+36 34 312 419 info@rdvegtc-spf.eu

Podporené projekty
Acronym

Názov projektu

Špecifický ciel

Vedúci prijímateľ

Dokumenty

Naše stromy

Tvorba podunajskej krajiny v družobných obciach Pannonhalma a Dolné Saliby

PO1 - Príroda a kultúra

Pannonhalma Város Önkormányzata

Eko-turis(z)tika

Eko-turis(z)tika

PO1 - Príroda a kultúra

Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és hasznosító Nonprofit Kft.

Kultúrbár

Rozvoj kultúry v Hornom Bare

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Horný Bar

Ősök-Predkovia

Ősök-Predkovia

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Ivanka pri Nitre

Sport

Športujme spolu - v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Veľké Kosihy

Vodná turistika

Vodná turistika

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Tomášov

Múzeum-kostol

Zachovanie kultúrneho dedičstva - Slovenský tvorivý dom a Múzeum bábik i rekonštrukcia kostola

PO1 - Príroda a kultúra

Dabas Város Önkormányzata

IPOLYDUNAKULT

Zachovanie tradícií a kultúry pri rieke Ipeľ a Dunaj

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Mužla

Pútnické zážitky

Pútnické zážitky v pohraničnom regióne

PO1 - Príroda a kultúra

Mária Út Közhasznú Egyesület

Dunajská púť

Poklady náboženského turizmu v tieni pútnickej cesty svätého Martina

PO1 - Príroda a kultúra

Halászi Község Önkormányzata

Vyhliadka

Sieť vyhliadkových bodov v cezhraničnej Podunajskej oblasti

PO1 - Príroda a kultúra

Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft.

TDS-Hont

Rozvoj turistickej infraštruktúry južnej oblasti hontianskeho regiónu

PO1 - Príroda a kultúra

Letkés Községi Önkormányzat

Miluj a chráň obe brehy Dunaja!

Spoznaj, miluj a chráň prírodu na oboch brehoch Komáromu!

PO1 - Príroda a kultúra

Komárom Város Önkormányzata

Aktívny oddych na vidieku

Zlepšenie podmienok pre aktívny oddych a turizmus v obciach Ňárad a Tápióbicske

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Ňárad

EsterhazyWay

Po stopách Esterházyovcov, z Galanty do Oroszlányu

PO1 - Príroda a kultúra

Oroszlány Város Önkormányzata

Kultúra

Kultúra nás spája

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Žirany

Danube Islands

Rozvoj turistickej cezhraničnej destinácie Danube Islands

PO1 - Príroda a kultúra

Slovenský dom Centrope

I-4-FEST

I-4 Ipolyvölgye Festival

PO1 - Príroda a kultúra

Duna Ipoly Börzsöny Területfejlesztési Nonprofit Kft.

Pece

Pece bez hraníc pre zachovanie kultúrneho dedičstva

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Dolné Saliby

Zvyšovanie atraktivity našich družobných obcí

Zvyšovanie atraktivity našich družobných obcí

PO1 - Príroda a kultúra

Szob Város Önkormányzata

Tradície

Stodola a vidiecky dom pre zachovanie tradícií

PO1 - Príroda a kultúra

Kemence Hagyományőrző Gasztro-kulturális és Közösségfejlesztő Egyesület

Putz Antal

Pokračovanie dedičstva Antala Putza propagáciou kultúrneho života v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Baloň

Kajak & kanoe

Pádlujme pre spoločný cieľ

PO1 - Príroda a kultúra

Kajak & Kanoe klub Komárno, o.z.

Kultúra

Vytváranie kultúrnych príležitostí

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Kamenica nad Hronom

Chorvátsky Grob-Tata

Kadernícka súťaž: Zlaté nožnice

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

CUI BONO OZ

Chuť Podunajska

Cezhraničné gastrokultúrne programy v regióne Podunajsko

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Oblastná Organizácia Cestovného Ruchu Podunajsko

Ekel & Tárkány

Séria spoločných podujatí obcí Okoličná na Ostrove a Tárkány

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Okoličná na Ostrove

Nagyszarva & Kimle

Výmena skúseností bez hraníc

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Rohovce

CultacrossM+

Informačný a komunikačný rozvoj produktu zameraného na kultúru a aktívnu turistiku

