+36 34 312 419 info@rdvegtc-spf.eu

Podporené projekty
Acronym

Názov projektu

Špecifický ciel

Vedúci prijímateľ

Dokumenty

Pútnické zážitky

Pútnické zážitky v pohraničnom regióne

PO1 - Príroda a kultúra

Mária Út Közhasznú Egyesület

Dunajská púť

Poklady náboženského turizmu v tieni pútnickej cesty svätého Martina

PO1 - Príroda a kultúra

Halászi Község Önkormányzata

Vyhliadka

Sieť vyhliadkových bodov v cezhraničnej Podunajskej oblasti

PO1 - Príroda a kultúra

Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft.

TDS-Hont

Rozvoj turistickej infraštruktúry južnej oblasti hontianskeho regiónu

PO1 - Príroda a kultúra

Letkés Községi Önkormányzat

Miluj a chráň obe brehy Dunaja!

Spoznaj, miluj a chráň prírodu na oboch brehoch Komáromu!

PO1 - Príroda a kultúra

Komárom Város Önkormányzata

Aktívny oddych na vidieku

Zlepšenie podmienok pre aktívny oddych a turizmus v obciach Ňárad a Tápióbicske

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Ňárad

EsterhazyWay

Po stopách Esterházyovcov, z Galanty do Oroszlányu

PO1 - Príroda a kultúra

Oroszlány Város Önkormányzata

Kultúra

Kultúra nás spája

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Žirany

Danube Islands

Rozvoj turistickej cezhraničnej destinácie Danube Islands

PO1 - Príroda a kultúra

Slovensky dom Centrope

I-4-FEST

I-4 Ipolyvölgye Festival

PO1 - Príroda a kultúra

Dunakanyar Ipoly Börzsöny Területfejlesztési Nonprofit Kft.

Kemencék / Pece

Pece bez hraníc pre zachovanie kultúrneho dedičstva

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Dolné Saliby

Testvértelepüléseink attraktivitásának növelése

Zvyšovanie atraktivity našich družobných obcí

PO1 - Príroda a kultúra

Szob Város Önkormányzata

Hagyományok / Tradície

Stodola a vidiecky dom pre zachovanie tradícií

PO1 - Príroda a kultúra

Kemence Egyesület

Putz Antal

Pokračovanie dedičstva Antala Putza propagáciou kultúrneho života v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Baloň

Kajak&Kanoe

Pádlujme pre spoločný cieľ

PO1 - Príroda a kultúra

Kajak & Kanoe klub Komárno, o.z.

A kultúra/ Kultúra

Vytváranie kultúrnych prílezitostí

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Kamenica nad Hronom

Vedo-most

Cezhraničná spolupráca na podporu spoločnej histórie vedy

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Szent Mór Bencés Perjelség

Vizek régiója

Región vôd

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Pannónia Kincse Leader Egyesület

CS-P / ZO-P

Srdce Žitného ostrova - Pannontáj

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Mesto Dunajská Streda

LANDSCAPE

Hodnoty kraja v službe zdravia

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Fertő-kör Turisztikai Egyesület

ECO-EDU

Inovatívne ekologické myslenie vo vzdelávaní

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Ecocenter Alapítvány

MULTINSTCOOP

Viacúrovňová inštitucionálna spolupráca medzi obcami Tvrdošovce a Környe

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Tvrdošovce

PROFCULTSPORTCOOP

Profesionalista, kultúra, šport - spolupráca medzi obcami Zemné a Mosonszolnok

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Zemné

WITHOUTBORDERS

Bez hraníc

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Veľké Ludince

Dobrý šofér-záruka bezpečnosti

Tréning bezpečnej jazdy pre mládež lektorovaný automobilovými pretekármi-cezhraničná spolupráca

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

TB AUTOKROS RACING TEAM

Komárno-Vác

Komárno-Vác - učitelia budúcnosti

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Univerzita J. Selyeho

Fejlesztés/Rozvíjanie

Cezhraničné rozvíjanie schopnosti a zručnosti

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Marthos o.z.

Népművészet/Folklór

Zachovanie jedinečných folklór a ľudových tradícií

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Keť

KACS

Kultúrne aspekty v cezhraničnej spolupráci

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Mesto Nesvady

Mese/Rozprávka

Od rozprávky k stretnutiu

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Trhová Hradská

Klímaváltozás és Duna

Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne - Cezhraničná spolupráca miestnych samospráv a základných škôl

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat

CAMPHUSK

Cross-border Youth Campus for better cooperation and better capacities

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Biomass

Cirkulárne zužitkovanie biomasy v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne: výskum a vzdelávanie

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinarskej technológie

IPOLYTOUR

Príprava koncepcie cestovného ruchu rieky Ipeľ, zavedenie spoločného a regulačného systému

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Ipolydamásd Község Önkormányzata

Csónakban / V člne

Spolu v jednom člne

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület

Média együttműk./ Vybud. mediálnej spolup.

Vybudovanie spolupráce medzi obcami Bábolna a Mostová

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Bábolna Város Önkormányzata