+36 34 312 419 info@rdvegtc-spf.eu

Podporené projekty
Acronym

Názov projektu

Špecifický ciel

Vedúci prijímateľ

Dokumenty

Danube Islands

Rozvoj turistickej cezhraničnej destinácie Danube Islands

PO1 - Príroda a kultúra

Slovensky dom Centrope

I-4-FEST

I-4 Ipolyvölgye Festival

PO1 - Príroda a kultúra

Dunakanyar Ipoly Börzsöny Területfejlesztési Nonprofit Kft.

Kemencék / Pece

Pece bez hraníc pre zachovanie kultúrneho dedičstva

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Dolné Saliby

Testvértelepüléseink attraktivitásának növelése

Zvyšovanie atraktivity našich družobných obcí

PO1 - Príroda a kultúra

Szob Város Önkormányzata

Hagyományok / Tradície

Stodola a vidiecky dom pre zachovanie tradícií

PO1 - Príroda a kultúra

Kemence Egyesület

Putz Antal

Pokračovanie dedičstva Antala Putza propagáciou kultúrneho života v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Baloň

Kajak&Kanoe

Pádlujme pre spoločný cieľ

PO1 - Príroda a kultúra

Kajak & Kanoe klub Komárno, o.z.

A kultúra/ Kultúra

Vytváranie kultúrnych prílezitostí

PO1 - Príroda a kultúra

Obec Kamenica nad Hronom

Klímaváltozás és Duna

Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne - Cezhraničná spolupráca miestnych samospráv a základných škôl

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat

CAMPHUSK

Cross-border Youth Campus for better cooperation and better capacities

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Biomass

Cirkulárne zužitkovanie biomasy v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne: výskum a vzdelávanie

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinarskej technológie

IPOLYTOUR

Príprava koncepcie cestovného ruchu rieky Ipeľ, zavedenie spoločného a regulačného systému

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Ipolydamásd Község Önkormányzata

Csónakban / V člne

Spolu v jednom člne

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület

Média együttműk./ Vybud. mediálnej spolup.

Vybudovanie spolupráce medzi obcami Bábolna a Mostová

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Bábolna Város Önkormányzata