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

ARRABONA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Gönyű - Kolozsnéma

Spoločný život Gönyű a Kolozsnéma

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Gönyű Község Önkormányzata

Fe(s)ztival

Festival Ácskapocs a Modranský vínny festival

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Ács Város Önkormányzata

Barátság-Priateľstvo

Festival priateľstva

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Bodza

Volejbal

Organizácia podujatia vo volejbale za účelom rozvoja komunity

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Volejbalový klub Spartak Univerzita J. Selyeho Komárno

Fe(s)ztival

Organizovanie spoločných festivalov v Modranoch a Kocsi

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Modrany

GASTROCOOP

Pohraničná spolupráca na budovanie gastroturistiky

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Občianske združenie-OÁZA Komoča

Živé Mestá

Živé mestá, rozvíjajúce sa spoločenstvá

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Budapesti Művelődési Központ

Kiadványok építészet és színháztörténet terén

Litomericzky Ars Architektúra - História hudobného divadla Magyarock

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Palatinus

Kultúra

Propagovanie kultúrneho života Žitného ostrova a Szigetköz

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Halászi Község Önkormányzata

Výmena skúsenosti pri rehabilitačnej liečbe

Výmena skúsenosti a zavedenie nových metód pri liečbe pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

VITALITA n.o. LEHNICE

CYCLOCOOP

Priateľstvo na dvoch kolesách - medzi Tata a Svodín

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Svodín

IPOLYCOOP

Spolupráca samospráv v údolí rieky Ipeľ

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Malé Ludince

MOSONHERB

Prvé bylinkové komunitné záhrady v Szigetköze a na Žitnom ostrove

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület

Együttműködés / Spolupráca

Spolupráca medzi generáciami

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obecný úrad Kráľov Brod

Vedo-most

Cezhraničná spolupráca na podporu spoločnej histórie vedy

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Szent Mór Bencés Perjelség

Vizek régiója

Región vôd

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Pannónia Kincse Leader Egyesület

CS-P / ZO-P

Srdce Žitného ostrova - Pannontáj

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Mesto Dunajská Streda

LANDSCAPE

Hodnoty kraja v službe zdravia

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Fertő-kör Turisztikai Egyesület

ECO-EDU

Inovatívne ekologické myslenie vo vzdelávaní

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Ecocenter Alapítvány

MULTINSTCOOP

Viacúrovňová inštitucionálna spolupráca medzi obcami Tvrdošovce a Környe

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Tvrdošovce

PROFCULTSPORTCOOP

Profesionalista, kultúra, šport - spolupráca medzi obcami Zemné a Mosonszolnok

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Zemné

WITHOUTBORDERS

Bez hraníc

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Veľké Ludince

Dobrý šofér-záruka bezpečnosti

Tréning bezpečnej jazdy pre mládež lektorovaný automobilovými pretekármi-cezhraničná spolupráca

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

TB AUTOKROS RACING TEAM

Komárno-Vác

Komárno-Vác - učitelia budúcnosti

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Univerzita J. Selyeho

Fejlesztés/Rozvíjanie

Cezhraničné rozvíjanie schopnosti a zručnosti

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Marthos o.z.

Népművészet/Folklór

Zachovanie jedinečných folklór a ľudových tradícií

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Keť

KACS

Kultúrne aspekty v cezhraničnej spolupráci

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Mesto Nesvady

Mese/Rozprávka

Od rozprávky k stretnutiu

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Obec Trhová Hradská

Klimatické zmeny a Dunaj

Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne - Cezhraničná spolupráca miestnych samospráv a základných škôl

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

CAMPHUSK

Cross-border Youth Campus for better cooperation and better capacities

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Biomass

Cirkulárne zužitkovanie biomasy v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne: výskum a vzdelávanie

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinarskej technológie

IPOLYTOUR

Príprava koncepcie cestovného ruchu rieky Ipeľ, zavedenie spoločného a regulačného systému

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Ipolydamásd Község Önkormányzata

V člne

Spolu v jednom člne

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület

Vybudovanie mediálnej spolupráce

Vybudovanie spolupráce medzi obcami Bábolna a Mostová

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Bábolna Város Önkormányzata