Výzva pre externých hodnotiteľov v rámci Fondu malých projektov

EZÚS Rába-Dunaj-Váh v rámci Fondu malých projektov realizovaného pod Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (ďalej len „program“) v spolupráci so Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. a Trnavským samosprávnym krajom vyhlasuje Výzvu pre externých hodnotiteľov malých projektov. Výzva pre externých hodnotiteľov je
vyhlásená za účelom výberu kvalifikovaných a skúsených odborníkov na vykonávanie kvalitatívneho hodnotenia predložených žiadostí o poskytnutie finančného príspevku.

Viac info >>

Výzva pre externých hodnotiteľov

Trvanie výzvy: od 3. septembra 2018 do 24. septembra 2018

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, ako aj so Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.  vyhlasuje Výzvu pre externých hodnotiteľov malých projektov v rámci strešných projektov „The Small Project Fund for the Western Programming Area – Priority axis 1” (SPF WETA1, kód: SKHU/1701/1.1/001) a „The Small Project Fund for the Western Programming Area – Priority axis 4” (SPF WETA4, kód: SKHU/1701/4.1/004), podporovaných Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, realizovaných s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoj

Viac info >>