Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (EZÚS RDV) vyhlásilo dňa 1. apríla 2019 druhú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci Fondu malých projektov. Podmienkou predloženia žiadosti je vytvorenie partnerstva. V prípade, ak nedisponujete cezhraničným partnerom, kliknutím na nasledovný odkaz ( https://forms.gle/x7Nijms5z88JjJxu9  ) sa Vám naskytne možnosť vyplniť partnerský registračný formulár, vďaka ktorému budete následne zaradený do našej databázy. V prípade, ak v nej na základe údajov uvedených vo formulári nájdeme vhodného partnera, budete na tento fakt upozornený. Prajeme Vám veľa úspechov.
Informačné dni
1. apríla 2019
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným si Vás dovoľuje pozvať na   INFORMAČNÝ DEŇ k 2. Výzve na predkladanie žiadostí, ktorý…
Výberové konanie
27. novembra 2018
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába - Dunaj - Váh so sídlom v Tatabányi vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest Pracovné pozície:…
Informačné dni
24. septembra 2018
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným si Vás dovoľuje pozvať na Informačné dni k 1. pilotnej Výzve na predkladanie žiadostí o…