Kedvezményezett
Kajak canoe klub Šamorín
Jóváhagyott ERFA támogatás
20 973,95 EUR
A 2006 óta rendszeresen együttműködő partnerek, a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület (HU) és a Somorjai Kajak Kenu Klub (SK) célja a vízi turizmus fejlesztése és az ezzel foglalkozók együttműködésének javítása a Duna szigetközi és csallóközi oldalán. Ennek érdekében közös vízitúrák szervezése a Mosoni Dunán, a Kis Dunán és a két testvérváros, Somorja és Mosonmagyaróvár között a Bősi Vízlépcső víztárolója- Öreg Duna - szigetközi ágrendszer-Mosoni Duna útvonalon. Ezen kívül sárkányhajó verseny rendezése Mosonmagyaróváron és ifjúsági kerékpáros-vízitúrák szervezése az Öreg Duna mentén. Az összes rendezvény közös részvétellel valósul meg. A rendezvények hozzájárulnak a vízi turizmus kínálatának kibővítéséhez a határ két oldalára, a Duna kínálta lehetőségek jobb kihasználására.

Bábolna-Hidaskürt (Mostová) között média-együttműködés kialakítása

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Bábolna Város Önkormányzata

Rövid cím Média együttműködés
A felhívás kódja SKHU/WETA/1801
Prioritási tengely 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus célkitűzés 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése
Regisztrációs szám SKHU/WETA/1801/4.1/001
Teljes projekt költségvetés 58 760,79 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás 49 946,67 EUR
Projekt kezdete 2019. június 1.
Projekt vége 2020. február 29.
Projekt státusz Lezárt

PARTNERSÉG

Vezető kedvezményezett
Bábolna Város Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
34 994,975 EUR
Kedvezményezett
Obec Mostová
Jóváhagyott ERFA támogatás
14 951,695 EUR
Bábolna és Hidaskürt közötti együttműködés több pilléren nyugszik, azonban a partnerség egy magasabb szintjét jelenti, amennyiben a bábolnai és hidaskürti polgárok tájékoztatására rendelkezésre álló médiakeretek bővülése következne be. A projektpartnerek egy közös könyvet adnának ki, amely magyar és szlovák nyelven mutatná be Bábolna és Hidaskürt történelmét, intézményeit, főbb turisztikai attrakcióit, meghatározó vállalkozásait, civil szervezeteit. Bábolna Város Önkormányzatának tulajdonában áll a Bábolnai Televízió Kft. (BTV). A BTV személyi állománya a projekt keretében beszerzendő eszközökkel Bábolna és Hidaskürt vezetőinek irányításával alkalmas arra, hogy mind Bábolna, mind Hidaskürt turisztikai látnivalóit, meghatározó vállalkozásait, a helyi civil szervezetek tevékenységét 10 db kisfilm keretében rögzítse, amely kisfilmeket mindenki számára elérhetővé teszik a projektpartnerek. A projekt eleme internetes fejlesztés is. Bábolna Város Önkormányzat honlapja jelenleg még kizárólag magyar nyelven érhető el, azonban szükségesnek látjuk a szlovák nyelvű megjelenést is. A hidaskürti honlap két nyelvű, azonban a magyar nyelvű oldalról még több anyag hiányzik, amelyek jelen projekt keretében pótolni szükséges. A projekt célja, hogy a bábolnai honlapon két nyelven tájékozódhassanak a bábolnai lakosok a hidaskürti eseményekről, illetve a hidaskürti lakosok tájékozódhassanak a hidaskürti honlapon a bábolnai eseményekről, így sokkal szorosabb lehet a két település közötti információáramlás. A fenti funkciók kidolgozása mindkét honlap tekintetében fejlesztést igényel, amely fejlesztés a projekt eredményei között jelenik meg. Mind a bábolnai, mind a hidaskürti honlap tekintetében biztosítani szükséges az akadálymentességet, amely a minél szélesebb elérést szolgálja.