Pod záštitou Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (ďalej EZÚS RDV) sa dňa 23. mája 2019 konalo na Mestskom úrade v Dunajskej Strede slávnostné odovzdávanie Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v rámci prvej výzvy Fondu malých projektov úspešným žiadateľom. Na slávnostnom odovzdávaní sa zúčastnili aj predstavitelia príslušných žúp, ktorí v značnej miere prispeli k založeniu a pôsobeniu Fondu malých projektov. V priebehu podujatia Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV, oboznámila prijímateľov s informáciami nevyhnutnými pre úspešnú implementáciu projektu, boli adresované okrem iného aj povinnosti prijímateľov v súvislosti so zabezpečením viditeľnosti projektu, jeho vyúčtovaním a podávaním monitorovacích správ.  Projekty bolo možné podať v nadväznosti na pilotnú výzvu Fondu malých…
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (EZÚS RDV) vyhlásilo dňa 1. apríla 2019 druhú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku…
Informačné dni
1. apríla 2019
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným si Vás dovoľuje pozvať na   INFORMAČNÝ DEŇ k 2. Výzve na predkladanie žiadostí, ktorý…
Výberové konanie
27. novembra 2018
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába - Dunaj - Váh so sídlom v Tatabányi vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest Pracovné pozície:…
Informačné dni
24. septembra 2018
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným si Vás dovoľuje pozvať na Informačné dni k 1. pilotnej Výzve na predkladanie žiadostí o…