Monitorovací výbor pre Fond malých projektov Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným uskutočnil svoje druhé zasadnutie dňa 21. februára 2024 na úrade samosprávy Peštianskej župy. Najdôležitejším bodom programu stretnutia bolo schválenie zoznamu (poradovníka) malých projektov predložených v rámci výzvy HUSK SPF/2301.

Žiadaná výška finančnej podpory z EFRR v rámci 199 ks projektov podaných do 15. novembra 2023 dosiahla 4.963.425 eur. Výberovým kritériám v rámci hodnotenia kvality vyhovelo 133 žiadostí, z čoho bolo vzhľadom na dostupný finančný rámec podpory schválených 78 projektov, s finančným príspevkom z EFRR v hodnote 1.448.285 eur.

Zoznam schválených projektov je možné stiahnuť tu: