Všeobecný popis pracovnej činnosti:  Medzi úlohy projektového manažéra spadá pripravovanie výziev na predkladanie projektových návrhov, hodnotenie predložených projektových návrhov, vypracovávanie hodnotiacich správ o realizácii podporených projektov, udržiavanie kontaktov s potenciálnymi dodávateľmi, poradenstvo týkajúce sa administratívnych a obsahových požiadaviek kladených voči projektom Fondu malých projektov.  Uzávierka zasielania prihlášok o zaradenie do výberového konania: 15.10.2019. Podrobnejšie informácie v súvislosti s výberovým konaním projektového manažéra si môžete stiahnuť: 
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (EZÚS RDV) vyhlásilo dňa 1. apríla 2019 druhú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku…
Informačné dni
1. apríla 2019
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným si Vás dovoľuje pozvať na   INFORMAČNÝ DEŇ k 2. Výzve na predkladanie žiadostí, ktorý…
Výberové konanie
27. novembra 2018
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába - Dunaj - Váh so sídlom v Tatabányi vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest Pracovné pozície:…
Informačné dni
24. septembra 2018
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným si Vás dovoľuje pozvať na Informačné dni k 1. pilotnej Výzve na predkladanie žiadostí o…