Výberové konanie
27. novembra 2018
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába - Dunaj - Váh so sídlom v Tatabányi vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest Pracovné pozície: • projektový manažér / projektová manažérka Fondu malých projektov pre západnú časť programového územia Fond malých projektov (ďalej len FMP alebo program) je nástroj určený pre implementáciu projektov s nižším rozpočtom. Rozpočet projektov v rámci FMP je stanovený na minimálnu hranicu 20 tisíc a maximálnu hranicu 50 tisíc EUR. Fond malých projektov je riadený prostredníctvom dvoch strešných projektov. Nástroj je využívaný v rámci prioritnej osi Príroda a kultúra (PA1) pre implementáciu projektov v oblasti turizmu, kultúry a životného…
Informačné dni
24. septembra 2018
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným si Vás dovoľuje pozvať na Informačné dni k 1. pilotnej Výzve na predkladanie žiadostí o…