Vážení prijímatelia malých projektov,

bol schválený balík dokumentov implementácie Fondu malých projektov, ktorý je dostupný na stiahnutie prostredníctvom nasledovného odkazu: